Έργο - EASIER: intElligent Automatic SIgn languagE tRanslation
ΕΡΓΑ

EASIER: intElligent Automatic SIgn languagE tRanslation

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2021
Ημερομηνία λήξης: 31-12-2023
Χρηματοδότηση: H2020 -ICT-57-2020 ICT-57-2020 – An empowering, inclusive Next Generation Internet
Επιστημ. υπεύθυνος: Ελένη Ευθυμίου
Αναπλ. υπεύθυνος: Ευίτα-Σταυρούλα Φωτεινέα
 

Το έργο θα δημιουργήσει μια εφαρμογή για κινητά για να βελτιώσει την επικοινωνία κωφών / ακουόντων με την ανάπτυξη τεχνολογίας αυτόματης μετάφρασης νοηματικής γλώσσας σε προφορική ή γραπτή φωνούμενη γλώσσα και αντίστροφα. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί, θα μπορεί να μεταφράζει μεταξύ πολλών νοηματικών και προφορικών γλωσσών της ΕΕ. Ο σχεδιασμός της εφαρμογής θα είναι ανθρωποκεντρικός, ενώ θα βελτιωθεί μέσω εκτενών διαδικασιών αξιολόγησης.

Κατά τη χρήση της εφαρμογής, οι νοηματιστές θα μπορούν μέσω της κάμερας του κινητού τους να συνομιλήσουν με ακούοντες χρήστες. Οι ακούοντες χρήστες θα μπορούν να διαβάζουν τη μετάφραση της νοηματικής επικοινωνίας ως κείμενο ή να ακούν τη μετάφραση ως λόγο. Οι ακούοντες χρήστες θα μπορούν να μιλούν ή να πληκτρολογούν στην εφαρμογή και οι κωφοί χρήστες θα μπορούν να δουν τη νοηματική μετάφραση μέσω εξελιγμένου εικονικού βοηθού, που θα ενσωματώνει πλήθος χαρακτηριστικών του φυσικού νοηματισμού.

Οι τεχνολογίες μηχανικής μετάφρασης θα εκμεταλλευτούν ένα σημαντικό αριθμό δομημένων δεδομένων από ευρωπαϊκες νοηματικές γλώσσες, παράλληλα με μεγάλα αδόμητα δεδομένα βίντεο νοηματικής γλώσσας από γλώσσες με ελάχιστες συστηματικές καταγραφές. Τέλος, εκτός από την εφαρμογή για κινητά, άλλα αποτελέσματα έργου θα είναι ένα σύνολο μεταφραστικών εργαλείων τα οποία θα απλουστεύσουν σημαντικά τη διαδικασία επαγγελματικής παραγωγής νοηματικού περιεχομένου

 
 

 

 

 

Εταίροι:
EASIER: intElligent Automatic SIgn languagE tRanslation