Δημοσίευση - Collection of comparable corpora for under-resourced languages
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Collection of comparable corpora for under-resourced languages

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2010
Συγγραφείς: I. Skadina; A. Aker; Βούλα Γιούλη; D. Tufis; R. Gaizauskas; M. Mierina; Νίκος Μαστροπαύλος
Επιμέλεια: Inguna Skadina, Andrejs Vasiljevs
Τόμος: 219, 2010
Τίτλος βιβλίου: Proceedings of the Fourth International Conference Baltic HLT 2010
Σελίδες: 161–168
Διεύθυνση: Riga, Latvia
Ημερομηνία: October 2010
ISBN: 978-1-60750-640-9
Περίληψη:
This paper presents work on collecting comparable corpora for 9 language pairs: Estonian-English, Latvian-English, Lithuanian-English, Greek-English, Greek-Romanian, Croatian-English, Romanian-English, Romanian-German and Slovenian-English. The objective of this work was to gather texts from the same domains and genres and with a similar level of comparability in order to use them as a starting point in defining criteria and metrics of comparability. These criteria and metrics will be applied to comparable texts to determine their suitability for use in Statistical Machine Translation, particularly in the case where translation is performed from or into under-resourced languages for which substantial parallel corpora are unavailable. The size of collected corpora is about 1million words for each under-resourced language.
[Bibtex]