Έργο - TV++: Σύστημα οργάνωσης ψηφιακού αρχείου οπτικοακουστικού περιεχομένου
ΕΡΓΑ

TV++: Σύστημα οργάνωσης ψηφιακού αρχείου οπτικοακουστικού περιεχομένου

Ημερομηνία έναρξης: 01-06-2006
Ημερομηνία λήξης: 31-12-2007
Χρηματοδότηση: Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 3.3
Επιστημ. υπεύθυνος: Χάρης Παπαγεωργίου
 

Οι κύριοι στόχοι του TV++ είναι: (α) να αναπτύξει ένα πρωτότυπο σύστημα ανάλυσης, επεξεργασίας & διαχείρισης ο/α περιεχομένου ενοποιώντας γλωσσικές τεχνολογίες με εξελιγμένες τεχνολογίες φωνής, εικόνας & βίντεο, το οποίο θα διευκολύνει τη διαχείριση και πρόσβαση σε οπτικοακουστικά (ο/α) αρχεία, και (β) να παράσχει στους παραγωγούς και τελικούς χρήστες φιλικές και εξατομικευμένες διεπαφές, οι οποίες εξασφαλίζουν την συνεχή πρόσβαση και αποτελεσματική ανάκτηση τμημάτων του υλικού αυτού.

Για την επίτευξη του πρώτου στόχου, τα μέλη της κοινοπραξίας ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" και ΤΕΥ-ΠΚ αναπτύσσουν τα βασικά αρθρώματα επεξεργασίας οπτικοακουστικού σήματος για τη χωροχρονική κατάτμηση του οπτικοακουστικού περιεχομένου σε σκηνές και τον χαρακτηρισμό τους, τον διαχωρισμό της φωνής στο ηχητικό κανάλι, την αυτόματη αναγνώριση και μεταγραφή φωνής, την αναγνώριση ομιλητή καθώς επίσης και την αυτόματη εξαγωγή σημασιολογικών μεταδεδομένων όπως ονοματικές οντότητες και γεγονότα που περιγράφονται/αναφέρονται στο περιεχόμενο. Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται καινοτομικές τεχνολογίες συνδυασμού των τεχνολογιών φωνής, εικόνας και κειμένου αποβλέποντας στη βελτίωση της αξιοπιστίας της διαδικασίας ανάλυσης.

Για την επίτευξη του δεύτερου στόχου, τα άλλα δύο μέλη της κοινοπραξίας, το ΕΑΙΤΥ και η ΕΤ3, αναπτύσσουν (α) τα απαραίτητα εργαλεία επισημείωσης και παραγωγής μεταδεδομένων, με στόχο την ανάπτυξη μιας ενοποιημένης εφαρμογής η οποία θα επιτρέπει το διαδραστικό σχολιασμό και την παραγωγή περιγραφών του ο/α περιεχομένου, και (β) σύστημα διεπαφής χρήστη (myTV++), προσαρμόζοντας τη ροή των πολυμεσικών δεδομένων στις επιχειρησιακές διαδικασίες της ΕΤ3 και απλοποιώντας, παράλληλα, τις διαδικασίες ανάκτησης και πρόσβασης. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί «η αναβίωση» του αρχειακού υλικού, η οποία θα επιτρέψει την ενσωμάτωσή του σε νέες παραγωγές, αλλά και η διαρκής ενημέρωση της ο/α ψηφιακής βιβλιοθήκης. Το σύστημα αρχειοθέτησης TV++ θα προσαρμοστεί και θα ενσωματωθεί στο δίκτυο υποδομής της ΕΤ3.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: