Έργο - LS GRAM-LRE: Large Scale Grammars for EC Languages
ΕΡΓΑ

LS GRAM-LRE: Large Scale Grammars for EC Languages

Ημερομηνία έναρξης: 01-12-1995
Ημερομηνία λήξης: 31-07-1996
Επιστημ. υπεύθυνος: Γεώργιος Καραγιάννης
 

Το έργο αυτό σκόπευε στην δημιουργία ηλεκτρονικών γραμματικών που θα εξασφαλίσουν δυνατότητες για υψηλής ποιότητας προϊόντα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας ώστε να υπάρχει προοπτική ακόμη και εμπορικής τους επιτυχίας.

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν οι εξής:

  • Η δημιουργία γλωσσολογικών διαθεσίμων με υψηλού επιπέδου ιδιότητες, κατάλληλων να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης εφαρμογών. Τα διαθέσιμα αυτά θα χαρακτηρίζονται από αρθρωτικότητα, επεκτασιμότητα, εύκολη συντηρησιμότητα και τυποποίηση σύμφωνα με τις κύριες τρέχουσες τάσεις στη γλωσσική θεωρία.
  • Τα προβλήματα μεθοδολογίας που συνδέονται με τη δημιουργία μεγάλης κλίμακας γραμματικών όπως ο ορισμός της κάλυψης των γλωσσικών φαινομένων που περιλαμβάνουν, η διαρθρωτικότητα και η ενσωμάτωσή τους σε διαφορετικές εφαρμογές.
  • Η δημιουργία ενός προγράμματος επίδειξης (demonstration) που παρουσιάζει επαρκώς τις ιδιότητες των γραμματικών και του φορμαλισμού στον οποίο αυτές αναπτύσσονται.
  • Η χρησιμοποίηση και ο πειραματισμός με το φορμαλισμό ALEP-2 για την επεξεργασία γλωσσολογικών δομών.
 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: