Δημοσίευση - Κοινωνική Μνήμη και Κλασική Αρχαιολογία: από τον Halbwachs στην Alcock
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Κοινωνική Μνήμη και Κλασική Αρχαιολογία: από τον Halbwachs στην Alcock

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2016
Συγγραφείς: Ιωάννης Μούρθος
Τίτλος βιβλίου: Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, 22ο πανελλήνιο μεταπτυχιακό σεμινάριο-συνέδριο για υποψήφιους διδάκτορες
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Γάλλου/Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο
Ημερομηνία: 21-23 Οκτωβρίου 2016
[Bibtex]