Λαμπροπούλου, Πένυ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Πένυ Λαμπροπούλου

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Α'
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875445

Άξονες ενδιαφερόντων

  • Υπολογιστική λεξικογραφία και λεξικολογία
  • Υπολογιστική ορολογία
  • Προτυποποίηση πολιτισμικής πληροφορίας
  • Δημιουργία, οργάνωση και έρευνα σε Σώματα Κειμένων.

Βιογραφικά στοιχεία

Είναι ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου από το 1992. Οι εργασίες της εντάσσονται κυρίως στα εξής θέματα:

  • υπολογιστική λεξικογραφία και λεξικολογία
  • υπολογιστική ορολογία (αυτόματη ανάκτηση ορολογίας, κατάρτιση μονόγλωσσων και πολύγλωσσων ορολογικών θησαυρών για υπολογιστικά συστήματα & ανθρώπους-χρήστες)
  • προτυποποίηση πολιτισμικής πληροφορίας (προδιαγραφές για τη διαχείριση, τεκμηρίωση και προβολή  πολυτροπικών συλλογών πολιτισμικού αποθέματος, σχεδίαση υποστηρικτικών περιβαλλόντων, αξιοποίηση γλωσσικών πόρων στις διαδικασίες τεκμηρίωσης και ανάκτησης πολιτισμικού υλικού)
  • δημιουργία, οργάνωση και έρευνα σε Σώματα Κειμένων.

Επίσης, έχει συνεργασθεί ως λεξικογράφος στη σύνταξη έντυπων και πολυμεσικών λεξικών (αναφέρονται ενδεικτικά το Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής του Γυμνασίου (2008, ΟΕΔΒ), το Λεξικό της ελληνικής ως ξένης γλώσσας για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(2007, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων, ΕΚΠΑ).
Τέλος, διδάσκει Υπολογιστική Λεξικογραφία στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Θεωρία λεξικογραφίας και Εφαρμογές", Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (2003, 2005 & 2007).
Στο διάστημα 1997 – 1999 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορολογίας (European Association for Terminology - EAFT), και έκτοτε, μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της.
Είναι ΥΔρ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα διατριβής "Τα επιρρήματα στη λεξικογραφία" και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc in Machine Translation) από το UMIST και πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Έχει δημοσιεύσεις σχετικές με την Ηλεκτρονική λεξικογραφία, την προτυποποίηση πολιτσμικής πληροφορίας, την αυτόματη ανάκτηση ορολογίας, καθώς και τον σχεδιασμό και σχολιασμό (δομικό και γλωσσολογικό) Σωμάτων κειμένων.
Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα (CLARIN, Αξιοποίηση του υλικού του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Λογοτεχνικά Παράλληλα, ΠΟΘΕΓ, INTERA, ΛΕΞΙΣ, SIMPLE, LE-PAROLE, SOCRATES / DEMOSTEN, ΕΠΕΤ  ΙΙ / ΔΙΑΛΟΓΟΣ, LINGUA / Greek - Danish Dictionary, PAROLE, RENOS, TRANSLEARN, NERC, STRIDE/LOGOS, και EUROTRA).

Δημοσιεύσεις