Δημοσίευση - Emotion verbs in Greek. From Lexicon-Grammar tables to multi-purpose syntactic and semantic lexica
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Emotion verbs in Greek. From Lexicon-Grammar tables to multi-purpose syntactic and semantic lexica

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2012
Συγγραφείς: Βούλα Γιούλη; Αγγελική Φωτοπούλου
Τίτλος βιβλίου: Proceedings of the XV Euralex International Congress (EURALEX 2012)
Διεύθυνση: Oslo, Norway
Ημερομηνία: August, 2012
Περίληψη:
We hereby present work aimed at giving an account of Greek verbs denoting emotion. Emotion verbs were identified from various sources and classified on the basis of their syntactic and semantic properties. The work described hereby is placed within a larger context, aimed towards defining and describing the semantic field of emotions by means of identifying, selecting, classifying and organizing a core lexicon of emotions in a conceptual DB. The ultimate goal is the exhaustive description of Modern Greek in the prospect of developing a lexical resource that will be appropriate for a range of Natural Language Processing Applications.
[Bibtex]