Δημοσίευση - Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Λεξικών στο Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας του Πανεπιστημίου Πατρών
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Λεξικών στο Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Ερευνητική περιοχή:  
Άλλα Γλωσσολογικά Θέματα
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 1998
Συγγραφείς: Γ. Κοκκινάκης; Ε. Δερματάς; Ε. Κουτσογεωργοπούλου; Βούλα Γιούλη
Τίτλος βιβλίου: Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 19ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
[Bibtex]