Μούρθος, Ιωάννης
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ιωάννης Μούρθος

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 25410 78787 (127)

Άξονες ενδιαφερόντων

  • Κλασική αρχαιολογία με έμφαση στη γλυπτική
  • Κοινωνική μνήμη και ταυτότητες στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα
  • Ιστορική τοπογραφία της Αιγιακής Θράκης και των νησιών του Βορείου Αιγαίου

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Γιάννης Μούρθος είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πήρε το πτυχίο του με ειδίκευση στην αρχαιολογία από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών με ειδίκευση στην κλασική αρχαιολογία από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Έχει εργαστεί ως συμβασιούχος αρχαιολόγος στις ΙΘ, ΙΕ ΙΗ ΕΠΚΑ και στην ΕΦΑΚΑΒ. Συνεργάστηκε με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά στα προγράμματα "iGuide – Τουριστικός Οδηγός Κινητής Τηλεφωνίας, ARIADNE - Predictive digitization restoration and degradation assessment of cultural heritage objects, AReNA – Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό.

Δημοσιεύσεις

  • Μούρθος, Ι. (2017). Ο πόλεμος και η ειρήνη ως παράγοντες διαμόρφωσης κοινωνικής μνήμης στην αρχαία ελληνική πόλη. Η περίπτωση της αγοράς της Θάσου. In Πόλεμος και Ειρήνη στην Αρχαιότητα: Οι όψεις μιας διττής πραγματικότητας (1100 π.Χ. έως την ύστερη Αρχαιότητα), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υπ. Διδακτόρων Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικής Αρχαιολογίας. Αθήνα. [...] 
  • Μούρθος, Ι. (2016). Κοινωνική Μνήμη και Κλασική Αρχαιολογία: από τον Halbwachs στην Alcock. In Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, 22ο πανελλήνιο μεταπτυχιακό σεμινάριο-συνέδριο για υποψήφιους διδάκτορες. Πανεπιστημιούπολη Γάλλου/Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο. [...]