Φωτεινέα, Ευίτα-Σταυρούλα
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ευίτα-Σταυρούλα Φωτεινέα

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Ερευνήτρια Α'
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875404

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Ανάλυση και Επεξεργασία Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ)
 • Σύνθεση ΕΝΓ για απεικόνιση μέσω εικονικού νοηματιστή
 • Αναγνώριση ΕΝΓ
 • Σύνθεση Φωνής από Κείμενο 
 • Προσωδία της Ελληνικής Γλώσσας
 • Διαλογικά Συστήματα
 • Φασματική Ανάλυση

Βιογραφικά στοιχεία

Η Σ.-Ε. Φωτεινέα είναι σήμερα Ερευνήτρια B’ στο αντικείμενο «Τεχνολογίες Φωνής και Νοηματικής Γλώσσας για υποστήριξη ατόμων με αναπηρία», ενώ συνεργάζεται με το ΙΕΛ από το 1992. To 1999 της απενεμήθη Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού από το Τμήμα ΗΜΜΥ του Ε.Μ.Π., και το 1992 το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Έχει συμμετάσχει ως υπεύθυνη έργου ή/και συντονίστρια σε πολλά εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα. Ενδεικτικά αναφέρονται: Εθνικό έργο ΔΙΑΝΟΗΜΑ (ΓΓΕΤ)-Οπτική Ανάλυση και Αναγνώριση Χειρονομιών και Εφαρμογή σε Τηλεχειρισμό Ρομπότ (υπεύθυνη), Ευρωπαϊκό έργο FAST (Marie-Curie) με αντικείμενο αποθορυβοποίηση σημάτων ομιλίας στο περιβάλλον ισχυρού θορύβου MR και ενσωμάτωση περιβάλλοντος αναγνώρισης ομιλίας στο jMRUI λογισμικό (υπεύθυνη), ERMIS (IST)-Emotion Rich Machine Interface System (υπεύθυνη). Ακόμα, εργάστηκε διαχειριστικά και επιστημονικά, ως αναπληρώτρια διαχειρίστρια, για το Ευρωπαϊκό Έργο DICTA-SIGN (FP7-ICT), με γενικό συντονιστή το ΙΕΛ, σε θέματα τεχνολογιών εικονικής σύνθεσης και αναγνώρισης Νοηματικών Γλωσσών, δημιουργία λεξιλογικών και πόρων σωμάτων βιντεοκειμένων, επισημείωση και εξαγωγή γλωσσικού μοντέλου και υπολογιστικής γραμματικής, αλλά και ως υπεύθυνη του έργου MOBOT-Intelligent Active MObility Assistance RoBOT integrating Multimodal Sensory Processing, Proactive Autonomy and Adaptive Interaction (FP7-ICT).

Συμμετέχει στο έργο COGNIMUSE (Αριστεία)-Πολυτροπική Επεξεργασία Σημάτων και Γεγονότων σε Αντίληψη και Νόηση με φορέα υποδοχής το ΕΜΠ/Καθ.Π.Μαραγκός και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά δίκτυα στις περιοχές ενδιαφέροντός της (ENABLE-Grundvig network of ICT supported Learning for Disabled People, COST action: IS1006 “Unraveling the grammars of European sign languages: pathways to full citizenship of deaf signers and to the protection of their linguistic heritage“, SLCN “Sign Linguistics Corpora Network”, GSRT network PERIKTIONI “Women and Science“, ΕΥΤΕΧΝΟΣ “Επιμόρφωση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Άτοµα µε Αναπηρίες“).

Έχει ακόμα συμμετάσχει στο ΙΕΛ σε πολλά άλλα έργα με ερευνητικές και/ή διαχειριστικές αρμοδιότητες (Εθνικά έργα ΠΡΟΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΕΝNΟΗΣΗ, ΕΥΦΩΝΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟΣ, Ευρωπαϊκά έργα MUSTUTOR, EUROMAT/ SYSTRAN, κ.ά.), ενώ στο Ε.Μ.Π. διαχειρίστηκε τα Ευρωπαϊκά έργα TMR και HCM-Advanced Signal Processing for Medical Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy.

Έχει οργανώσει και συντονίσει συνεδρίες ειδικού ενδιαφέροντος σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις αλλά και έχει συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή προγράμματος επιστημονικών γεγονότων και διεθνών συνεδρίων (1st Int’l Workshop on Speech and Multimodal Interaction in Assistive Environments (SMIAE-2012), 5th workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interaction between corpus and lexicon, LREC-2012, 9th Int’l Gesture Workshop “Gesture in Embodied Communication and Human-Computer Interaction Workshop” (GW 2011), 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies-CSLT, LREC-2010, Special session on “Sign Language Technologies”, UAHCI 2009, 3rd Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Construction and Exploitation of Sign Language Corpora workshops series, LREC-2008, Special session “Deaf Users and Sign Language”, UAHCI 2007, Special session “Language Technology in the scope of Universal Access”, UAHCI 2005, Invited session Human Computer Interaction, 1st International Conference "From Scientific Computing to Computational Engineering" (IC-SCCE) 2004, 4th Int’l Training and Mobility of Researchers Symposium on “Advanced Signal Processing for Medical Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy”-2001, Events Manager of LREC-2000 Second International Conference on Language Resources and Evaluation, Eurospeech97, 1st Int’l Workshop on Advanced Signal Processing for Medical MRI-MRS (ASPM/MRI-MRS-1997).

Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε θέματα υποστηρικτικών τεχνολογιών που περιλαμβάνει συγγραφή βιβλίων, άρθρων, ανάπτυξη ηλεκτρονικών εκδόσεων και επιστημονική επιμέλεια συλλογών εξειδικευμένων άρθρων. Είναι κριτής εργασιών στα περιοδικά TCAS-1, IEE-VISP, UAIS και στις διοργανώσεις LREC, HCII, EACL, GW, ACL, SMIΑE. Έχει διδακτική εμπειρία στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων και συμμετοχή σε σεμινάρια εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα πληροφορικής και Υποστηρικτικών Τεχνολογικών.

Δημοσιεύσεις

 • Κατσούρος, Β., Φωτεινέα, Ε., Renaat Frans, Erica Andreotti, Petros Stergiopoulos, Manolis Chaniotakis et al (2018). iMuSciCA: Interactive Music Science Collaborative Activities for STEAM Learning. Designing for the User Experience in Learning Systems. Springer. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Βακαλοπούλου, Ά., Γουλάς, Θ., Βασιλάκη, Κ. & Δήμου, Α. (2018). Sign Language technologies in view of Future Internet accessibility services. In Proceedings of the 11th PErvasive Technologies Related to Assistive Environments Conference, pages 495-501. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε. (2018). ComBox - a Multimodal HRI Strategy for Assistive Robots. ERCIM News, 2018(114). [...] 
 • Βακαλοπούλου, Ά., Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Γουλάς, Θ. & Δήμου, Α. (2018). MAKING ONLINE EDUCATIONAL CONTENT ACCESSIBLE IN GREEK SIGN LANGUAGE. In, pages 7305-7310. [...] 
 • Pfau, R., Δήμου, Α., Φωτεινέα, Ε. & Σαπουντζάκη, Γ (2017). Verbal morphology; Tense.. In C. C. J. Quer C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (editors), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing (Vol. 3). Mouton de Gruyter. [...] 
 • Costello, B., Φωτεινέα, Ε., Herrmann, A., Σαπουντζάκη, Γ. & Sverrisdóttir, R (2017). The native lexicon.. In C. C. J. Quer C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau, , , . & M. Steinbach (editors), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing (Vol. 3). Mouton de Gruyter. [...] 
 • Κουμπούρος, Γ., Alexandra Karavasili, Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Γουλάς, Θ. & Βακαλοπούλου, Ά. (2017). User Evaluation of the MOBOT Rollator Type Robotic Mobility Assistive Device. In Proceedings of the 10th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, pages 354-359. New York, NY, USA : ACM. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Panos Kakoulidis, Γουλάς, Θ., Athansia-Lida Dimou & Βακαλοπούλου, Ά. (2017). Sign Search and Sign Synthesis Made Easy to End User: The Paradigm of Building a SL Oriented Interface for Accessing and Managing Educational Content. In International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction, pages 14-26. [...] 
 • Κουμπούρος, Γ., Alexandra Karavasili, Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Γουλάς, Θ. & Βακαλοπούλου, Ά. (2017). User Evaluation of the MOBOT rollator type robotic mobility assistive device. Technologies, 5(4), 73. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Δήμου, Α., Γουλάς, Θ. & Dimitris Kouremenos. (2016). From grammar-based MT to post-processed SL representations. Universal Access in the Information Society, 15(4), 499-511. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Γουλάς, Θ., Panos Kakoulidis, Δήμου, Α. & Βακαλοπούλου, Ά. (2016). A complete environment for deaf learner support in the context of mainstream education. In Proceedings of the Conference Universal Learning Design, pages 35-44. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Δήμου, Α., Γουλάς, Θ. & Βασιλάκη, Κ. (2016). Multimodal resources for human-robot communication modelling. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), pages 3455-3460. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Γουλάς, Θ., Δήμου, Α., Κουτσομπόγερα, Μ., Vassilis Pitsikalis et al. (2016). The mobot platform--Showcasing multimodality in human-assistive robot interaction. In International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction, pages 382-391. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Γουλάς, Θ., Δήμου, Α., Τζαφέστας, Κ. & Vassilis Pitsikalis. (2016). The mobot human-robot interaction: Showcasing assistive hri. In Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics, pages 73. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Δήμου, Α., Γουλάς, Θ. & Βασιλάκη, Κ. (2016). Multimodal Resources for Human-Robot Communication Modelling. In N. Calzolari, K. Choukri, T. Declerck, S. Goggi, M. Grobelnik, B. Maegaard et al (editors), Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), pages 3455-3460. European Language Resources Association (ELRA). [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Γουλάς, Θ. & Panos Kakoulidis. (2015). User friendly interfaces for sign retrieval and sign synthesis. In International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction, pages 351-361. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Δήμου, Α., Γουλάς, Θ., Petros Maragos et al. (2015). The MOBOT human-robot communication model. In 2015 6th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), pages 201 - 206. IEEE. [...] 
 • Σαπουντζάκη, Γ., Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε. (2014). Grounding and Linguistic Structure: Findings from Greek Sign Language corpus analysis. In Book of abstracts. Stuttgart, Germany. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Γουλάς, Θ., Pissaris, M. & Δήμου, Α. (2014). SiS-Builder: A tool to support sign synthesis and sign language resources maintenance - The end user perspective. In. York, UK. [...] 
 • Δήμου, Α., Γουλάς, Θ., Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Καριώρης, Π., M Pissaris et al. (2014). Creation of a multipurpose sign language lexical resource: The GSL lexicon database. In Proceedings of Sixth Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Beyond the Manual Channel, Language Resources and Evaluation Conference (LREC), pages 37-42. [...] 
 • Andreas Florakis, Φωτεινέα, Ε. & Christos Yapijakis. (2014). Subconscious temporomandibular dysfunction therapy: A new therapeutic approach for temporomandibular disorders. World Journal of Stomatology, 3(1), 10-18. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Ξ., Τζαφέστας, Κ., Petros Maragos, Georgios Pavlakos, Georgia Chalvatzaki, George Moustris et al. (2014). Advances in intelligent mobility assistance robot integrating multimodal sensory processing. In International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction, pages 692-703. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Δήμου, Α., Ευθυμίου, Ε. & Γουλάς, Θ. (2014). The Annotation Scheme of the MOBOT Dataset: Towards defining a multimodal HRI model. In Proceedings of the 5th IEEE CogInfoCom 2014 Conference, Vietri sul Mare, Italy, pages 5-7. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Δήμου, Α., Γουλάς, Θ., Καριώρης, Π., Angelika Peer et al. (2014). Data acquisition towards defining a multimodal interaction model for human--assistive robot communication. In International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction, pages 613-624. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε. & Ευθυμίου, Ε. (2013). Internet based Sign Language Teaching - the case of GSL vocabulary. In Proc. of the Int'l Conference on Using New Technologies for Inclusive Learning. Glasgow, UK. [...] 
 • Δήμου, Α., Pitsikalis, V., Γουλάς, Θ., Theodorakis, S., Καριώρης, Π., Pissaris, M. et al. (2012). A GSL Continuous Phrase Corpus: Design and Acquisition. In Proceedings of the 5th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interactions between Corpus and Lexicon (LREC), pages 23-26. Istanbul, Turkey. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε. & Δήμου, Α (2012). Sign Language Computer-Aided Education: Exploiting GSL Resources and Technologies for Web Deaf Communication. In Miesenberger, K., Karshmer, A., Penaz, P. et al (editors), Computers Helping People with Special Needs (Part II). Springer. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Hanke, T., Glauert, J., Bowden, R., Braffort, A. et al (2012). The Dicta-Sign Wiki: Enabling Web Communication for the Deaf. In Miesenberger, K., Karshmer, A., Penaz, P. et al (editors), Computers Helping People with Special Needs (Part II). Springer. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Δολόγλου, Ι., Μπακαμίδης, Σ. & Αθανασέλης, Θ. (2012). Decimative Spectral Estimation with Unconstrained Model Order. Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2012. [...] 
 • Δήμου, Α., Pitsikalis, V., Γουλάς, Θ., Theodorakis, S., Καριώρης, Π., Pissaris, M. et al. (2012). A machine learning dedicated GSL phrases corpus: Creation, acquisition and implementation. In Proc. of the 5th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interactions between Corpus and Lexicon. Satellite Workshop to the eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2012), pages 23-26. Istanbul, Turkey. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Hanke, T., Glauert, J., Bowden, R., Braffort, A. et al. (2012). Sign Language technologies and resources of the Dicta-Sign project. In Proc. of the 5th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interactions between Corpus and Lexicon. Satellite Workshop to the eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2012), pages 37-44. Istanbul, Turkey. [...] 
 • Δήμου, Α., Γουλάς, Θ., Φωτεινέα, Ε. & Ευθυμίου, Ε. (2011). Exploiting the Dicta-Sign corpus data: teaching material for the Greek Sign Language. In 2nd Symposium in Applied Sign Linguistics. Bristol , UK. [...] 
 • Vasalos, A., Ryu, H., Vasalos, I. & Φωτεινέα, Ε. (2011). Fast Concealed Weapon Detection via LTR Analysis. In Proc. of the IEEE Radar Conference (RADAR), pages 979-984. Kansas City, USA. [...] 
 • Vasalos, A., Vasalos, I., Ryu, H. & Φωτεινέα, Ε. (2011). LTR Analysis for Fast Concealed Weapon Detection. In Proc. of the 6th German Microwave Conference, (GeMiC 2011), pages to appear. Darmstadt, Germany. [...] 
 • Αθανασέλης, Θ., Μπακαμίδης, Σ., Δολόγλου, Ι. & Φωτεινέα, Ε. (2010). Enhancing Speech Recognition performance in the presence of MRI scanner noise. International Journal of Signal and Imaging Systems Engineering (IJSISE), 3(3), 179-187. [...] 
 • Vasalos, A., Vasalos, I., Ryu, H. & Φωτεινέα, Ε. (2010). LTR Analysis and Signal Processing for Concealed Explosive Detection. In Proc. of the 5th German Microwave Conference, (GeMiC 2010), pages 166-169. Berlin, Germany. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Hanke, T., Glauert, J., Bowden, R., Braffort, A. et al. (2010). DICTA-SIGN: Sign Language Recognition, Generation and Modelling with application in Deaf Communication. In Proc. of the 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies (CSLT 2010), 2010, Satellite workshop of the LREC-2010 Conference, pages 80-83. Valetta, Malta. [...] 
 • Guimaraes, R., Αθανασέλης, Θ., Μπακαμίδης, Σ., Δολόγλου, Ι. & Φωτεινέα, Ε. (2010). A vocal user Interface Plug-in for jMRUI. In Proceedings of the IEEE International Workshop on Imaging systems and techniques (IST 2010), pages 384-388. thessaloniki, Greece. [...] 
 • Kouremenos, D., Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε. & Ntalianis, K. (2010). A Prototype Greek Text to Greek Sign Language (GSL) Conversion System. Behaviour & Information Technology Journal (TBIT), 29(5), 467-481. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Δήμου, Α. & Kalimeris, C. (2010). Towards decoding Classifier function in GSL. In LREC 2010, Proceedings of the 4th Workshop on Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies, pages 76-79. Valetta, Malta. [...] 
 • Γουλάς, Θ., Φωτεινέα, Ε. & Ευθυμίου, Ε. (2010). SiS-Builder: A Sign Synthesis Support Tool.. In Proc. of the 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies (CSLT 2010), 2010, Satellite workshop of the LREC-2010 Conference, pages 102-105. Valetta, Malta. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Vogler, C., Hanke, T., Glauert, J. & Bowden, R. (2009). Sign Language Recognition, Generation, and Modelling: A Research Effort with Applications in Deaf Communication. In Proc. of the HCII-09. San Diego, USA. [...] 
 • Αθανασέλης, Θ., Μπακαμίδης, Σ., Δολόγλου, Ι. & Φωτεινέα, Ε. (2009). Impact of MRI scanner noise on Speech Recognition confidence score. In Proceedings of the 4rd Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. [...] 
 • Τζαφέστας, Κ., Mitsou, N., Georgakarakos, N., Diamanti, O., Maragos, P. & Φωτεινέα, Ε. (2009). Gestural teleoperation of a mobile robot based on visual recognition of sign language static handshapes. In Proc. of 18th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication. Japan. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Caridakis, G., Diamanti, O., Mitsiou, N., Τζαφέστας, Κ. et al. (2009). DIANOEMA: Visual analysis and sign recognition for GSL modelling and robot teleoperation. In Proc. of the 8th International Gesture Workshop. Bielefeld, Germany. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε. & Ευθυμίου, Ε. (2009). A platform for sign language content presentation. In Proc. of the V International Conference on Multimedia, Information and Communication Technologies in Education (m-ICTE 2009), pages 681-685. Lisbon, Portugal. [...] 
 • Αθανασέλης, Θ., Μπακαμίδης, Σ., Giannopoulos, G., Δολόγλου, Ι. & Φωτεινέα, Ε. (2008). Robust Speech Recognition in the presence of noise using medical data. In Proceedings of the IEEE International Workshop on Imaging systems and techniques (IST), pages 349-353. Chania, Greece. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε. (2008). Annotation and Maintenance of the Greek Sign Language Corpus (GSLC). In Proc. of the 3rd Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Construction and Exploitation of Sign Language Corpora workshops series, June 1, 2008, Satellite workshop of the LREC-2008 Conference, pages 58-63. Marrakech, Morocco. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε. & Glauert, J. (2008). Special Issue: Emerging Technologies for Deaf Accessibility in the Information Society-Editorial. Universal Access in the Information Society, 6, 321-322. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε. & Ευθυμίου, Ε (2008). Tools for Deaf accessibility to an eGOV environment. In Miesenberger, K. , Klaus, J. , Zagler, W. et al (editors), Book Computers Helping People with Special Needs. Berlin / Heidelberg : Springer. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Karpouzis, K. & Caridakis, G. (2008). A knowledge-based sign synthesis architecture. Universal Access in the Information Society, 6(4), 405-418. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε. (2007). An Environment for Deaf Accessibility to Educational Content. In Proc. of the first International Conference on Information and Communication Technology and Accessibility, pages 125-130. Hammamet, Tunisia. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε. & Sapountzaki, G. (2007). Feature-based natural language processing for GSL synthesis. Sign Language & Linguistics Journal (SL&L), 10(1), 3-23. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε (2007). GSLC: Creation and Annotation of a Greek Sign Language Corpus for HCI. In Stephanidis & Constantine (editors), Universal Acess in Human Computer Interaction. Coping with Diversity. Springer Berlin / Heidelberg. [...] 
 • Karpouzis, K., Caridakis, G., Φωτεινέα, Ε. & Ευθυμίου, Ε. (2007). Educational resources and implementation of a Greek sign language synthesis architecture. Computers & Education, 49(1), 54-74. [...] 
 • Σαπουντζάκη, Γ., Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε. (2006). Ψηφιακή Τεχνολογία στην Εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στο Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου. In Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου "Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης", pages 161-170. Βόλος, Ελλάδα. [...] 
 • Σαπουντζάκη, Γ., Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε. (2006). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για κωφούς μαθητές μέσω δικτυακής πλατφόρμας. In Πρακτικά Διημερίδας «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με χρήση ΤΠΕ». Λαμία, Ελλάδα. [...] 
 • Alexandris, C. & Φωτεινέα, Ε. (2006). Prosodic Emphasis versus Word Order in Greek Instructive Texts. In Proc. of the Workshop on Experimental Linguistics, pages 65-68. Athens, Greece. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε. & Sapountzaki, G. (2006). Processing linguistic data for GSL structure representation. In Proc. of the Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Lexicographic matters and didactic scenarios, Satellite Workshop to LREC-2006 Conference, pages 49-54. Genoa, Italy. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε. & Ευθυμίου, Ε. (2006). Μαθαίνω τα Νοήματα 1 - Εγχειρίδιο χρήσης & Οδηγός Εγκατάστασης. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε. (2006). Μαθαίνω τα Νοήματα 1 - Βιβλίο Δασκάλου. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Δολόγλου, Ι. & Καραγιάννης, Γ (2006). On the use of decimation for efficient spectral estimation. In Lipitakis & E. (editors), International Journal of Computer Mathematics and its Applications (HERMIS-μπ). [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε. & Sapountzaki, G. (2006). E-accessibility to educational content for the deaf. European Journal of Open, Distance and E-Learning, II. [...] 
 • Καραμπέτσος, Σ., Τσιάκουλης, Π., Φωτεινέα, Ε. & Δολόγλου, Ι. (2006). Formant Estimation of Speech Signals Using Subspace-Based Spectral Analysis. In Proc. EUSIPCO 2006 (14th European Signal Processing Conference). Florence, Italy. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε. & Sapountzaki, G. (2005). GSL educational content for E-learning. In Proc. of the ICL 2005 Conference on Interactive Computer Aided Learning. Villach, Austria. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε. & Kouremenos, D. (2005). Generating linguistic content for Greek to GSL conversion. In Proc. of the HERCMA-2005 Conference (The 7th Hellenic European Conference on Computer Mathematics & its Applications). Athens, Greece. [...] 
 • Alexandris, C., Φωτεινέα, Ε. & Ευθυμίου, Ε. (2005). Emphasis as an Extra-Linguistic Marker for Resolving Spatial and Temporal Ambiguities in Machine Translation for a Speech-to-Speech System involving Greek. In Proc. of the 3rd International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction (UAHCI 2005), pages 22-27 July. Las Vegas, Nevada, USA. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Karpouzis, K. & Caridakis, G. (2005). Dynamic GSL synthesis to support access to e-content. In Proc. of the 3rd International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction (UAHCI 2005). Las Vegas, Nevada, USA. [...] 
 • Caridakis, G., Karpouzis, K., Sapountzaki, G., Φωτεινέα, Ε. & Ευθυμίου, Ε. (2005). A dynamic environment for Greek Sign Language Synthesis using virtual characters. In Proc. of the Web3D 2005 Symposium, Workshop on Education and Training. Bangor, UK. [...] 
 • Τσιάκουλης, Π., Καραμπέτσος, Σ., Φωτεινέα, Ε. & Δολόγλου, Ι. (2005). Spectral Estimation for Speech Signals based on Decimation and Eigenanalysis. In Proc. HERCMA-2005 (7th Hellenic European Conf. on Computer Mathematics & its Applications). Athens, Greece. [...] 
 • Καραμπέτσος, Σ., Τσιάκουλης, Π., Φωτεινέα, Ε. & Δολόγλου, Ι. (2005). On the Use of a Decimative Spectral Estimation Method based on Eigenanalysis and SVD for Formant and Bandwidth Tracking of Speech Signals. In Interspeech’2005: 9th European Conference on Speech Communication and Technology, pages 709-712. Lisbon, Portugal. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε. & Ταμπουρατζής, Γ. (2005). A Methodology for Creating a Segment Inventory for Greek Time Domain Speech Synthesis. International Journal of Speech Technology, 8(2), 161-172. [...] 
 • Alexandris, C. & Φωτεινέα, Ε. (2004). Τα Μόρια Διαλόγου ως Δείκτες «Θετικής» και «Αρνητικής» Ευγένειας και η Χρήση τους σε Διαλογικά Συστήματα της Νέας Ελληνικής. In 25η Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας, pages 31-37. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. [...] 
 • Alexandris, C. & Φωτεινέα, Ε. (2004). Reusing Language Resources for Speech Applications involving Emotion. In Proc. of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation - LREC 2004, pages 1383-1386. Lisbon, Portugal. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε. (2004). Multipurpose Design of Greek Sign Language Resources: A factor towards Universal Access. In Proc. of the 1st International Conference "From Scientific Computing to Computational Engineering" (IC-SCCE), Invited Session on Human Computer Interaction, pages 820-827. Athens, Greece. [...] 
 • Alexandris, C. & Φωτεινέα, Ε. (2004). Intention Markers in Greek Dialog Systems: Using Linguistic and Extra-Linguistic Information. In Proc. of the 1st International Conference "From Scientific Computing to Computational Engineering" (IC-SCCE), Invited Session on Human Computer Interaction, pages 663-671. Athens, Greece. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε. (2004). An adaptation-based technique on current educational tools to support universal access: the case of a GSL e-Learning platform. In Courtiat, JP , Davarakis, C. , Villemur & T. (editors), Proc. of the TeL'04 Workshop on “Technology Enhanced Learning”, pages 177-186. Toulouse, France. [...] 
 • Δολόγλου, Ι., Μπακαμίδης, Σ., Φωτεινέα, Ε. & Καραγιάννης, Γ. (2004). A new multi-resolution image compression system based on subband and binary coding. In Proc. of the 1st International Conference "From Scientific Computing to Computational Engineering" (IC-SCCE), Invited Session on Human Computer Interaction, pages 842-847. Athens, Greece. [...] 
 • Alexandris, C. & Φωτεινέα, Ε. (2004). Discourse Particles: Indicators of Positive and Non-Positive Politeness in the Discourse Structure of Dialog Systems for Modern Greek. International Journal for Language Data Processing "Sprache & Datenverarbeitung”, 28(1), 23-33. [...] 
 • Spiropoulou, I. & Φωτεινέα, Ε. (2004). Ενότητα 2 – Χρήση του ΗΥ και Διαχείριση Αρχείων - Ελληνική Έκδοση Windows XP. LIBRIS-TECH. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε. & Κατσούρος, Β. (2004). Eνότητα 4 – Υπολογιστικά Φύλλα - Ελληνική Έκδοση Excel 2002. LIBRIS-TECH. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Sapountzaki, G., Karpouzis, K. & Φωτεινέα, Ε (2004). Developing an e-Learning Platform for the Greek Sign Language. In Miesenberger, Klaus, Klaus, Joachim, Zagler, Wolfgang et al (editors), Computers Helping People with Special Needs. Springer Berlin / Heidelberg. [...] 
 • Αθανασέλης, Θ., Μπακαμίδης, Σ., Φωτεινέα, Ε. & Δολόγλου, Ι. (2004). Impact of Speech Enhancement on ASR time stamping. In Proceedings of the Fourth European Symposium on Intelligent Technologies, Hybrid Systems and their implementation on Smart Adaptive Systems, EUNITE-2004, pages 452-457. Aachen, Germany. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Βακαλοπούλου, Ά., Φωτεινέα, Ε. & Σταϊνχάουερ, Γ. (2004). Multipurpose Design and Creation of GSL Dictionaries. In Proceedings of the Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages “From SignWriting to Image Processing. Information, pages 51-58. Lisbon, Portugal. [...] 
 • Αθανασέλης, Θ., Μπακαμίδης, Σ., Φωτεινέα, Ε., Δολόγλου, Ι., Fragapanagos, N. & Taylor, J. (2003). Impact of Speech Enhancement on ASR Confidence Score. In. [...] 
 • Alexandris, C. & Φωτεινέα, Ε. (2003). Discourse particles as Cultural Elements: Using Discourse Particles as Indicators of Positive Politeness in the Discourse Structure of Dialog Systems for Modern Greek. In Stede, M. , Zeevat & H. (editors), Proc. of the 15th European Summer School in Logic Language and Information (ESSLLI 03) Workshop “The Meaning and Implementation of Discourse Particles”, pages 41-48. Vienna, Austria. [...] 
 • Fragapanagos, N., Taylor, J., Cowie, R., Douglas-Cowie, E., Αθανασέλης, Θ., Μπακαμίδης, Σ. et al. (2003). Detecting Moving Emotion. In Proceedings of EUNITE 2003, pages 542 – 547. Oulu, Finland. [...] 
 • Spiropoulou, I. & Φωτεινέα, Ε. (2003). Ενότητα 2 – Χρήση του ΗΥ και Διαχείριση Αρχείων - Ελληνική Έκδοση Windows 2000. LIBRIS-TECH. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε. & Κατσούρος, Β. (2003). Eνότητα 4 – Λογιστικά Φύλλα - Ελληνική Έκδοση Excel 2000. LIBRIS-TECH. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Δολόγλου, Ι. & Καραγιάννης, Γ (2003). Αποδεκατισμός και ανάλυση ιδιαζουσών τιμών για την εκτίμηση των παραμέτρων εκθετικά αποσβεννύμενων ημιτόνων στην ποσοτική ανάλυση φασμάτων NMR. In Nikita & K. (editors), Περιοδικό ΠΥΡΦΟΡΟΣ. NTUA press. [...] 
 • Αθανασέλης, Θ., Φωτεινέα, Ε., Μπακαμίδης, Σ., Δολόγλου, Ι. & Giannopoulos, G (2003). Signal Enhancement for Continuous Speech Recognition. In O. Kaynak et al. (editor), Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Berlin Heidelberg : Springer-Verlag. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Μπακαμίδης, Σ., Αθανασέλης, Θ., Δολόγλου, Ι., Βακαλοπούλου, Ά., Cowie, R. et al (2003). Emotion in Speech: towards an integration of linguistic, paralinguistic and psychological analysis. In O. Kaynak et al. (editor), Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Berlin Heidelberg : Springer-Verlag. [...] 
 • Taylor, J., Fragopanagos, N., Cowie, R., Douglas-Cowie, E., Φωτεινέα, Ε. & Kollias, S (2003). An Emotional Recognition Architecture based on Human Brain Structure. In O. Kaynak et al. (editor), Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Berlin Heidelberg : Springer-Verlag. [...] 
 • Giannopoulos, G., Χαλαμανδάρης, Α., Φωτεινέα, Ε., Αθανασέλης, Θ. & Καραγιάννης, Γ. (2003). Analysis and modelling of the Carrier Declination for the Greek language. In Proc. of the 15th International Congress of Phonetic Sciences - ICPhS03. Barcelona, Spain. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Δολόγλου, Ι. & Καραγιάννης, Γ (2002). A new decimative spectral estimation method with unconstrained model order and decimation factor. In Fotinea S-E., Dologlou, I., Carayannis & G. (editors), Total Least Squares and Errors-in-Variables Modeling: Analysis, Algorithms and Applications. Kluwer Academic Publishers. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Δολόγλου, Ι. & Καραγιάννης, Γ. (2001). Detailed results for the work presented in 'Decimative Spectral Estimation based on the eigenanalysis of Hankel matrices'. Athens, ILSP. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Vlahakis, M. & Καραγιάννης, Γ. (2001). On the improvement of acoustic registration of tempo and intonation over large sentences for text to speech synthesis in the Greek language. In Proc. Euronoise2001 “4th European Conference on Noise Control, pages 597-607. Patras, Greece. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Δολόγλου, Ι. & Καραγιάννης, Γ. (2001). Decimation and SVD to estimate exponentially damped sinusoids in the presence of noise. In Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP-2001, pages 3073-3076. Salt Lake City, Utah, USA. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ταμπουρατζής, Γ. & Καραγιάννης, Γ. (2001). Constructing a Segment Database for Greek Time-Domain Speech Synthesis. In Proceedings of the Eurospeech-2001 Conference, pages 2075-2078. Aalborg, Denmark. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Φωτεινέα, Ε. & Καραγιάννης, Γ. (2001). On the Systematic Construction of High-Quality Segment Databases for Greek TTS Systems. In Euronoise2001 “4th European Conference on Noise Control, pages 608-614. Patra, Greece. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Πρωτόπαπας, Α., Dimitriadis, D. & Καραγιάννης, Γ. (2000). Perceptual evaluation of text-to-speech implementation of enclitic stress in Greek. In Proc. of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation - LREC 2000, pages 311-314. Athens, Greece. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Δολόγλου, Ι., Μπακαμίδης, Σ., Σταϊνχάουερ, Γ. & Καραγιάννης, Γ. (2000). Perceptual evaluation of a new subband low bit rate speech compression system based on waveform Vector Quantization and SVD postfiltering. In Proc. of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation - LREC 2000, pages 1337-1341. Athens, Greece. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Giakoupis, G., Liveris, A., Μπακαμίδης, Σ. & Καραγιάννης, Γ. (2000). Optical Notation Recognition for Printed Music Algorithms. In Proc. of the «Content-Based Multimedia Information Access» conference, pages 1006-1014. Paris, France. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Giakoupis, G., Liveris, A., Μπακαμίδης, Σ. & Καραγιάννης, Γ. (2000). An Optical Notation Recognition System for Printed Music Based on template matching and high level reasoning. In RIAO 2000 Conference on Content-Based Multimedia Information Access. Paris, France. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Δολόγλου, Ι., Χατζηγεωργίου, Ν. & Καραγιάννης, Γ. (2000). Spectral Estimation Based on the eigenanalysis of companion-like matrices. In ICASSP 2000 proceedings, pages 257-260. Istanbul, Turkey. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε. (1999). Προσωδία της Ελληνικής πρότασης με εφαρμογές στην Σύνθεση Φωνής από Κείμενο. Διδακτορική διατριβή, National Technical University of Athens, Dpt of Electrical and Computer Engineering. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Vlahakis, M. & Καραγιάννης, Γ. (1998). The impact of Relative Average Duration of vowels in Greek on the perception of a constant synthetic speech rate. In Proc. EUSIPCO-98, Signal Processing IX, Theories and Applications, pages 1153-1155. Rhodes, Greece. [...] 
 • Vlahakis, M., Φωτεινέα, Ε. & Καραγιάννης, Γ. (1997). Modeling arbitrarily long sentence-spanning F0 contours by parametric concatenation of word-spanning patterns. In Proc. EUROSPEECH-97, ESCA, pages 315-318. Rhodes, Greece. [...] 
 • Καραγιάννης, Γ. & Φωτεινέα, Ε. (1997). Ασκήσεις στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων με τις λύσεις τους. NTUA press. [...] 
 • Vlahakis, M., Φωτεινέα, Ε. & Καραγιάννης, Γ. (1994). Word Level Stress as an intrinsic property of Word Level Prosody and Pitch Modeling through a pencil of functions. In Proc. EURASIP/EUSIPCO-94, Signal Processing VII "Theories and Applications, pages 1-3. Edinburgh, Scotland. [...] 
 • Vlahakis, M., Φωτεινέα, Ε. & Καραγιάννης, Γ. (1994). A Speech Segmentation method based on the Itakura distance and its use for the construction of a segment inventory for TTS. In Proc. EURASIP/EUSIPCO-94, Signal Processing VII "Theories and Applications", pages 16-17. Edinburgh, Scotland. [...]