Μποτίνη, Παρασκευή
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Παρασκευή Μποτίνη

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875345

Άξονες ενδιαφερόντων

  • Ανάπτυξη λογισμικού στην εκπαιδευτική τεχνολογία
  • Διδασκαλία γλώσσας
  • Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση
  • Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση

Βιογραφικά στοιχεία

Η Παρασκευή Μποτίνη είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη «Βυζαντινή Φιλολογία» της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει εργαστεί ως καθηγήτρια φιλόλογος σε ιδιωτικό ΙΕΚ («Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος»), καθώς και στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης («Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών»).

Από το 1998 είναι συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά". Στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" συμμετείχε στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισμικών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής σε μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, της αρχαίας ελληνικής σε Γυμνάσιο και Λύκειο, της ελληνικής ως ξένης, λογισμικών προσαρμοσμένων στις ανάγκες μαθητών με κώφωση και προβλήματα ακοής, καθώς και σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες. Ενδεικτικά αναφέρονται: «ΝΕΑ ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ» (διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας), «ΑΡΧΑΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ» (διδασκαλία αρχαίας ελληνικής για γνώστες της Νοηματικής), «ΕΛΠΗΝΩΡ» (διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής σε μαθητές Λυκείου), «ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ» (διαχρονική και συγχρονική θεώρηση της γλώσσας σε μαθητές Γυμνασίου), «ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ» (διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού σε μαθητές Γυμνασίου), «ΓΛΩΣΣΑ για ΕΠΑΛ» (υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας), «ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ» (Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά) κ.ά.

Συμμετείχε, επίσης, στην οργάνωση και πιλοτική εφαρμογή των εν λόγω λογισμικών, καθώς και στη διεξαγωγή πειραματικών διαδικασιών σε μαθητές. Επιπλέον, έχει εμπειρία στη συλλογή δεδομένων έρευνας για την κατανόηση γραπτών κειμένων σε σχολεία, καθώς και στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης γλωσσικών δεδομένων. Τέλος, έχει κάνει παρουσιάσεις εκπαιδευτικών λογισμικών του Ινστιτούτου σε ημερίδες, επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και εργαστήρια («Γλώσσα για ΕΠΑΛ»), έχει λάβει μέρος σε εκδηλώσεις για την επιστήμη και την έρευνα (π.χ. Βραδιά Ερευνητή, Athens Science Festival κ.ά) και δράσεις καινοτομίας, στο πλαίσιο των οποίων συμμετείχε στην επίδειξη συστημάτων καταγραφής της οφθαλμοκίνησης σε ημι-πειραματικές συνθήκες, επισκέψεις σε σχολεία κ.ά.

Δημοσιεύσεις