Έργο - Sub4All: Τεχνολογίες Αυτόματου Υποτιτλισμού
ΕΡΓΑ

Sub4All: Τεχνολογίες Αυτόματου Υποτιτλισμού

Ημερομηνία έναρξης: 01-06-2006
Ημερομηνία λήξης: 30-11-2007
Χρηματοδότηση: Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 3.3
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλιος Πιπερίδης
Ιστότοπος έργου: http://sifnos.ilsp.gr/Sub4All/
 

Στόχος του Sub4All είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος αυτόματου μονογλωσσικού και διαγλωσσικού υποτιτλισμού πολυμεσικού περιεχομένου. Στην πιλοτική εφαρμογή που αναπτύσσεται το πολυμεσικό περιεχόμενο προέρχεται από ειδησεογραφικά και πολιτικά τηλεοπτικά προγράμματα στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Στα πλαίσια του έργου διερευνάται η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού ενός υποσύστηματος αναγνώρισης φωνής με διαδικασίες επανεκφώνησης λόγου (respeaking) ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται ένα σύστημα στοίχισης φωνής και σεναρίου (audio-script alignment). Παράλληλα, αναπτύσσεται ένα σύστημα συμπύκνωσης του μεταγεγραμμένου κειμένου για την μετατροπή του σε υπότιτλους. Τέλος, θα ενσωματωθεί μία μηχανή αυτόματης μετάφρασης σε συνδυασμό με μεταφραστικές και ορολογικές μνήμες για τη μετάφραση των αυτόματα παραχθέντων υποτίτλων σε EN και EL.

Όλα τα παραπάνω αποσκοπούν στη δημιουργία ενός λειτουργικού πρωτοτύπου για την υποβοήθηση του έργου του υποτιτλιστή. Το τελικό παραδοτέο του Sub4All θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βιομηχανία παραγωγής πολυμεσικού περιεχομένου και την βιομηχανία παραγωγής υποτίτλων, καθώς θα μειώσει το χρόνο και το κόστος παραγωγής και θα ανοίξει νέες αγορές και νέες θέσεις εργασίας. Το Sub4All ικανοποιεί την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση για όλους τους πολίτες της, συμπεριλαμβανομένων και των εμποδιζομένων ατόμων.

 

 
 

Ερευνητικές περιοχές

Δημοσιεύσεις

 

Εταίροι: