Γιούλη, Βούλα
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Βούλα Γιούλη

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875448

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Λεξική Σημασιολογία
 • Δημιουργία Γλωσσικών Πόρων για εφαρμογές Γλωσσικής Τεχνολογίας (υπολογιστικά λεξικά, δημιουργία και επισημείωση Σωμάτων Κειμένων, γραμματικές)
 • Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων,  Υπολογιστική Γλωσσολογία, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Βιογραφικά στοιχεία

Η Βούλα Γιούλη είναι γλωσσολόγος – ερευνήτρια στο χώρο της υπολογιστικής γλωσσολογίας από το 1993. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1992 (κατεύθυνση Γλωσσολογίας), και το 1996 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Υπολογιστική Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (MSc, Speech and Language Processing). Το 1993 παρακολούθησε μαθήματα Εξειδίκευσης στην Ηλεκτρονική Λεξικογραφία, τα οποία διενεργήθηκαν στο Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας (ΕΕΤ) του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Παν/μίου Πατρών σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Collins και το λεξικογραφικό κέντρο Cobuild.

Από το 1993 έως το 1998 υπήρξε μέλος της ομάδας Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ) του ΕΕΤ συμμετέχοντας σε ερευνητικά έργα (SOCRATES/LINGUA-1995-1-GR-30, COLLINS, ONOMASTICA-LRE-61004), για την κατάρτιση ηλεκτρονικών γλωσσικών πόρων (Σώματα Κειμένων, μονόγλωσσα/δίγλωσσα λεξικά, μορφολογικό λεξικό, κλπ).

Από το 1998 εργάζεται στο ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" ως υπολογιστική γλωσσολόγος με αντικείμενο την δημιουργία, τεκμηρίωση  και αξιολόγηση Γλωσσικών Πόρων (λεξιλογικών πόρων, απλών ή επισημειωμένων Σωμάτων Κειμένων, και εργαλείων ΕΦΓ) κυρίως στον χώρο της Έξυπνης Δεικτοδότησης και Ανάκτησης Κειμένων, της Εξαγωγής Πληροφορίας από κείμενα, της κατανόησης κειμένου, και της Μηχανικής Μετάφρασης.

Έχει εργαστεί σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά έργα (ICT-ACCURAT, INTERREG-PHARECBC–ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, IST-REVEALTHIS, EPAN-EXCELAN, eContent-Intera, IST-Cimwos, IST – HLT:Barlic-Ling, ΕΠΕΤ-II-ΚΑΙΡΟΣ, EPET-II-ΟικοΝΟΜίΑ), και έχει συμμετάσχει στην σύνταξη έντυπων και ηλεκτρονικών λεξικών για ανθρώπους-χρήστες, ενώ έχει επιβλέψει διπλωματικές εργασίες στα πλαίσια του διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Τεχνογλωσσία” του Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΕΜΠ (2000-2006).

Tα αποτελέσματα της έρευνάς της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Δημοσιεύσεις

