Δημοσίευση - Η Εξέλιξη της Δοτικής
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η Εξέλιξη της Δοτικής

Ερευνητική περιοχή:  
Άλλα Γλωσσολογικά Θέματα
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 1994
Συγγραφείς: Βούλα Γιούλη
Τίτλος βιβλίου: Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 15ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
[Bibtex]