Δημοσίευση - ReSkill: relative skill-level calculation system