Καριώρης, Παναγιώτης
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Παναγιώτης Καριώρης

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875354

Άξονες ενδιαφερόντων

  • Ανάπτυξη λογισμικού στην εκπαιδευτική τεχνολογία
  • Λήψη και επεξεργασία video και φωτογραφίας

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Παναγιώτης Καριώρης είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (Master of Arts) στην Ελληνική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Birmingham της Αγγλίας, το 1995. Κατά το 2004 απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στην Γλωσσική Τεχνολογία (διατμηματικό διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου).

Από το 1998 συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά". Συμμετείχε στα προγράμματα "ΣΑΠΦΩ" (παρουσίαση της ιστορίας και του πολιτισμού των ελληνικών νησιών) και "ΠΗΝΕΛΟΠΗ" (διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού σε μαθητές Γυμνασίου).

Έλαβε μέρος στο διεθνές συνέδριο LREC2000, Language Resources and Evaluation Conference. Έχει εργαστεί ως συμβασιούχος αρχαιολόγος στην ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και ως εκπαιδευτής σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Αττικής.

Δημοσιεύσεις

  • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Οικονόμου, Ν., Φλούδα, Χ. & Καριώρης, Π (2019). Innovative Mobile Tourism Services: The Case of ‘Greek at the Hotel’. In Kavoura A., Kefallonitis E. & Giovanis A. (editors), Strategic Innovative Marketing and Tourism. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. [...] 
  • Δήμου, Α., Γουλάς, Θ., Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Καριώρης, Π., M Pissaris et al. (2014). Creation of a multipurpose sign language lexical resource: The GSL lexicon database. In Proceedings of Sixth Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Beyond the Manual Channel, Language Resources and Evaluation Conference (LREC), pages 37-42. [...] 
  • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Δήμου, Α., Γουλάς, Θ., Καριώρης, Π., Angelika Peer et al. (2014). Data acquisition towards defining a multimodal interaction model for human--assistive robot communication. In International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction, pages 613-624. [...] 
  • Δήμου, Α., Pitsikalis, V., Γουλάς, Θ., Theodorakis, S., Καριώρης, Π., Pissaris, M. et al. (2012). A GSL Continuous Phrase Corpus: Design and Acquisition. In Proceedings of the 5th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interactions between Corpus and Lexicon (LREC), pages 23-26. Istanbul, Turkey. [...] 
  • Δήμου, Α., Pitsikalis, V., Γουλάς, Θ., Theodorakis, S., Καριώρης, Π., Pissaris, M. et al. (2012). A machine learning dedicated GSL phrases corpus: Creation, acquisition and implementation. In Proc. of the 5th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interactions between Corpus and Lexicon. Satellite Workshop to the eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2012), pages 23-26. Istanbul, Turkey. [...] 
  • Matthes, S., Hanke, T., Storz, J., Ευθυμίου, Ε., Δήμου, Α., Καριώρης, Π. et al. (2010). Elicitation tasks and materials designed for Dicta-Sign's multi-lingual corpus. In LREC 2010, Proceedings of the 4th Workshop on Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies. Valetta, Malta. [...] 
  • Καριώρης, Π. & Nikolaou, E. (2004). Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία: εκπαιδευτικά σενάρια για τα αρχαία ελληνικά με χρήση νέων τεχνολογιών. Μεταπτυχιακή εργασία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. [...] 
  • Καριώρης, Π. (1995). The site pattern in Achaea and Argolid in the Late Helladic Period. Μεταπτυχιακή εργασία, University of Birmingham, Birmingham, U.K.. [...]