Έργο - Ορόσημο
ΕΡΓΑ

Ορόσημο

Ημερομηνία έναρξης: 01-04-1996
Ημερομηνία λήξης: 31-12-1998
Χρηματοδότηση: Ερευνητικός Ιστός
 

Αντικείμενο του έργου ΟΡΟΣΗΜΟ ήταν η συγκέντρωση ηλεκτρονικών ορολογικών πόρων, δηλαδή ψηφιοποιημένων επιστημονικών και τεχνικών κειμένων και των περιλαμβανόμενων σε αυτά όρων, με στόχο τη χρησιμοποίησή τους σε εφαρμογές Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας.

Οι μεθοδολογικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν για την συγκέντρωση του υλικού αποτελούν μεταφορά στον χώρο της ορολογίας της προσέγγισης που χρησιμοποιεί η γλωσσολογική ανάλυση που βασίζεται στην επεξεργασία σωμάτων κειμένων. Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης έγκεινται στη δυνατότητα επεξεργασίας των όρων μέσα σε πραγματωμένο λόγο, διά του οποίου αναδεικνύονται η χρήση και η σημασία τους. Συνεπώς, στόχος ήταν όχι απλά η συλλογή όρων αλλά η συλλογή όρων συνδεδεμένων με τα κείμενα στα οποία απαντούν.

Το αποτέλεσμα της δράσης αυτής ήταν η δημιουργία

  • μιας συλλογής κειμένων 2.500.000 λέξεων της σύγχρονης επιστημονικής και τεχνικής γλώσσας, και
  • μιας συλλογής των περιλαμβανόμενων στα κείμενα όρων (25.000) περίπου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

στους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

Aρχαιολογία
Ανθρωπολογία
Ανοσοχημεία
Αστρονομία
Βιολογία
Γενετική
Γεωλογία
Γεωπονική
Γλωσσολογία
Δίκαιο
Ιατρική
Ιστορία
Μαθηματικά
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Μηχανική Αεροσκαφών
Οικονομικά
Περιβαλλοντική
Πληροφορική
Ραδιο-οικολογία
 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: