Έργο - AGENT-DYSL: Accommodative intelliGENT educational environments for DYSLexic learners
ΕΡΓΑ

AGENT-DYSL: Accommodative intelliGENT educational environments for DYSLexic learners

Ημερομηνία έναρξης: 01-09-2006
Ημερομηνία λήξης: 31-08-2009
Χρηματοδότηση: IST (FP6)
Επιστημ. υπεύθυνος: Θεολόγος Αθανασέλης
Ιστότοπος έργου: https://cordis.europa.eu/project/rcn/80184/factsheet/en
 

Ο σκοπός του έργου AGENT-DYSL είναι συνεισφορά στην ελλάτωση του κενού μεταξύ καλών και μέτριων αναγνωστών λόγω δυσλεξίας. Η κύρια ομάδα στόχος είναι παιδιά σχολικής ηλικίας. Η προσέγγιση του AGENT-DYSL για την επίτευξη του στόχο του είναι η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς βοηθητικού συστήματος ανάγνωσης και ενσωμάτωσης του σε περιβάλλοντα εκμάθησης.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: