Δημοσίευση - Multi-domain Multi-lingual Named Entity Recognition: Revisiting & Grounding the resources issue
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Multi-domain Multi-lingual Named Entity Recognition: Revisiting & Grounding the resources issue

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2006
Συγγραφείς: Βούλα Γιούλη; Αλέξης Κωνσταντινίδης; Ελίνα Δεσύπρη; Χάρης Παπαγεωργίου
Τίτλος βιβλίου: Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation
Σελίδες: 59-64
Διεύθυνση: Genoa, Italy
Ημερομηνία: May, 2006
Περίληψη:
The paper reports on the development methodology of a system aimed at multi-domain multi-lingual recognition and classification of names in texts, the focus being on the linguistic resources used for training and testing purposes. The corpus presented here has been collected and annotated in the framework of different projects the critical issue being the development of a final resource that is homogenous, re-usable and adaptable to different domains and languages with a view to robust multi-domain and multi-lingual NERC.
[Bibtex]