Δημοσίευση - MWEs: Support/light Verb Constructions vs Frozen Constructions in Modern Greek and French Patterns
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

MWEs: Support/light Verb Constructions vs Frozen Constructions in Modern Greek and French Patterns

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2015
Συγγραφείς: Αγγελική Φωτοπούλου; Βούλα Γιούλη
Επιμέλεια: Gloria Corpas Pastor, Johanna Monti, Violeta Seretan, Ruslan Mitkov
Τίτλος βιβλίου: Workshop Proceedings Multi-word units in Machine Translation and Translation Technologies - MUMTTT 2015
Διεύθυνση: Malaga Spain
[Bibtex]