Δημοσίευση - KANTHAROS. FROM A BURIED FRAGMENT TO THE VIRTUAL ARTEFACT