Παπαγεωργίου, Χάρης
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Χάρης Παπαγεωργίου

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Ερευνητής Α'
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875426

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
 • Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση, Στατιστικά μοντέλα
 • Γλώσσα και Πολυπλοκότητα
 • Γνωστική Σημασιολογία
 • Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτισμός

Βιογραφικά στοιχεία

Απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ το 1992. Το 1996 πήρε τον τίτλο του Διδάκτορα Μηχανικού από το ΕΜΠ. Το 1989 συμμετείχε στην ομάδα Eurotra στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου. Από το 1992 είναι ερευνητής στο ΙΕΛ στο χώρο της γλωσσικής τεχνολογίας και υπεύθυνος συγγραφής, διαχείρισης & υλοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην πολυμεσική, πολυτροπική και πολυγλωσσική ανάλυση (ενδεικτικά ΕUROTRΑ, TRANSLEARN, AVENTINUS, CIMWOS, COST278, MUSE, REVEAL THIS, TV++, COST2102). Έχει παρουσιάσει παραπάνω από 50 εκτενείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά καθώς και σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει συμμετάσχει στις επιστημονικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων. Διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τεχνογλωσσία», στο πλαίσιο του οποίου έχει την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών. Κατέχει Διπλ. Ευρεσιτεχνίας σχετικά με την ανάκτηση πολύγλωσσων κειμένων.

Διδασκαλία

Φθινόπωρο 1999

Eισαγωγή στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Φθινόπωρο 2002

Eισαγωγή στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Φθινόπωρο 2003

Eισαγωγή στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Φθινόπωρο 2005

Eισαγωγή στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Άνοιξη 2003

Υπολογιστική Γλωσσολογία

Ανοιξη 2005

Υπολογιστική Γλωσσολογία

Ανοιξη 2006

Μηχανική Μάθηση

Ανοιξη 2006

Κειμενική Ανάλυση Λόγου

 

Δημοσιεύσεις

 • Φεργάδης, Ά., Christos Baziotis, Παππάς, Δ., Παπαγεωργίου, Χ. & Alexandros Potamianos. (2018). Hierarchical bi-directional attention-based RNNs for supporting document classification on protein-protein interactions affected by genetic mutations. Database : the journal of biological databases and curation, 2018. [...] 
 • Angelos Nezis, Παπαγεωργίου, Χ., Pavlos Georgiadis, Petr Jiskra, Παππάς, Δ. & Ποντίκη, Μ. (2018). Towards a fully personalized food recommendation tool. In Proceedings of the 2018 International Conference on Advanced Visual Interfaces, pages 77. [...] 
 • Konstantina Papanikolaou, Dimitris Gkoumas & Παπαγεωργίου, Χ. (2018). Exploring the Political Agenda of the Greek Parliament Plenary Sessions. In Darja Fišer , Maria Eskevich & Franciska de Jong (editors), Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). Paris, France : European Language Resources Association (ELRA). [...] 
 • Konstantina Papanikolaou, Ποντίκη, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ. (2018). Exploring the Predominant Targets of Xenophobia - motivated Behavior : A Longitudinal Study for Greece. In. [...] 
 • Stathopoulou, T., Παπαγεωργίου, Χ., Papanikolaou, K. & Κολοβού, Α. (2017). Re-examining the dynamics of protest in times of precarity and change. The case of Greece.. In Herbert von Halem Verlag (editor), Computational Social Science in the Age of Big Data. Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. Cologne, Germany. [...] 
 • Ποντίκη, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ. (2017). Opinion mining and target extraction in Greek review texts. In Proceedings of the 12th International conference on Greek Linguistics, pages September 26-29. Berlin, Germany. [...] 
 • Παππάς, Δ., Παπαγεωργίου, Χ., Eleni Toli & Ιωαννίδης, Γ. (2017). Smart Cities in Stars: Food Perceptions and Beyond. In Internet Science: 4th International Conference, INSCI 2017, Thessaloniki, Greece, November 22-24, 2017, Proceedings, pages 174. [...] 
 • Κολοβού, Α., Filippos Kokkinos, Φεργάδης, Ά., Pinelopi Papalampidi, Elias Iosif, Nikolaos Malandrakis et al. (2017). Tweester at SemEval-2017 Task 4: Fusion of Semantic-Affective and pairwise classification models for sentiment analysis in Twitter. In Proceedings of the 11th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2017), pages 675-682. [...] 
 • Φεργάδης, Ά., Christos Baziotis, Παππάς, Δ., Παπαγεωργίου, Χ. & Alexandros Potamianos. (2017). Hierarchical bidirectional attention-based RNN in BioCreative VI precision medicine track, document triage task. In Proceedings of the Sixth BioCreative Challenge Evaluation Workshop. Bethesda, Maryland, USA. [...] 
 • M Chatzigeorgiou, V Constantoudis, F Diakonos, K Karamanos, C Papadimitriou, M Kalimeri et al. (2017). Multifractal correlations in natural language written texts: Effects of language family and long word statistics. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 469, 173-182. [...] 
 • Γιάγκου, Μ., Fragkakis, G., Παππάς, Δ. & Παπαγεωργίου, Χ. (2017). Feature extraction and analysis in Greek L2 texts in view of automatic labeling for proficiency levels. In Proceedings of the ICGL12, pages 357-368. Romiosini/CeMoG, Freie Universitat Berlin. [...] 
 • Προκοπίδης, Π. & Παπαγεωργίου, Χ. (2017). Universal Dependencies for Greek. In NoDaLiDa Workshop on Universal Dependencies. [...] 
 • Ποντίκη, Μ., Γαλάνης, Δ., Παπαγεωργίου, Χ., Ion Androutsopoulos, Suresh Manandhar, AL-Smadi Mohammad et al. (2016). Semeval-2016 task 5: Aspect based sentiment analysis. In Proceedings of the 10th international workshop on semantic evaluation (SemEval-2016), pages 19-30. [...] 
 • Konstantina Papanikolaou, Παπαγεωργίου, Χ., Nikos Papasarantopoulos, Theoni Stathopoulou & George Papastefanatos. (2016). " Just the Facts" with PALOMAR: Detecting Protest Events in Media Outlets and Twitter. In Tenth International AAAI Conference on Web and Social Media. [...] 
 • Elisavet Palogiannidi, Κολοβού, Α., Fenia Christopoulou, Filippos Kokkinos, Elias Iosif, Nikolaos Malandrakis et al. (2016). Tweester at SemEval-2016 Task 4: Sentiment analysis in Twitter using semantic-affective model adaptation. In Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2016), pages 155-163. [...] 
 • Vassilios Constantoudis, Maria Kalimeri, Fotis Diakonos, Konstantinos Karamanos, Constantinos Papadimitriou, Manolis Chatzigeorgiou et al. (2016). Long-range correlations and burstiness in written texts: Universal and language-specific aspects., 30(15), 1541005. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ., Δεληγιάννης, Μ., Γιάγκου, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ (2016). Towards Modelling Multimodal and Multiparty Interaction in Educational Settings. In Anna Esposito & Lakhmi C. Jain (editors), Toward Robotic Socially Believable Behaving Systems - Volume II: Modeling Social Signals. Springer. [...] 
 • Βασιλείου, Μ., Georgaras, A., Προκοπίδης, Π. & Παπαγεωργίου, Χ. (2015). Co-referring or not co-referring? Answer the question!. In Proceedings of the 12th International Conference on Greek Linguistics, pages 1155-1170. Berlin: Edition Romiosini/CeMoG. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Stripelli, A. & Παπαγεωργίου, Χ. (2015). MWEs and dependency parsing of Modern Greek. In Proceedings of the 12th International Conference on Greek Linguistics (ICGL 12). Berlin. [...] 
 • Ποντίκη, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ. (2015). Opinion Mining and Target Extraction in Greek Review Texts. In Proceedings of the 12th International Conference on Greek Linguistics (ICGL 12). Berlin. [...] 
 • Ποντίκη, Μ., Παπαγεωργίου, Χ., Γαλάνης, Δ., Suresh Manandhar & Ion Androutsopoulos. (2015). Semeval-2015 task 12: Aspect based sentiment analysis. In Proceedings of the 9th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2015), pages 486-495. [...] 
 • Dimitris Pappas, Ion Androutsopoulos & Παπαγεωργίου, Χ. (2015). Anger detection in call center dialogues. In 2015 6th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), pages 139-144. [...] 
 • Prodromos Malakasiotis, Emmanouil Archontakis, Ion Androutsopoulos, Γαλάνης, Δ. & Παπαγεωργίου, Χ. (2015). Biomedical Question-focused Multi-document Summarization: ILSP and AUEB at BioASQ3.. In CLEF (Working Notes). [...] 
 • Maria Kalimeri, Vassilios Constantoudis, Constantinos Papadimitriou, Konstantinos Karamanos, Fotis K Diakonos & Παπαγεωργίου, Χ. (2015). Word-length entropies and correlations of natural language written texts. Journal of Quantitative Linguistics, 22(2), 101-118. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ., Γαλάνης, Δ., Maria Teresa Riviello, Nick Tseres, Καραμπέτσος, Σ., Anna Esposito et al (2015). Conflict Cues in Call Centre Interactions, pages 431-447. Springer International Publishing. [...] 
 • Ποντίκη, Μ., Γαλάνης, Δ., Papanikolaou, K. & Παπαγεωργίου, Χ. (2014). Eliciting Praise, Criticism and Recommendations from Positive and Negative Sentiments. In. Rhodes Island, Greece. [...] 
 • Stratogiannis, G., Papasarantopoulos, N., Ποντίκη, Μ., Siolas, G., Γαλάνης, Δ., Σταφυλοπάτης, Α. et al. (2014). NTUA ILSP in the TAC KBP 2014 English Entity Linking Challenge. In. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Bellos, A., Παπαγεωργίου, Χ. & Markopoulos, G. (2014). Δεδομένα και πειράματα για την αυτόματη συντακτική ανάλυση ελληνικών κειμένων. In Proceedings of the 11th International conference on Greek Linguistics. Rhodes, Greece. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Παπαγεωργίου, Χ., Christian Spurk, Georg Rehm, Khalid Choukri, Olivier Hamon et al. (2014). META-SHARE: One year after.. In LREC, pages 1532-1538. [...] 
 • Samer Al Moubayed, Dan Bohus, Anna Esposito, Dirk Heylen, Κουτσομπόγερα, Μ., Παπαγεωργίου, Χ. et al. (2014). UM3I '14: Proceedings of the 2014 Workshop on Understanding and Modeling Multiparty, Multimodal Interactions, New York, NY, USA, ACM. [...] 
