Προκοπίδης, Προκόπης
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Προκόπης Προκοπίδης

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875432

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Dependency treebanks
 • Αυτόματος μορφοσυντακτικός σχολιασμός σωμάτων κειμένου
 • Δημιουργία πολυγλωσσικών πόρων

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Προκόπης Προκοπίδης εργάζεται ως υπολογιστικός γλωσσολόγος στο Τμήμα Φυσικής Γλώσσας και Εξαγωγής Γνώσης του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου από το 1998. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν. Αθηνών (1993) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Υπολογιστική Γλωσσολογία από το Παν. Του Essex (1998). Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα που σχετίζονται με την επεξεργασία φυσικής γλώσσας, την εξαγωγή πληροφορίας και τη δημιουργία γλωσσικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων των Panacea, Abu-MaTran και ELRC). Έχει συμβάλει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη χειρωνακτικά επισημειωμένων γλωσσολογικών πόρων όπως το Greek Dependency Treebank, αλλά και εφαρμογών για την αυτόματη επισημείωση ελληνικών κειμένων σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και βιβλία.

Δημοσιεύσεις

 • Παπαβασιλείου, Β., Σοφιανόπουλος, Σ., Προκοπίδης, Π. & Πιπερίδης, Σ. (2018). The ILSP/ARC submission to the WMT 2018 Parallel Corpus Filtering Shared Task. In Proceedings of the Third Conference on Machine Translation: Shared Task Papers, pages 928-933. Belgium, Brussels : Association for Computational Linguistics. [...] 
 • Παπαβασιλείου, Β., Προκοπίδης, Π. & Πιπερίδης, Σ. (2018). Discovering Parallel Language Resources for Training MT Engines. In Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). European Language Resources Association (ELRA). [...] 
 • Προκοπίδης, Π. & Παπαγεωργίου, Χ. (2017). Universal Dependencies for Greek. In NoDaLiDa Workshop on Universal Dependencies. [...] 
 • Antonio Toral, Miquel Esplá-Gomis, Filip Klubička, Nikola Ljubešić, Παπαβασιλείου, Β., Προκοπίδης, Π. et al. (2017). Crawl and crowd to bring machine translation to under-resourced languages. Language Resources and Evaluation, 1–33. [...] 
 • Παπαβασιλείου, Β., Προκοπίδης, Π. & Πιπερίδης, Σ. (2016). The ILSP/ARC submission to the WMT 2016 Bilingual Document Alignment Shared Task. In Proceedings of the First Conference on Machine Translation, pages 733-739. Berlin, Germany : Association for Computational Linguistics. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Παπαβασιλείου, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2016). Parallel Global Voices: a Collection of Multilingual Corpora with Citizen Media Stories. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) , Khalid Choukri , Thierry Declerck , Marko Grobelnik , Bente Maegaard , Joseph Mariani et al (editors), Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA). [...] 
 • Βασιλείου, Μ., Georgaras, A., Προκοπίδης, Π. & Παπαγεωργίου, Χ. (2015). Co-referring or not co-referring? Answer the question!. In Proceedings of the 12th International Conference on Greek Linguistics, pages 1155-1170. Berlin: Edition Romiosini/CeMoG. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Stripelli, A. & Παπαγεωργίου, Χ. (2015). MWEs and dependency parsing of Modern Greek. In Proceedings of the 12th International Conference on Greek Linguistics (ICGL 12). Berlin. [...] 
 • Raphael Rubino, Tommi Pirinen, Miquel Esplà-Gomis, Nikola Ljubešić, Sergio Ortiz Rojas, Παπαβασιλείου, Β. et al. (2015). Abu-MaTran at WMT 2015 Translation Task: Morphological Segmentation and Web Crawling. In Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation, pages 184–191. Lisbon, Portugal : Association for Computational Linguistics. [...] 
 • Pecina, P., Toral, A., Παπαβασιλείου, Β., Προκοπίδης, Π., Tamchyna, A., Way, A. et al. (2015). Domain adaptation of statistical machine translation with domain-focused web crawling. Language Resources and Evaluation, 49(11), 147-193. [...] 
 • Antonio Toral, Tommi Pirinen, Andy Way, Raphaël Rubino, Gema Ramírez-Sánchez, Sergio Ortiz-Rojas et al. (2015). Automatic Acquisition of Machine Translation Resources in the Abu-MaTran Project. Procesamiento del Lenguaje Natural, 55, 185-188. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Bellos, A., Παπαγεωργίου, Χ. & Markopoulos, G. (2014). Δεδομένα και πειράματα για την αυτόματη συντακτική ανάλυση ελληνικών κειμένων. In Proceedings of the 11th International conference on Greek Linguistics. Rhodes, Greece. [...] 
 • Miquel Esplà-Gomis, Filip Klubička, Nikola Ljubešić, Sergio Ortiz-Rojas, Παπαβασιλείου, Β. & Προκοπίδης, Π. (2014). Comparing Two Acquisition Systems for Automatically Building an English-Croatian Parallel Corpus from Multilingual Websites. In Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation. Reykjavik, Iceland. [...] 
 • Προκοπίδης, Π. & Παπαγεωργίου, Χ. (2014). Experiments for Dependency Parsing of Greek. In Proceedings of the First Joint Workshop on Statistical Parsing of Morphologically Rich Languages and Syntactic Analysis of Non-Canonical Languages, pages 90-96. Dublin, Ireland. [...] 
 • Παπαβασιλείου, Β., Προκοπίδης, Π. & Gregor Thurmair. (2013). A modular open-source focused crawler for mining monolingual and bilingual corpora from the web. In Proceedings of the Sixth Workshop on Building and Using Comparable Corpora, pages 43-51. Sofia, Bulgaria : Association for Computational Linguistics. [...] 
 • Pecina, P., Toral, A., Παπαβασιλείου, Β., Προκοπίδης, Π. & Van Genabith, J. (2012). Domain Adaptation of Statistical Machine Translation using Web-Crawled Resources: A Case Study. In Proceedings of the 16th Annual Conference of the European Association for Machine Translation. Trento, Italy. [...] 
 • Bel, N., Παπαβασιλείου, Β., Προκοπίδης, Π., Toral, A., Victoria Arranz & Arranz, V. (2012). Mining and Exploiting Domain-Specific Corpora in the PANACEA Platform. In The Fifth Workshop on Building and Using Comparable Corpora. Istanbul, Turkey. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Γεωργαντόπουλος, Β. & Παπαγεωργίου, Χ. (2011). A suite of NLP tools for Greek. In The 10th International Conference of Greek Linguistics. Komotini, Greece. [...] 
 • Kardiasmenos, A., Tsigka, S., Προκοπίδης, Π. & Παπαγεωργίου, Χ. (2011). Annotation of events in Greek corpora based on the model of TimeML. In Proceedings of the 10th International Conference of Greek Linguistics. Komotini, Greece. [...] 
 • Pecina, P., Toral, A., Way, A., Προκοπίδης, Π., Παπαβασιλείου, Β. & Γιάγκου, Μ. (2011). Towards Using Web-Crawled Data for Domain Adaptation in Statistical Machine Translation. In M.L. Forcada, H. Depraetere & V. Vadeghinste (editors), Proceedings of the 15th Annual conference of the European Association for Machine Translation, pages 297-304. Leuven, Belgium. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Δεσύπρη, Ε., Παπαγεωργίου, Χ. & Markopoulos, G. (2009). TimeEL: Recognition of Temporal Expressions in Greek texts. In Proceedings of the 9th International Conference on Greek Linguistics. [...] 
 • Γιούλη, Β., Marzelou, E., Προκοπίδης, Π. & Zourari, M. (2009). Language Technologies for Processing Greek textual Cultural Heritage data. In Proceedings of the 9th International Conference on Greek Linguistics. University of Chicago. [...] 
 • Forner, P., Penas, A., Alegria, I., Forascu, C., Moreau, N., Osenova, P. et al (2009). Overview of the CLEF 2008 Multilingual Question Answering Track. In Carol Peters , Thomas Deselaers , Nicola Ferro , Julio Gonzalo , Gareth J. F. Jones , Mikko Kurimo et al (editors), Proceedings of the 9th Cross-language evaluation forum conference on Evaluating systems for multilingual and multimodal information access. Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Karra, V., Papagianopoulou, A. & Πιπερίδης, Σ. (2008). Condensing Sentences for Subtitle Generation. In Khalid Choukri , Bente Maegaard , Joseph Mariani , Jan Odjik , Stelios Piperidis , Daniel Tapias et al (editors), Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation (LREC'08). Marrakech, Morocco. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Δεσύπρη, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ. & Πουλή, Κ. (2007). Γλωσσικές τεχνολογίες στην ανάκτηση της σημασιολογικής δομής των γεγονότων. In Proceedings of the 8th International Conference of Greek Linguistics, Ioannina, Greece. [...] 
 • Ghotsoulia, V., Δεσύπρη, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Προκοπίδης, Π. & Παπαγεωργίου, Χ. (2007). Towards a frame semantics resource for Greek. In Proceedings of the Sixth Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2007). Bergen, Norway. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Δεμοίρος, Ι. & Προκοπίδης, Π (2006). Infrastructure for a multilingual subtitle generation system. In Elo?na Miyares Berm?dez & Leonel Ruiz Miyares (editors), Linguistics in the Twenty First Century. Cambridge Scholars Press. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Δεσύπρη, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Πουλή, Κ. & Προκοπίδης, Π. (2006). Adding multi-layer Semantics to the Greek Dependency Treebank. In Proceedings of The Fifth International Conference on Language and Evaluation (LREC-2006). Genoa, Italy. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Δεσύπρη, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (2005). Theoretical and Practical Issues in the Construction of a Greek Dependency Treebank. In Montserrat Civit , S, Ra K?bler & Ma. Ant?nia Mart? (editors), Proceedings of The Fourth Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2005), pages 149-160. Barcelona, Spain. [...] 
 • Δεσύπρη, Ε., Προκοπίδης, Π., Κουτσομπόγερα, Μ. & Πιπερίδης, Σ. (2005). Towards a Greek Dependency Corpus. In Stelios Piperidis & Elena Paskaleva (editors), Proceedings of the RANLP 2005 International Workshop on Language and Speech Infrastructure for Information Access in the Balkan Countries, pages 9-14. Borovets, Bulgaria. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Πρωτόπαπας, Α. & Καραγιάννης, Γ (2005). Multimedia Indexing and Retrieval Using Natural Language, Speech and Image Processing Methods. In Giorgos Stamou & Stefanos Kollias (editors), Multimedia Content and the Semantic Web: Methods, Standards and Tools. Wiley. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Δεμοίρος, Ι., Προκοπίδης, Π., Vanroose, P., Hoethker, A., Daelemans, W. et al. (2004). Multimodal Multilingual Resources in the Subtitling Process. In Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2004), pages 205-208. Lisbon, Portugal. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Δεμοίρος, Ι. & Προκοπίδης, Π. (2004). Multimodal multilingual information processing for automatic subtitle generation: Resources, Methods and System Architecture. In Proceedings of the Workshop on E-Tools and Translation of the 5th International Languages and the Media Conference and Exhibition. Berlin, Germany. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Ρετάλης, Δ. & Μαρκογιάννης, Τ (2004). Αυτόματη παραγωγή κειμένου με χρήση ορολογικών δεδομένων: το έργο ΚΑΙΡΟΣ. In Mαριάννα Κατσογιάννου & Ελένη Ευθυμίου (editors), Ελληνική Ορολογία: Έρευνα και Εφαρμογές. Καστανιώτης. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Δεμοίρος, Ι., Χατζηγεωργίου, Ν. & Καραγιάννης, Γ. (2004). CIMWOS: A Multimedia Retrieval System based on Combined Text, Speech and Image Processing. In RIAO 2004 Conference Proceedings: Coupling approaches, coupling media and coupling languages for information retrieval, pages 38-51. University of Avignon (Vaucluse), France. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Γιούλη, Β., Δεμοίρος, Ι., Κωνσταντινίδης, Α. & Πιπερίδης, Σ. (2003). Η χρήση της γλωσσικής τεχνολογίας στην επεξεργασία της Ελληνικής. In Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Ρέθυμνο. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Δεμοίρος, Ι., Γιούλη, Β., Konstantinidis, A. & Πιπερίδης, Σ. (2002). Multi-level XML-based Corpus Annotation. In Proceedings of the 3nd Language Resources and Evaluation Conference. Las Palmas. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Γιάγκου, Μ. & Παπαθεοδώρου, Α. (2002). Αυτόματη εξαγωγή ονοματικών φράσεων και ρηματικών συνόλων με μνημονικές τεχνικές μάθησης. In Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 22ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, pages 113-123. Θεσσαλονίκη : ΑΠΘ. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Malavazos, C., Triantafyllou, Y., Wagner, K., Πιπερίδης, Σ. et al. (2001). Αυτόματη Παραγωγή Δελτίων Καιρού: Το έργο ΚΑΙΡΟΣ. In Proceedings of the 21st Meeting of the Department of Linguistics, pages 562-573. University of Thessaloniki. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Γιούλη, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2000). A Unified POS Tagging Architecture and its Application to Greek. In Proceedings of the 2nd Language Resources and Evaluation Conference, pages 1455-1462. Athens. [...] 
 • Boutsis, S., Προκοπίδης, Π., Γιούλη, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2000). A Robust Parser for Unrestricted Greek Text. In Proceedings of the 2nd Language Resources and Evaluation Conference, pages 467-474. Athens. [...] 
 • Μπούτσης, Σ., Προκοπίδης, Π., Γιούλη, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2000). Επιφανειακή Συντακτική Ανάλυση Ελεύθερου Κειμένου. In Proceedings of the 21st Meeting of the Department of Linguistics, pages 502-513. [...] 
 • Προκοπίδης, Π. (1998). An HPSG Account of Modern Greek Relative Clauses. Μεταπτυχιακή εργασία, University of Essex. [...]