 • Γιούλη, Β., Foufi, V. & Φωτοπούλου, Α. (Υπό έκδοση). Annotating Greek VMWEs in running text: a piece of cake or looking for a needle in a haystack?. In Proceedings of13th International Conference on Greek Linguistics (ICGL 13). [...] 
 • Φωτοπούλου, Α. & Γιούλη, Β (2018). MWEs and the Emotion Lexicon: typological and cross-lingual considerations. In M. Seiler & S. Markantonatou (editor), Mutliword Expressions: Insights from a Multi-lingual Perspective. Berlin : Language Science Press. [...] 
 • Carlos Ramisch, Silvio Ricardo Cordeiro, Agata Savary, Veronika Vincze, Verginica Barbu Mititelu, Archna Bhatia et al. (2018). Edition 1.1 of the PARSEME Shared Task on Automatic Identification of Verbal Multiword Expressions. In Proceedings of the Joint Workshop on Linguistic Annotation, Multiword Expressions and Constructions (LAW-MWE-CxG-2018), pages 222-240. Santa Fe, New Mexico, USA : Association for Computational Linguistics. [...] 
 • Agata Savary, Marie Candito, Verginica Barbu Mititelu, Eduard Bejček, Fabienne Cap, Slavomír Čéplö et al. (2018). PARSEME multilingual corpus of verbal multiword expressions. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α. & Γιούλη, Β. (2017). From Ekfrasis to Polytropon: conceptual design of Lexical Resources. In Georgakopoulos, Thanasis , Pavlidou, Theodossia-Soula , Pehlivanos, Miltos et al (editors), 12th International Conference on Greek Linguistics (ICGL12), pages 327-339. Berlin : Edition Romiosini/CeMoG. [...] 
 • Agata Savary, Carlos Ramisch, Silvio Cordeiro, Federico Sangati, Veronika Vincze, Behrang QasemiZadeh et al. (2017). The PARSEME shared task on automatic identification of verbal multiword expressions. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α. & Γιούλη, Β. (2015). MWEs: Support/light Verb Constructions vs Frozen Constructions in Modern Greek and French Patterns. In Gloria Corpas Pastor, Johanna Monti, Violeta Seretan & Ruslan Mitkov (editors), Workshop Proceedings Multi-word units in Machine Translation and Translation Technologies - MUMTTT 2015. Malaga Spain : Geneva, Editions Tradulex. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. & Γιούλη, Β. (2015). Establishing sentential structure via realignments from small parallel corpora. In Proceedings of the Fourth Workshop on Hybrid Approaches to Translation (HyTra), pages 21-29. [...] 
 • Γιούλη, Β. (2015). Populating a Lexicon with Multiword Expressions in view of Machine Translation. MULTI-WORD UNITS IN MACHINE TRANSLATION AND TRANSLATION TECHNOLOGIES MUMTTT2015, 62. [...] 
 • Γιούλη, Β. & Φωτοπούλου, Α. (2014). Linguistically motivated Language Resources for Sentiment Analysis. In Proceedings of Workshop on Lexical and Grammatical Resources for Language Processing, pages 39-45. [...] 
 • Γιούλη, Β., Φωτοπούλου, Α., Effie Mouka & Ioannis E Saridakis. (2014). Annotating Sentiment Expressions for Lexical Resources. Les émotions dans le discours-Emotions in Discourse, 281. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α., Μαρκαντωνάτου, Σ. & Γιούλη, Β. (2014). Encoding MWEs in a conceptual lexicon. In Proceedings of the 10th Workshop on Multiword Expressions (MWE), pages 43-47. [...] 
 • Mouka, E., Saridakis, I., Φωτοπούλου, Α. & Γιούλη, Β. (2013). Annotating racism: A corpus-based study of cross-linguistic racist discourse: annotation and analysis. In Proceedings of the 7th Congress of the European Society for Translation Studies (7th EST). Germersheim, Germany. [...] 
 • Γιούλη, Β. & Φωτοπούλου, Α. (2013). Developing Language Resources for Sentiment Analysis in Greek. In Proceedings of the 11th International Conference on Greek Linguistics. Rhodes, Greece. [...] 
 • Γιούλη, Β. & Φωτοπούλου, Α. (2012). Towards developing Local Grammars of verb predicates denoting Emotion in Greek: a Lexicon-Grammar account. In Proceedings of the 31st International Conference on Lexis and Grammar 2012. Nové Hrady, Czech Republic. [...] 
 • Γιούλη, Β. & Φωτοπούλου, Α. (2012). Emotion verbs in Greek. From Lexicon-Grammar tables to multi-purpose syntactic and semantic lexica. In Proceedings of the XV Euralex International Congress (EURALEX 2012). Oslo, Norway. [...] 
 • Βακαλοπούλου, Ά., Γιούλη, Β., Ευθυμίου, Ε. & Γιάγκου, Μ. (2012). Bridging the gap between disconnected languages: the eMiLang multi-lingual database. In In Proceedings of the 4th International Language Resources and Evaluation Conference Workshop on Creating Cross-language Resources for Disconnected Languages and Styles (CREDISLAS, 2012). Istanbul, Turkey. [...] 
 • Mouka, E., Γιούλη, Β., Φωτοπούλου, Α. & Saridakis, I. (2012). Opinion and emotion in movies: a modular perspective to annotation. In Proceedings of the 4th International Workshop on Corpora for Research on Emotion, Sentiment & Social Signals (ES³ 2012). Istanbul, Turkey. [...] 
 • Γιούλη, Β. (2011). Annotating corpora from various sources in the humanities domain. Shortcomings and issues. Journal for Language Technology and Computational Linguistics, (JLCL). [...] 
 • Βακαλοπούλου, Ά., Γιούλη, Β., Γιάγκου, Μ. & Ευθυμίου, Ε. (2011). Online Dictionaries for immigrants in Greece: Overcoming the Communication Barriers. In Proceedings of eLEX2011, pages 274-279. Bled, Slovenia. [...] 
 • Γιούλη, Β. & Φωτοπούλου, Α. (2011). Σημασιολογικό πεδίο των «συναισθημάτων»: ταξινόμηση των ρημάτων της ελληνικής που δηλώνουν «συναίσθημα». Πρώτη προσέγγιση. In 10th International Conference in Greek Linguistics. Κομοτηνή. [...] 
 • Γιούλη, Β., Simov, K. & Osenova, P (2011). Linguistic Resources for CH/SSH. A parallel Greek-Bulgarian corpus: a digital resource of the shared Cultural Heritage., chapter 4.2. Springer. [...] 
 • Skadina, I., Aker, A., Γιούλη, Β., Tufis, D., Gaizauskas, R., Mierina, M. et al. (2010). Collection of comparable corpora for under-resourced languages. In Inguna Skadina & Andrejs Vasiljevs (editors), Proceedings of the Fourth International Conference Baltic HLT 2010, pages 161–168. Riga, Latvia : IOS Press. [...] 
 • Γιούλη, Β., Γλάρος, Ν., Simov, K. & Osenova, P. (2009). A web-enabled and speech-enhanced parallel corpus of Greek - Bulgarian cultural texts. In Proceedings of the EACL 2009 Workshop on Language Technology and Resources for Cultural Heritage, Social Sciences, Humanities and Education - LaTeCH - SHELT&R 2009, pages 35 - 42. Athens, Greece. [...] 
 • Γιούλη, Β., Marzelou, E., Προκοπίδης, Π. & Zourari, M. (2009). Language Technologies for Processing Greek textual Cultural Heritage data. In Proceedings of the 9th International Conference on Greek Linguistics. University of Chicago. [...] 
 • Αναστασιάδου - Συμεωνίδου, Α., Γιούλη, Β., Κουτσογεωργοπούλου, Ε. & Κοκκινάκης, Γ. (2008). ΚΟΡΑΗΣ. Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-αγγλικό Λεξικό. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών. [...] 
 • Marzelou, E., Zourari, M., Γιούλη, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2008). Building a Greek corpus of Textual Entailment. In Proceedings of the 6th Language Resources and Evaluation Conference, pages 1680-1686. Marrakech, Morocco. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Γιούλη, Β. & Λαμπροπούλου, Π. (2008). The Greek High School Dictionary: Description and issues. In XIII Euralex International Congress 2008. Barcelona, Spain. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Γιούλη, Β. & Λαμπροπούλου, Π. (2007). Το Ερμηνευτικό Λεξικό για το Γυμνάσιο. In 8ο Διεθνές Γλωσσολογικό Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα. Ιωάννινα. [...] 
 • Γιούλη, Β., Κωνσταντινίδης, Α., Δεσύπρη, Ε. & Παπαγεωργίου, Χ. (2006). Multi-domain Multi-lingual Named Entity Recognition: Revisiting & Grounding the resources issue. In Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation, pages 59-64. Genoa, Italy. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Πιπερίδης, Σ., Γιούλη, Β., Calzolari, N., Monachini, M. et al. (2006). Language resources production models: the case of INTERA multilingual corpus and terminology. In Language Resources and Evaluation Conference (LREC-2006). Genova, Italy. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Δεσύπρη, Ε., Γιούλη, Β., Αντωνόπουλος, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2004). Building parallel corpora for {eContent} professionals. In COLING 2004. Geneva. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Γιούλη, Β., Δεμοίρος, Ι., Κωνσταντινίδης, Α. & Πιπερίδης, Σ. (2003). Η χρήση της γλωσσικής τεχνολογίας στην επεξεργασία της Ελληνικής. In Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Ρέθυμνο. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Δεμοίρος, Ι., Γιούλη, Β., Konstantinidis, A. & Πιπερίδης, Σ. (2002). Multi-level XML-based Corpus Annotation. In Proceedings of the 3nd Language Resources and Evaluation Conference. Las Palmas. [...] 
 • Γιούλη, Β., Δεμοίρος, Ι., Αντωνόπουλος, Β., Παπαγεωργίου, Χ., Πιπερίδης, Σ., Αρβανίτης, Π. et al. (2001). οικΟΝΟΜίΑ: Ενα σώμα σχολιασμένων οικονομικών κειμένων. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Γιούλη, Β., Μπούτσης, Σ., Δεμοίρος, Ι., Πιπερίδης, Σ., Παπαγεωργίου, Χ., Αντωνόπουλος, Β. et al. (2000). Αυτόματη Αναγνώριση Ονοματικών Οντοτήτων για Εξαγωγή και Ανάκτηση Πληροφοριών. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, pages 133-143. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Γιούλη, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2000). A Unified POS Tagging Architecture and its Application to Greek. In Proceedings of the 2nd Language Resources and Evaluation Conference, pages 1455-1462. Athens. [...] 
 • Boutsis, S., Προκοπίδης, Π., Γιούλη, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2000). A Robust Parser for Unrestricted Greek Text. In Proceedings of the 2nd Language Resources and Evaluation Conference, pages 467-474. Athens. [...] 
 • Μπούτσης, Σ., Προκοπίδης, Π., Γιούλη, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2000). Επιφανειακή Συντακτική Ανάλυση Ελεύθερου Κειμένου. In Proceedings of the 21st Meeting of the Department of Linguistics, pages 502-513. [...] 
 • Δεμοίρος, Ι., Boutsis, S., Γιούλη, Β., Liakata, M., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (2000). Named Entity Recognition in Greek Texts. In Proceedings of Second International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2000), pages 1223-1228. Athens, Greece. [...] 
 • Boutsis, S., Δεμοίρος, Ι., Γιούλη, Β., Liakata, M., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (2000). A System For Recognition of Named Entities in Greek. In Proceedings of the 2nd International Conference on Natural Language Processing (NLP2000), pages 424-435. Patras, Greece. [...] 
 • Coutsogeorgopoulou, ., Γιούλη, Β., Fakotakis, N. & Kokkinakis, G. (1998). Electronic Dictionary of Pronunciation and Usage of Modern Greek for Foreigners. Birmingham, UK : Brasshouse Language Centre. [...] 
 • Κοκκινάκης, Γ., Δερματάς, Ε., Κουτσογεωργοπούλου, Ε. & Γιούλη, Β. (1998). Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Λεξικών στο Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας του Πανεπιστημίου Πατρών. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 19ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. [...] 
 • Γιούλη, Β. (1996). Topic Chaining in task-oriented dialogues. Μεταπτυχιακή εργασία, University of Edinburgh, Edinburgh, UK. [...] 
 • Γιούλη, Β. (1994). Η Εξέλιξη της Δοτικής. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 15ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. [...]