 • Samer Al Moubayed, Dan Bohus, Anna Esposito, Dirk Heylen, Κουτσομπόγερα, Μ., Παπαγεωργίου, Χ. et al. (2014). UM3I 2014: International Workshop on Understanding and Modeling Multiparty, Multimodal Interactions. In Proceedings of the 16th International Conference on Multimodal Interaction, pages 537-538. New York, NY, USA : ACM. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ. (2014). Multimodal Analytics and its Data Ecosystem. In RFMIR '14 Proceedings of the 2014 Workshop on Roadmapping the Future of Multimodal Interaction Research including Business Opportunities and Challenges, pages 1-4. New York, NY, USA : ACM. [...] 
 • Ποντίκη, Μ., Γαλάνης, Δ., Ioannis Pavlopoulos, Παπαγεωργίου, Χ., Ion Androutsopoulos & Suresh Manandhar. (2014). SemEval 2014 Task 4: Aspect Based Sentiment Analysis. In Proceedings of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2014) at (COLING 2014), pages 27-35. Dublin, Ireland. [...] 
 • Ποντίκη, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ. (2014). “There's no way I would ever buy any mp3 player with a measly 4gb of storage”. In Fiona Fui-Hoon Nah (editor), HCI in Business First International Conference, HCIB 2014, Held as Part of HCI International 2014, Heraklion, Crete, Greece, June 22-27, 2014. Proceedings, pages 233-244. Springer International Publishing. [...] 
 • Προκοπίδης, Π. & Παπαγεωργίου, Χ. (2014). Experiments for Dependency Parsing of Greek. In Proceedings of the First Joint Workshop on Statistical Parsing of Morphologically Rich Languages and Syntactic Analysis of Non-Canonical Languages, pages 90-96. Dublin, Ireland. [...] 
 • Ποντίκη, Μ., Zoe Angelou & Παπαγεωργίου, Χ. (2013). Sentiment Analysis: Building Bilingual Lexical Resources. In Proceedings of the 13th International conference on Greek Linguistics, September 26-29, Rhodes, Greece. [...] 
 • Γαλάνης, Δ., Καραμπέτσος, Σ., Κουτσομπόγερα, Μ., Παπαγεωργίου, Χ., Anna Esposito & Maria Teresa Riviello. (2013). Classification of emotional speech units in call centre interactions. In Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 2013 IEEE 4th International Conference, pages 403-406. IEEE. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ (2013). Multimodal indicators of persuasion in political interviews. In Poggi I., D'Errico F., Vincze L. & Vinciarelli A. (editors), Multimodal Communication in Political Speech. Shaping Minds and Social Action. International Workshop, Political Speech 2010, Rome, Italy, November 10-12, 2010, Revised Selected Papers.. Springer. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ (2012). TV interview participant profiles from a multimodal perspective. In A. Esposito, A.M. Esposito, A. Vinciarelli, R. Hoffmann & V. Muller (editors), Cognitive Behavioural Systems. Springer. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ (2012). Iconic Gestures in Face-to-face TV Interviews. In Eleni Efthimiou, Georgios Kouroupetroglou & Stavroula-Evita Fotinea (editors), Gesture and Sign Language in Human-Computer Interaction and Embodied Communication. 9th International Gesture Workshop - GW 2011, May 2011, Athens, Greece. Revised selected papers.. Springer. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Γεωργαντόπουλος, Β. & Παπαγεωργίου, Χ. (2011). A suite of NLP tools for Greek. In The 10th International Conference of Greek Linguistics. Komotini, Greece. [...] 
 • Kardiasmenos, A., Tsigka, S., Προκοπίδης, Π. & Παπαγεωργίου, Χ. (2011). Annotation of events in Greek corpora based on the model of TimeML. In Proceedings of the 10th International Conference of Greek Linguistics. Komotini, Greece. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ., Ammendrup, S., Vilhjalmsson, H. & Παπαγεωργίου, Χ (2011). Non-verbal expressions of turn management in TV interviews: a cross?cultural study between Greek and Icelandic. In Esposito, A., Esposito, A.M., Martone, R. et al (editors), Toward Autonomous, Adaptive, and Context-Aware Multimodal Interfaces. Theoretical and Practical Issues. Berlin / Heidelberg : Springer. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ (2010). Linguistic and Non-verbal Cues for the Induction of Silent Feedback. In Esposito, A., Campbell, N., Vogel, C. et al (editors), Development of Multimodal Interfaces: Active Listening and Synchrony. Berlin / Heidelberg : Springer. [...] 
 • Λαμπροπούλου, Π., Τσαγκογέωργα, Δ. & Παπαγεωργίου, Χ. (2009). Από το παρελθόν στο παρόν: Ηλεκτρονικός θησαυρός τοπωνυμίων της Μικράς Ασίας. In 7ο Συνέδριο "Ελληνική Γλώσσα & Ορολογία". Αθήνα : ΕΛΕΤΟ. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ (2009). Multimodality Issues in Conversation Analysis of Greek TV Interviews. In Esposito, A., Hussain, A., Marinaro, M. et al (editors), Multimodal Signals: Cognitive and Algorithmic Issues. Berlin / Heidelberg : Springer. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Δεσύπρη, Ε., Παπαγεωργίου, Χ. & Markopoulos, G. (2009). TimeEL: Recognition of Temporal Expressions in Greek texts. In Proceedings of the 9th International Conference on Greek Linguistics. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ., Touribaba, L. & Παπαγεωργίου, Χ. (2008). Multimodality in Conversation Analysis: A case of Greek TV Interviews. In Martin, J.-C. , Paggio, P., Kipp, M. et al (editors), Proceedings of Workshop on Multimodal Corpora, LREC2008, pages 12-16. Marrakech, Morocco : Εκδόσεις Ζήτη. [...] 
 • Λαμπροπούλου, Π., Παπαγεωργίου, Χ., Γεωργαντόπουλος, Β., Tsagogeorga, D., Δεμοίρος, Ι. & Αντωνόπουλος, Β. (2008). Integrating Language Technology in a web-enabled Cultural Heritage system. In Language Resources and Evaluation Conference (LREC-2008). Morocco. [...] 
 • Δεμοίρος, Ι., Καραγιάννης, Γ., Αντωνόπουλος, Β., Kambourakis, G., Κατσούρος, Β., Kolevris, P. et al. (2008). PANOPTIS: a System for Intelligent Monitoring of the Hellenic Broadcast Sector. In Proceedings of the 19th International Workshop on Database and Expert Systems Application, 2008. DEXA '08., pages 605 - 609. Turin. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Δεσύπρη, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ. & Πουλή, Κ. (2007). Γλωσσικές τεχνολογίες στην ανάκτηση της σημασιολογικής δομής των γεγονότων. In Proceedings of the 8th International Conference of Greek Linguistics, Ioannina, Greece. [...] 
 • Ghotsoulia, V., Δεσύπρη, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Προκοπίδης, Π. & Παπαγεωργίου, Χ. (2007). Towards a frame semantics resource for Greek. In Proceedings of the Sixth Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2007). Bergen, Norway. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Αντωνόπουλος, Β., Δεμοίρος, Ι. & Γκιόκας, Ά. (2006). Thematic Classification and Intelligent Indexing of Broadcast News Using Speech Recognition and Image Analysis. In Proceedings of the 4th European Interactive TV Conference (EuroITV 2006). Athens Greece. [...] 
 • Γεωργαντόπουλος, Β., Godeme, T., Lounis, S., Παπαγεωργίου, Χ., Tuytelaars, T. & Van Gool, L. (2006). Cross-media summarization in a retrieval setting. In Proceedings of Fifth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2006) Workshop in Crossing media for improved Information access. Genova, Italy. [...] 
 • Γιούλη, Β., Κωνσταντινίδης, Α., Δεσύπρη, Ε. & Παπαγεωργίου, Χ. (2006). Multi-domain Multi-lingual Named Entity Recognition: Revisiting & Grounding the resources issue. In Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation, pages 59-64. Genoa, Italy. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Δεσύπρη, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Πουλή, Κ. & Προκοπίδης, Π. (2006). Adding multi-layer Semantics to the Greek Dependency Treebank. In Proceedings of The Fifth International Conference on Language and Evaluation (LREC-2006). Genoa, Italy. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Δεσύπρη, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (2005). Theoretical and Practical Issues in the Construction of a Greek Dependency Treebank. In Montserrat Civit , S, Ra K?bler & Ma. Ant?nia Mart? (editors), Proceedings of The Fourth Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2005), pages 149-160. Barcelona, Spain. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Πρωτόπαπας, Α. & Καραγιάννης, Γ (2005). Multimedia Indexing and Retrieval Using Natural Language, Speech and Image Processing Methods. In Giorgos Stamou & Stefanos Kollias (editors), Multimedia Content and the Semantic Web: Methods, Standards and Tools. Wiley. [...] 
