Δημοσίευση - Σύστημα Μεταφοράς Προφορικού σε Γραπτό Λόγο Μέσω Στενοτυπίας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Σύστημα Μεταφοράς Προφορικού σε Γραπτό Λόγο Μέσω Στενοτυπίας

Ερευνητική περιοχή:  
Άλλα θέματα Πληροφορικής
    
Είδος:  
Τεχνική αναφορά

 

Έτος: 2004
Συγγραφείς: Νίκος Γλάρος
Διεύθυνση: Athens
Ίδρυμα: ILSP
Περίληψη:
Στην συγκεκριμένη έκθεση τίθενται οι βάσεις για την ανάπτυξη τεχνολογίας μεταγραφής ελληνικού προφορικού λόγου σε ηλεκτρονικό κείμενο μέσω στενοτυπικού πληκτρολογίου. Αναπτύχθηκε ένα σύνολο κανόνων μιας θεωρίας στενοτυπίας για τα Ελληνικά και εφαρμόσθηκε σε μερικές εκατοντάδες περισσότερο συχνές λέξεις της ελληνικής γλώσσας. Επίσης σχεδιάσθηκε και προτείνεται η τοπολογία των στενοτυπικών χαρακτήρων στο στενοτυπικό πληκτρολόγιο για τα ελληνικά.
[Bibtex]