Δημοσίευση - Bridging the gap between disconnected languages: the eMiLang multi-lingual database
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Bridging the gap between disconnected languages: the eMiLang multi-lingual database

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2012
Συγγραφείς: Άννα Βακαλοπούλου; Βούλα Γιούλη; Ελένη Ευθυμίου; Μαρία Γιάγκου
Τίτλος βιβλίου: In Proceedings of the 4th International Language Resources and Evaluation Conference Workshop on Creating Cross-language Resources for Disconnected Languages and Styles (CREDISLAS, 2012)
Διεύθυνση: Istanbul, Turkey
Ημερομηνία: May, 2012
Περίληψη:
We herby present a multi-lingual Lexical Resource (LR) developed in the context of a lexicographic project that involves the development of user-oriented dictionaries for immigrants in Greece. The LR caters for languages that as of yet remain disconnected, and also encompasses a variety of styles that are relevant to communicative situations that the target group is most likely to cope with. We are currently in the process of testing the feasibility to exploit this cross-language and cross-style LR for the automatic acquisition of further large-scale LRs (i.e., comparable corpora), the ultimate goal being to reduce the linguistic gap between the specific disconnected languages and styles.
[Bibtex]