Έργο - MobiTalk: Σύνθεση Φωνής για Κινητά Τηλέφωνα
ΕΡΓΑ

MobiTalk: Σύνθεση Φωνής για Κινητά Τηλέφωνα

Ημερομηνία έναρξης: 01-11-2005
Ημερομηνία λήξης: 08-02-2008
Χρηματοδότηση: Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 3.3
Επιστημ. υπεύθυνος: Σπύρος Ράπτης

 

 

Το έργο MOBITALK (ΣΠ-ΕΗΓ-80) ως στόχο του είχε την ολοκλήρωση τεχνολογίας σύνθεσης φωνής υψηλής ποιότητας σε περιβάλλον κινητής τηλεφωνίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, απαιτήθηκαν συντονισμένες ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες από τους φορείς του έργου σε σχέση με την δημιουργία νέων και την βελτίωση υπαρχόντων μεθόδων σύνθεσης φωνής από κείμενο, την ανάπτυξη και εγκατάσταση νέων εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα, την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών για τα κέντρα γραπτών μηνυμάτων των δικτύων κινητής τηλεφωνίας αλλά και την διερεύνηση των απαιτήσεων των χρηστών και την εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου.

Το MOBITALK απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε άτομα που, λόγω προβλημάτων όρασης αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες των σύγχρονων κινητών τηλεφώνων. Απευθύνεται όμως και σε άτομα που συμπτωματικά δυσκολεύονται με την χρήση του τηλεφώνου, όπως π.χ. κατά την οδήγηση. Επιδιώκοντας δε την χρήση υπηρεσιών φωνητικής διεπαφής ανεξαρτήτως των δυνατοτήτων των τηλεφωνικών συσκευών, η ανάπτυξη των σχετικών εφαρμογών έγινε σε δύο συμπληρωματικά μεταξύ τους επίπεδα: (α) στο επίπεδο της συσκευής του κινητού τηλεφώνου και (β) στο επίπεδο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα δύο αυτά επίπεδα προβάλουν πολύ διαφορετικές απαιτήσεις τόσο σε σχέση με το περιβάλλον λειτουργίας τους όσο και με το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας της συνθετικής φωνής.

Σε επίπεδο συσκευής, το περιβάλλον ενός κινητού τηλεφώνου διαθέτει ιδιαίτερα περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους προβάλλοντας σημαντικούς περιορισμούς τόσο σε μνήμη όσο και σε υπολογιστική ισχύ. Για την μεταφορά της τεχνολογίας σύνθεσης φωνής σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι απαραίτητη η μείωση των απαιτήσεων σε υπολογιστικούς πόρους χωρίς όμως σημαντική βλάβη της ποιότητας της συνθετικής φωνής. Σε επίπεδο του δικτύου οι διαθέσιμοι πόροι είναι ασύγκριτα πλουσιότεροι, επιτρέποντας την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων σύνθεσης φωνής ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας. Οι συνδρομητές αλληλεπιδρούν και με τα δύο επίπεδα. Με την συσκευή χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες της και με το δίκτυο χρησιμοποιώντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες γραπτών μηνυμάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Καθώς τα πρότυπα χρήσης είναι διαφορετικά σε κάθε περίπτωση, οι ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών διαφέρουν επίσης σημαντικά.

 alt

 
 

Ερευνητικές περιοχές

Δημοσιεύσεις

 

 

Εταίροι:
MobiTalk: Σύνθεση Φωνής για Κινητά Τηλέφωνα