Έργο - Ταξιγνωσία
ΕΡΓΑ

Ταξιγνωσία

Ημερομηνία έναρξης: 01-03-1996
Ημερομηνία λήξης: 31-12-1997
Επιστημ. υπεύθυνος: Βάσω Παναγοπούλου
Αναπλ. υπεύθυνος: Λιάνα Σταμάτη
 

Η πρόταση για το έργο αυτό έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος "Ενίσχυση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών" του ΕΠΕΤ ΙΙ και είχε στόχο να οδηγήσει το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά", μέσω του εκσυγχρονισμού της βιβλιοθήκης του, σε μία υψηλότερη βαθμίδα οργάνωσης και ανταγωνιστικότητας ώστε να μπορέσει να δράσει με αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα και να παρέχει υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών στους ενδιαφερόμενους αναγνώστες.

Επίσης ο εμπλουτισμός και η οργάνωση της βιβλιοθήκης του βοήθησε στην αύξηση της κοινωνικής προσφοράς του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" στον ελλαδικό χώρο γιατί η βιβλιοθήκη του μπορεί να χρησιμοποιείται και από τους ερευνητές άλλων κέντρων μέσω ηλεκτρονικής δικτύωσης.

Επίσης η δικτύωση βοήθησει στην οικονομικότερη αξιοποίηση των πόρων των βιβλιοθηκών των κέντρων της ΓΓΕΤ. Η ύπαρξή τους σε μία βιβλιοθήκη γνωστοποιείται μέσω του δικτύου και στις άλλες έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης να πληροφορείται πού υπάρχει το κάθε βιβλίο.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: