Δημοσίευση - The META-SHARE Metadata Schema for the Description of Language Resources
ΕΡΓΑ

The META-SHARE Metadata Schema for the Description of Language Resources

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2012
Συγγραφείς: Μαρία Γαβριηλίδου; Πένυ Λαμπροπούλου; Ελίνα Δεσύπρη; Στέλιος Πιπερίδης; M. Monachini; F. Frontini; T. Declerck; G. Francopoulo; V. Arranz; V. Mapelli
Επιμέλεια: Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Mehmet Uğur Doğan, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Jan Odijk, Stelios Piperidis
Τίτλος βιβλίου: Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12)
Διεύθυνση: Istanbul, Turkey
Ημερομηνία: Μάϊος
ISBN: 978-2-9517408-7-7
Περίληψη:
This paper presents a metadata model for the description of language resources proposed in the framework of the META-SHARE infrastructure, aiming to cover both datasets and tools/technologies used for their processing. It places the model in the overall framework of metadata models, describes the basic principles and features of the model, elaborates on the distinction between minimal and maximal versions thereof, briefly presents the integrated environment supporting the LRs description and search and retrieval processes and concludes with work to be done in the future for the improvement of the model.
[Bibtex]