Δημοσίευση - The Greek High School Dictionary: Description and issues
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

The Greek High School Dictionary: Description and issues

Ερευνητική περιοχή:  
Άλλα Γλωσσολογικά Θέματα
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2008
Συγγραφείς: Μαρία Γαβριηλίδου; Βούλα Γιούλη; Πένυ Λαμπροπούλου
Τίτλος βιβλίου: XIII Euralex International Congress 2008
Διεύθυνση: Barcelona, Spain
Ημερομηνία: July 2008
Περίληψη:
This paper reports on the compilation of a monolingual Greek pedagogical dictionary targeted at young native language learners (secondary education students). It presents the framework of the project and its specifications, discusses the main methodological principles that underlie its construction and elaborates on the dictionary description, the main problems faced and the solutions adopted in the process of its compilation.
[Bibtex]