Έργο - GRE-TASTE: Η Γεύση της Ελλάδας
ΕΡΓΑ

GRE-TASTE: Η Γεύση της Ελλάδας

Ημερομηνία έναρξης: 28-06-2018
Ημερομηνία λήξης: 27-06-2021
Χρηματοδότηση: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) Δράση «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Επιστημ. υπεύθυνος: Γεώργιος Παυλίδης
Ιστότοπος έργου: http://gre-taste.ceti.gr
 

Ο σκοπός τoυ έργου GRE-Taste είναι διπλός: (α) δημιουργία πλατφόρμας προώθησης του γαστρονομικού τουρισμού ως ολιστικής ταξιδιωτικής εμπειρίας με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και τη συνεργασία των επιχειρήσεων της αγροδιατροφής/εστίασης/πολιτισμού (β) επιστημονική καταγραφή του σύνθετου ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος που αφορά την τροφή.

Το έργο GRE-Taste στοχεύει σε μια καινοτόμα αναδιάταξη του τοπίου των εφαρμογών για τον τουρισμό υιοθετώντας μια θεματοκεντρική σχεδίαση της τουριστικής εμπειρίας. Αναπτύσσει ένα συστήμα θεματο/ τοπο-κεντρικού προγραμματισμού τουριστικής επίσκεψης και έναν τρίγλωσσο (Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά) καινοτόμο τουριστικό οδηγό με τον οποίο ο επισκέπτης πρώτα ξεκινά από το τι θέλει να κάνει, που και τι θέλει να φάει και να πιεί και βάσει αυτών μπορεί να ρυθμίσει τους τόπους που μπορεί να επισκεφθεί, προγραμματίζοντας την επίσκεψή του πρωτίστως θεματολογικά. Η προσέγγιση τoυ έργου GRE-Taste βρίσκεται σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς οδηγούς όπου ο επισκέπτης καθορίζει τις δραστηριότητές του με βάση τη διαθεσιμότητα δραστηριοτήτων σε μια προεπιλεγμένη περιοχή. Η εφαρμογή στηρίζεται σε τεχνολογίες αιχμής, συγκεκριμένα στην δημιουργία πρότυπων πολιτιστικών πόρων, την μηχανική μετάφραση των μενού και την οπτική αναγνώριση των πιάτων.

 
 

 Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: