Γαβριηλίδου, Μαρία
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Μαρία Γαβριηλίδου

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Α'
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875441

Βιογραφικά στοιχεία

Η Μαρία Γαβριηλίδου είναι γλωσσολόγος - ερευνήτρια σε θέματα υπολογιστικής γλωσσολογίας από το 1988. Υπήρξε επιστημονική υπεύθυνη της συμμετοχής του ΙΕΛ σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά έργα σχετικά με σώματα κειμένων και λεξικά (ενδεικτικά: CLARIN, ΕΗΓ-89 Κοινοτικός Ιστός του Ελληνισμού της Διασποράς, ΠΟΘΕΓ, INTERA, ENABLER, ΛΕΞΙΣ/ΕΠΕΤ ΙΙ, ΣΑΠΦΩ/ΕΠΕΤ-ΙΙ, SIMPLE/LE-2, PAROLE/LE-2, Greek-Danish dictionary/LINGUA-SOCRATES, RENOS/LRE, Network of European Reference Corpora κ.ά).

Έχει εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την επεξεργασία γλωσσικών πόρων (σωμάτων κειμένων, υπολογιστικών λεξικών, ορολογικών πόρων και θησαυρών), στον σχεδιασμό και τη χρήση μεταδεδομένων για την περιγραφή και τεκμηρίωση των γλωσσικών πόρων, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση γλωσσικών πόρων (ορολογικών λεξικών, θησαυρών κ.ά.) για υποστήριξη των διαδικασιών τεκμηρίωσης και ανάκτησης πολιτισμικού περιεχομένου.

Διδάσκει Υπολογιστική Λεξικογραφία στο διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνογλωσσία του Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΕΜΠ (1999-2009) καθώς και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Θεωρία λεξικογραφίας και Εφαρμογές, Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (2003, 2005 & 2007).

Έχει συντονίσει τη (ή συνεργαστεί στη) σύνταξη έντυπων και ηλεκτρονικών πολυμεσικών λεξικών για ανθρώπους-χρήστες, και στην κατάρτιση εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής.

Έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, περιοδικά και επιστημονικά βιβλία, οι οποίες εντάσσονται στο πεδίο της Υπολογιστικής Λεξικογραφίας, της Ορολογίας, του Σχεδιασμού, Σχολιασμού και της Επεξεργασίας Σωμάτων Κειμένων.

Δημοσιεύσεις

 • Aleksei Kelli, Krister Lindén, Kadri Vider, Pawel Kamocki, Ram=unas Birštonas, Silvia Calamai et al. (2018). Processing personal data without the consent of the data subject for the development and use of language resources. In CLARIN Annual Conference. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Λαμπροπούλου, Π. & Γαβριηλίδου, Μ. (2017). clarin:el: a language resources documentation, sharing and processing infrastructure [in Greek]. In Georgakopoulos, Thanasis , Pavlidou, Theodossia-Soula , Pehlivanos, Miltos et al (editors), Proceedings of the 12th International Conference on Greek Linguistics, pages 851–869. Berlin : Edition Romiosini/CeMoG. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Λαμπροπούλου, Π. & Γαβριηλίδου, Μ. (2016). Language infrastructures in support of text mining, New York, USA, Zenodo, 5th International Workshop on Mining Scientific Publications (WOSP). [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Γαβριηλίδου, Μ. (2016). Setting up the national infrastructure clarin: el. In. Aix-en Provence, France. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Λαμπροπούλου, Π. & Γαβριηλίδου, Μ. (2015). CLARIN EL: Δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι. In Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, pages 363-371. Αθήνα. [...] 
 • Καπιδάκης Σ., Πιπερίδης, Σ., Γαβριηλίδου, Μ. & Λαμπροπούλου, Π. (2015). Ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: Η Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Υπηρεσιών clarin:el. In. Κέρκυρα, Ελλάδα. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Λαμπροπούλου, Π. & Γαβριηλίδου, Μ. (2015). clarin:el: a language resources documentation, sharing and processing infrastructure. In Proceedings of the12th International Conference on Greek Linguistics. [...] 
 • Λαμπροπούλου, Π., Christopher Cieri & Γαβριηλίδου, Μ. (2014). Developing a Framework for Describing Relations among Language Resources.. In LREC, pages 3843-3850. [...] 
 • Λαμπροπούλου, Π., Christopher Cieri & Γαβριηλίδου, Μ. (2014). Developing a Framework for Describing Relations among Language Resources. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) , Khalid Choukri , Thierry Declerck , Hrafn Loftsson , Bente Maegaard , Joseph Mariani et al (editors), Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavik, Iceland : European Language Resources Association (ELRA). [...] 
 • Kilgarriff, A., Χαραλαμποπούλου, Φ., Γαβριηλίδου, Μ., Johannessen, J., Khalil, S., Johansson Kokkinakis, S. et al. (2014). Corpus-Based Vocabulary Lists for Language Learners for Nine Languages. Language Resources and Evaluation Journal, 48(1), 121-163. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Δεσύπρη, Ε., Πιπερίδης, Σ., M. Monachini, F. Frontini et al. (2012). The META-SHARE Metadata Schema for the Description of Language Resources. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Mehmet Uğur Doğan, Bente Maegaard, Joseph Mariani et al (editors), Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul, Turkey : European Language Resources Association (ELRA). [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π. & Πιπερίδης, Σ. (2012). A proposal for a metadata model for language resources. In Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (editors), Proceedings of the 10th International Conference of Greek Linguistics (ICGL 10), pages 284-293. Democritus University of Thrace. [...] 
 • Χαραλαμποπούλου, Φ., Γαβριηλίδου, Μ., Johansson Kokkinakis, S. & Volodina, E. (2012). Building corpus-informed word lists for L2 vocabulary learning in nine languages. In Linda Bradley & Sylvie Thouësny (editors), CALL: Using, Learning, Knowing. EuroCALL Conference, Gothenburg, Sweden, 22-25 August 2012, Proceedings, pages 49-53. Gothenburg, Sweden : Research-publishing.net. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Κουτσομπόγερα, Μ., Πατρικάκος, Α. & Πιπερίδης, Σ. (2012). Η Ελληνική Γλώσσα στην Ψηφιακή Εποχή - The Greek Language in the Digital Age. Springer. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Πιπερίδης, Σ., M. Monachini, F. Frontini, G. Francopoulo et al. (2011). A Metadata Schema for the Description of Language Resources. In Proceedings of the Workshop “Language Resources, Technology and Services in the Sharing Paradigm (LRTS)“, Fifth International Joint Conference on Natural Language Processing, pages 84-92. Chiang Mai, Thailand. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π. & Πιπερίδης, Σ. (2011). The META-SHARE Schema for the Description of Language Resources. In Proceedings of the 8th Conference on Greek Language and Terminology, pages 296-306. Hellenic Society for Terminology. [...] 
 • Χαραλαμποπούλου, Φ. & Γαβριηλίδου, Μ. (2011). Creating Frequency-Based Vocabulary Lists For L2 Learners. In Proceedings of the 10th International Conference of Greek Linguistics. Komotini, Greece. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Δεσύπρη, Ε. & Πιπερίδης, Σ. (2010). Preliminary proposal for a metadata scheme for the description of LRs. In Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2010) - Workshop on Language Resource and Language Technology Standards – state of the art, emerging needs, and future developments. Malta. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ. (2009). Κατασκευή πολυγλωσσικού θησαυρού από ετερογενείς πηγές. In 7ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Αθήνα. [...] 
 • Tufis, D., Koeva, S., Erjavec, T., Γαβριηλίδου, Μ. & Krstev, C (2009). Building Language Resources and Translation Models for Machine Translation Focused on South Slavic and Balkan Languages. In Machacova Jana & Rohsmann Katarina (editors), Scientific results of the SEE-ERA.NET Pilot Joint Call. Centre for Social Innovation Vienna. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π. & Αγγελάκος, Κ. (2008). Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής Α' Β' Γ' Γυμνασίου. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. [...] 
 • Tufis, D., Koeva, S., Erjavec, T., Γαβριηλίδου, Μ. & Krstev, C. (2008). Building Language Resources and Translation Models for Machine Translation focused on South Slavic and Balkan Languages. In Marko Tadic, Mila Dimitrova-Vulchanova & Svetla Koeva (editors), Proceedings of the Sixth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL 2008). Croatia. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Γιούλη, Β. & Λαμπροπούλου, Π. (2008). The Greek High School Dictionary: Description and issues. In XIII Euralex International Congress 2008. Barcelona, Spain. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Γιούλη, Β. & Λαμπροπούλου, Π. (2007). Το Ερμηνευτικό Λεξικό για το Γυμνάσιο. In 8ο Διεθνές Γλωσσολογικό Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα. Ιωάννινα. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Εμμανουηλίδης, Π. & Πετρίδου-Εμμανουηλίδου, Έ. (2006). Νεοελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου - Τετράδιο Εργασιών. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Εμμανουηλίδης, Π. & Πετρίδου-Εμμανουηλίδου, Έ. (2006). Νεοελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου - Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Εμμανουηλίδης, Π. & Πετρίδου-Εμμανουηλίδου, Έ. (2006). Νεοελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ. (2006). Ορθογραφικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής για το Δημοτικό. εκδ. Μεταίχμιο. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ. (2006). Ορθογραφικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής. εκδ. Μεταίχμιο. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Πιπερίδης, Σ., Γιούλη, Β., Calzolari, N., Monachini, M. et al. (2006). Language resources production models: the case of INTERA multilingual corpus and terminology. In Language Resources and Evaluation Conference (LREC-2006). Genova, Italy. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Γαβριηλίδου, Μ (2006). Parallel corpora infrastructures for bilingual linguistic knowledge elicitation and applications. In Angelova Galia, Simov Kiril & Slavcheva Milena (editors), Readings in Multilinguality. Selected papers for young researchers. Shoumen, Bulgaria : Incoma Ltd.. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Monachini, M., Πιπερίδης, Σ. & Sori, C. (2005). Building Multilingual Terminological Resources. In Proceedings of the RANLP 2005 International Workshop on Language and Speech Infrastructure for Information Access in the Balkan Countries. Borovets, Bulgaria. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ. & Λαμπροπούλου, Π (2004). Εξαγωγή όρων από κείμενα: μία υβριδική μέθοδος. Ελληνική Ορολογία: Έρευνα και Εφαρμογές. Εκδόσεις Καστανιώτη. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Δεσύπρη, Ε., Γιούλη, Β., Αντωνόπουλος, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2004). Building parallel corpora for {eContent} professionals. In COLING 2004. Geneva. [...] 
 • Calzolari, N., Choukri, K., Γαβριηλίδου, Μ., Maegaard, B., Baroni, P., Fersoe, H. et al. (2004). ENABLER Thematic Network of National Projects: Technical, Strategic and Political Issues of LRs. In Proceedings of Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2004). Lisbon, Portugal. [...] 
 • Δεσύπρη, Ε., Γαβριηλίδου, Μ. & Λαμπροπούλου, Π. (2003). Language Resources in the Balkan area. In Workshop on Balkan Language Resources and Tools. Thessaloniki, Greece. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ. (2002). The Hellenic National Corpus on-line. Revue Belge de Philologie et d' Histoire 80/2002, Societe po. [...] 
 • Αντωνόπουλος, Β., Γαβριηλίδου, Μ., Μάντζαρη, Έ., Μπουρουσιάν, Μ., Πιπερίδης, Σ., Ρετάλης, Δ. et al. (2001). Κατάρτιση και Διαχείριση Ορολογικών Πόρων. In 3ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Αθήνα. [...] 
 • Μάντζαρη, Έ., Λαμπροπούλου, Π. & Γαβριηλίδου, Μ. (2000). Υπολογιστικό Σημασιολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής. In 21η Συνάντηση Εργασίας, Τομέας Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ. & Λαμπροπούλου, Π (2000). Η συγκρότηση του λεξικού. Η μηχανική μετάφραση και η ελληνική γλώσσα. Εκδόσεις Καστανιώτη. [...] 
 • Χατζηγεωργίου, Ν., Σπηλιωτοπούλου, Α., Βακαλοπούλου, Ά., Παπακωστοπούλου, Α., Πιπερίδης, Σ., Γαβριηλίδου, Μ. et al. (2000). Εθνικός Θησαυρός Ελληνικών κειμένων: Σώμα Κειμένων της Νέας Ελληνικής στο Διαδίκτυο. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, pages 812-821. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Anagnostopoulou, D., Δεσύπρη, Ε., Λαμπροπούλου, Π., Mantzari, E. & Γαβριηλίδου, Μ. (2000). Lexis - Lexicographical Infrastructure: Systematising the Data. In Computational Lexicography (COMLEX 2000). Patras, Greece. [...] 
 • Χατζηγεωργίου, Ν., Γαβριηλίδου, Μ., Πιπερίδης, Σ., Καραγιάννης, Γ., Papakostopoulou, A., Spiliotopoulou, A. et al. (2000). Design and implementation of the online ILSP Greek Corpus. In Language Resources and Evaluation Conference (LREC-2000). Athens, Greece. [...] 
 • Λαμπροπούλου, Π., Mantzari, E., Παπαγεωργίου, Χ. & Γαβριηλίδου, Μ. (2000). Automatic Generation of Dictionary Definitions from a Computational Lexicon. In Language Resources and Evaluation Conference (LREC-2000). Athens, Greece. [...] 
 • M. Gavrilidou , G. Carayannis , S. Markantonatou , S. Piperidis & G. Steinhaouer, editors. (2000). Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation, Athens, Greece. [...] 
 • Μάντζαρη, Έ., Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π. & Καραγιάννης, Γ. (1999). Συλλογή ηλεκτρονικών ορολογικών πόρων: μεθοδολογία και αποτελέσματα. In 2ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Αθήνα. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Μάντζαρη, Έ. & Ρούσσου, Σ. (1998). Το Μορφολογικό επίπεδο ενός Υπολογιστικού λεξικού. In Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης (NIT '98). [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Μάντζαρη, Έ. & Ρούσσου, Σ. (1997). Προδιαγραφές για ένα μορφολογικό υπολογιστικό λεξικό της Νέας Ελληνικής. In 3ο Διεθνές Γλωσσολογικό Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα. Αθήνα. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ. & Λαμπροπούλου, Π. (1997). Μέθοδος ημι-αυτόματης εξαγωγής όρων. In 1ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Αθήνα. [...] 
 • Μικρός, Γ., Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π. & Δούκας, Γ. (1995). Χθες ή χτες; Μια ποσοτική μελέτη φωνητικών και μορφολογικών στοιχείων σε κείμενα της Νέας Ελληνικής. In. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π. & Χριστοφίδου, Α. (1994). Σύστημα Κατηγοριοποίησης Γραπτών Κειμένων. In 15η Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Doukas, G. & Λαμπροπούλου, Π. (1994). Semi-automatic Term Extraction and Treatment. In Language Engineering on the Information Highway. Santorini, Greece. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π. & Ρονιώτη, Σ. (1993). Σχεδιασμός και Σχολιασμός ενός Ελληνικού Σώματος Κειμένων. In 14η Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Γαβριηλίδου, Μ. (1993). Λεξικογραφία και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. In. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ. (1993). Re-using the computational lexica of the Eurotra Project. In EUROTRA Annual Workshop. Barcelona, Spain. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ. & Λαμπροπούλου, Π. (1991). Λεξικά και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. In 12η Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Τουρατζίδης, Λ. & Γαβριηλίδου, Μ. (1991). Υπολογιστική επεξεργασία της επίδρασης μορφοφωνολογικών αλλοιώσεων στην Ελληνική γλώσσα. In 3ο Ελληνικό Συνέδριο Πληροφορικής. Αθήνα. [...] 
 • Λαμπροπούλου, Π. & Γαβριηλίδου, Μ. (1991). Multi-functionality and Re-usability in Computational Lexicography. In EUROTRA Annual Workshop. Saint-Maximin, France. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α. & Γαβριηλίδου, Μ. (1991). A special class of complex predicates: frozen predicates. In EUROTRA Annual Workshop. Saint-Maximin, France. [...]