Δημοσίευση - myVisitPlannerGR: Personalized Itinerary Planning System for Tourism, in Artificial Intelligence: Methods and Applications
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

myVisitPlannerGR: Personalized Itinerary Planning System for Tourism, in Artificial Intelligence: Methods and Applications

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2014
Συγγραφείς: I. Refanidis; Χρήστος Εμμανουηλίδης; I. Sakellariou; A. Alexiadis; Ρέμους - Άρης Κουτσιαμάνης; Αιμιλία Τασίδου; F. Kokkoras; Παύλος Εφραιμίδης
Επιμέλεια: Likas, A., Blekas, K. and Kalles, D.
Τόμος: 8445
Τίτλος βιβλίου: 8th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, SETN 2014
Σειρά: Lecture Notes on Artificial Intelligence
Σελίδες: 615-629
Διεύθυνση: Ioannina
Ημερομηνία: May 15-16
DOI: 10.1007/978-3-319-07064-3_53
[Bibtex]