 • Χατζηγεωργίου, Ν., Σιδηρόπουλος, Ν. & Παπαγεωργίου, Χ. (2004). CIMWOS: A Multimedia Archiving and Indexing System. In IASTED International Conference on Databases and Applications. Innsbruck Austria. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ., Konstandinidis, A. & Παπαγεωργίου, Χ. (2004). Combination of Machine Learning Approaches for Error Reduction in POS Tagging. In Vouros, G., Panayiotopoulos & Th. (editors), Hellenic Artificial Intelligence Society: 3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence. Σάμος, Ελλάδα : Εκδόσεις Ζήτη. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Ρετάλης, Δ. & Μαρκογιάννης, Τ (2004). Αυτόματη παραγωγή κειμένου με χρήση ορολογικών δεδομένων: το έργο ΚΑΙΡΟΣ. In Mαριάννα Κατσογιάννου & Ελένη Ευθυμίου (editors), Ελληνική Ορολογία: Έρευνα και Εφαρμογές. Καστανιώτης. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Δεμοίρος, Ι., Χατζηγεωργίου, Ν. & Καραγιάννης, Γ. (2004). CIMWOS: A Multimedia Retrieval System based on Combined Text, Speech and Image Processing. In RIAO 2004 Conference Proceedings: Coupling approaches, coupling media and coupling languages for information retrieval, pages 38-51. University of Avignon (Vaucluse), France. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Γιούλη, Β., Δεμοίρος, Ι., Κωνσταντινίδης, Α. & Πιπερίδης, Σ. (2003). Η χρήση της γλωσσικής τεχνολογίας στην επεξεργασία της Ελληνικής. In Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Ρέθυμνο. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Δεμοίρος, Ι., Γιούλη, Β., Konstantinidis, A. & Πιπερίδης, Σ. (2002). Multi-level XML-based Corpus Annotation. In Proceedings of the 3nd Language Resources and Evaluation Conference. Las Palmas. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Γιάγκου, Μ. & Παπαθεοδώρου, Α. (2002). Αυτόματη εξαγωγή ονοματικών φράσεων και ρηματικών συνόλων με μνημονικές τεχνικές μάθησης. In Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 22ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, pages 113-123. Θεσσαλονίκη : ΑΠΘ. [...] 
 • Γιούλη, Β., Δεμοίρος, Ι., Αντωνόπουλος, Β., Παπαγεωργίου, Χ., Πιπερίδης, Σ., Αρβανίτης, Π. et al. (2001). οικΟΝΟΜίΑ: Ενα σώμα σχολιασμένων οικονομικών κειμένων. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Malavazos, C., Triantafyllou, Y., Wagner, K., Πιπερίδης, Σ. et al. (2001). Αυτόματη Παραγωγή Δελτίων Καιρού: Το έργο ΚΑΙΡΟΣ. In Proceedings of the 21st Meeting of the Department of Linguistics, pages 562-573. University of Thessaloniki. [...] 
 • Yaseen, M., Haddad, B., Παπαγεωργίου, Χ., Πιπερίδης, Σ., Hattab, N., Theophilopoulos, N. et al. (2001). A Term Base Translator Over The Web. In ACL/EACL 2001 Workshop - ARABIC Language Processing: Status and Prospects, pages 58-65. Toulouse, France. [...] 
 • Δεμοίρος, Ι., Παπαγεωργίου, Χ., Γεωργαντόπουλος, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2001). Machine Learning Methods for Text Summarization. In Proceedings of Recent Advances in NLP (RANLP2001), pages 85-89. Tzigov Chark, Bulgaria. [...] 
 • Γιούλη, Β., Μπούτσης, Σ., Δεμοίρος, Ι., Πιπερίδης, Σ., Παπαγεωργίου, Χ., Αντωνόπουλος, Β. et al. (2000). Αυτόματη Αναγνώριση Ονοματικών Οντοτήτων για Εξαγωγή και Ανάκτηση Πληροφοριών. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, pages 133-143. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Ρετάλης, Δ., Μακρογιάννης, Τ., Λουράντος, Ν., Ρετάλης, Σ. & Πιπερίδης, Σ. (2000). Παρουσίαση και Πρώτα Αποτελέσματα του Έργου ΚΑΙΡΟΣ. Αυτόματη Παραγωγή Δελτίων Καιρού σε Δύο Γλώσσες: Αγγλική και Ελληνική.. In Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Δεσύπρη, Ε. & Σπυροπούλου, Ε. (2000). Πρότυπο Σχήμα Σχολιασμού Συναναφοράς για τα Ελληνικά και εφαρμογή του σε σώμα οικονομικών κειμένων. In 22ο Συνέδριο Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη : Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τ. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Γιούλη, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2000). A Unified POS Tagging Architecture and its Application to Greek. In Proceedings of the 2nd Language Resources and Evaluation Conference, pages 1455-1462. Athens. [...] 
 • Χατζηγεωργίου, Ν., Γαβριηλίδου, Μ., Πιπερίδης, Σ., Καραγιάννης, Γ., Papakostopoulou, A., Spiliotopoulou, A. et al. (2000). Design and implementation of the online ILSP Greek Corpus. In Language Resources and Evaluation Conference (LREC-2000). Athens, Greece. [...] 
 • Λαμπροπούλου, Π., Mantzari, E., Παπαγεωργίου, Χ. & Γαβριηλίδου, Μ. (2000). Automatic Generation of Dictionary Definitions from a Computational Lexicon. In Language Resources and Evaluation Conference (LREC-2000). Athens, Greece. [...] 
 • Δεμοίρος, Ι., Boutsis, S., Γιούλη, Β., Liakata, M., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (2000). Named Entity Recognition in Greek Texts. In Proceedings of Second International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2000), pages 1223-1228. Athens, Greece. [...] 
 • Boutsis, S., Δεμοίρος, Ι., Γιούλη, Β., Liakata, M., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (2000). A System For Recognition of Named Entities in Greek. In Proceedings of the 2nd International Conference on Natural Language Processing (NLP2000), pages 424-435. Patras, Greece. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Παπαγεωργίου, Χ. & Boutsis, S (2000). From sentences to words and clauses. In J. Veronis (editor), Parallel Text Processing, Alignment and use of translation corpora. Kluwer Academic Publishers. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Παπαγεωργίου, Χ., Δεμοίρος, Ι., Malavazos, C. & Triantafyllou, I. (1998). A Framework for Example-based Translation-Aid Tools. In Proceedings of the Panhellenic Conference on New Information Technology (NIT'98), pages 269-278. Athens, Greece. [...] 
 • Cranias, L., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (1997). Example Retrieval from a Translation Memory. Journal of Natural Language Engineering, 3(4), 255-277. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ (1997). Clause recognition in the framework of alignment. In R. Mitkov & M. Nicolov (editors), Current Issues in Linguistic Theory. John Benjamins B.V.. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ. (1996). Hybrid Techniques in NLP exploiting parallel multilingual corpora. Διδακτορική διατριβή, Division of Computer Science, Department of Electrical Engineering, National Technical University of Athens. [...] 
 • Σταϊνχάουερ, Γ., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (1995). Intelligent Device for Retrieving Multilingual Texts. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (1995). Στατιστική, κανόνες ή στατιστικοί κανόνες για μορφολογικό σχολιασμό. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 16ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, pages 669-680. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Παπαγεωργίου, Χ. (1994). Υπολογιστική επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 15ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, pages 775-786. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Cranias, L. & Πιπερίδης, Σ. (1994). Automatic alignment in parallel corpora. In 32nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL94), pages 334-336. Las Cruces, New Mexico. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ. & Cranias, L. (1994). A matching technique in Example-based Machine Translation. In 15th International Conference on Computational Linguistics (COLING94), pages 100-105. Kyoto, Japan. [...] 
 • Cranias, L., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (1994). Clustering: A Technique for Search Space Reduction in Example-Based Machine Translation. In IEEE International Conference on Systems, Man & Cybernetics, pages 1-6. San Antonio, Texas. [...]