Γλάρος, Νίκος
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Νίκος Γλάρος

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α'
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875451

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Γλωσσικοί πόροι
 • Εξελιγμένα συστήματα διόρθωσης κειμένων
 • Τεχνολογία στενοτυπικής μεταγραφής προφορικού λόγου σε ηλεκτρονικό κείμενο
 • Τεχνολογίες γνώσης

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Νικόλαος Γλάρος έλαβε το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών το 1984, καθώς και το διδακτορικό δίπλωμα στην περιοχή της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων το 1995, και τα δύο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Για πολλά χρόνια απασχολήθηκε επαγγελματικά με την σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων βασισμένων σε μικροϋπολογιστές, με το υλικό και το λογισμικό πολλών οικογενειών ψηφιακών επεξεργαστών σήματος και των εφαρμογών τους (π.χ. οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, κωδικοποίηση και συμπίεση φωνής, ασφαλής μετάδοση δεδομένων μέσω ενσύρματων και ασύρματων τηλεπικοινωνιακών γραμμών, κλπ), την ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών και συστήματος (system programming), κ.ά. Το 1992 εντάχθηκε στην ομάδα των μηχανικών-ερευνητών του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά". Από τότε και μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση μιας σειράς από εθνικά και ευρωπαϊκά έργα που ανέλαβε το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" και που έχουν αντικείμενο διάφορες πλευρές της γλωσσικής τεχνολογίας. Ειδικότερα, η συμβολή του αναφερόταν στους τομείς της αναγνώρισης φωνής, ανάλυσης και σύνθεσης φωνής, ανάπτυξης γλωσσικών εργαλείων και εφαρμογών (αξιοποίηση υπολογιστικών λεξικών σε διάφορες εφαρμογές, εξέλιξη συστημάτων διόρθωσης κειμένων, επεξεργασία σωμάτων κειμένων, κλπ). Έχει πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου σε ελληνικά τεχνολογικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Έχει δημοσιεύσει αποτελέσματα των εργασιών του σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (από το 1984), και του IEEE (1981-83 και 1991-2005).

Δημοσιεύσεις

 • Skadiņa, I., Aker, A., Μαστροπαύλος, Ν., Su, F., Tufis, D., Mateja, V. et al. (2012). Collecting and Using Comparable Corpora for Statistical Machine Translation. In On-Line Proceedings of the LREC2012 Conference on Language Resources and Evaluation, pages 438-445. Istanbul, Turkey. [...] 
 • Χαριλάου, Ν., Γλάρος, Ν. & Γαγιάτσου, Σ. (2010). Έλληνες Λογοτέχνες στο Διαδίκτυο. Η Λογοτεχνική Συλλογή ΠΟΘΕΓ. In Δημάδης Α. Κωνσταντίνος (editor), Πρακτικά 4ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, pages 671-680. Granada, Spain. [...] 
 • Γιούλη, Β., Γλάρος, Ν., Simov, K. & Osenova, P. (2009). A web-enabled and speech-enhanced parallel corpus of Greek - Bulgarian cultural texts. In Proceedings of the EACL 2009 Workshop on Language Technology and Resources for Cultural Heritage, Social Sciences, Humanities and Education - LaTeCH - SHELT&R 2009, pages 35 - 42. Athens, Greece. [...] 
 • Bouros, P., Φωτοπούλου, Α. & Γλάρος, Ν. (2005). An interactive environment for creating and validating syntactic rules. In Proceedings of RANLP2005, 15th International Conference on Recent Advances on Natural Language Processing. Borovets, Bulgaria. [...] 
 • Bouros, P., Φωτοπούλου, Α. & Γλάρος, Ν. (2005). An interactive environment for creating and validating syntactic rules. In Proceedings of Recent Advances in Natural Language Processing. Bulgaria. [...] 
 • Γλάρος, Ν. (2004). Σύστημα Μεταφοράς Προφορικού σε Γραπτό Λόγο Μέσω Στενοτυπίας. Athens, ILSP. [...] 
 • Γλάρος, Ν. (2001). Πρόταση για ένα Βέλτιστο Ελληνικό Πληκτρολόγιο. Athens, ILSP. [...] 
 • Γλάρος, Ν. & Καραγιάννης, Γ. (1994). Exact and First-Order Error Analysis of the Schur and the split Schur Algorithms: Theory and Practice. IEEE Transactions on Signal Processing, 42(8), 1916-1938. [...] 
 • Γλάρος, Ν. & Καραγιάννης, Γ. (1992). A Comparative Fixed-Point Error Analysis of the Schur and split Schur Algorithms. In V, Ewalle J., Boite R., Moonen M. & Oosterlinck A. (editors), Proceedings of EUSIPCO '92, 6th European Signal Processing Conference, pages 1129-1132. Brussels : Elsevier. [...] 
 • Γλάρος, Ν. & Καραγιάννης, Γ. (1992). A Comparative Fixed-Point Error Analysis of the Schur and split Schur Algorithms. In V, Ewalle J., Boite R., Moonen M. & Oosterlinck A. (editors), Proceedings of EUSIPCO '92, 6th European Signal Processing Conference, pages 1129-1132. Brussels, BELGIUM : Elsevier, 1992. [...] 
 • Μπακαμίδης, Σ., Γλάρος, Ν. & Καραγιάννης, Γ. (1991). A Reduced Complexity Multipulse Excitation Compression System. Speech Communication, 10(1), 171-178. [...] 
 • Μπακαμίδης, Σ., Γλάρος, Ν. & Καραγιάννης, Γ. (1991). A Reduced Complexity Multipulse Compression System. Speech Communication, 10, 171-178. [...] 
 • Γλάρος, Ν. & Kayafas, E. (1987). Experimental Device for IC Testing. In G.S. Tzafestas, G. Madan Singh & Günther Schmidt (editors), Proceedings of First European Workshop for System Fault Diagnostics, Reliability and Related Knowledge-Based Approaches, pages 417-422. Rhodes, Greece : D. Reitel Publishing Company. [...]