Έργο - ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία
ΕΡΓΑ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία

Ημερομηνία έναρξης: 01-11-2017
Ημερομηνία λήξης: 31-10-2020
Χρηματοδότηση: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) Πρόσκληση 039 "Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας"
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλιος Πιπερίδης
Ιστότοπος έργου: https://apollonis-infrastructure.gr/
 

Η Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία, είναι μία κατανεμημένη υποδομή που προέκυψε από τη συγχώνευση των υποδομών:

  • CLARIN, που παρέχει πρόσβαση σε ελληνικούς γλωσσικούς πόρους, ψηφιακό γλωσσικό περιεχόμενο και σε υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας εστιάζοντας (αλλά όχι αποκλειστικά) στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και
  • DARIAH, που υπηρετεί την ερευνητική κοινότητα των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών.

Η συνένωση των δύο υποδομών θα παράσχει στην ερευνητική κοινότητα, αλλά και στη βιομηχανία και το ευρύ κοινό, πρόσβαση σε αξιόλογες συλλογές διαλειτουργικών γλωσσικών και πολιτιστικών πόρων και σε καινοτόμες υπηρεσίες επεξεργασίας αυτών, διευκολύνοντας και προωθώντας την ψηφιακή διάσταση των επιστημών.

 
 

 Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: