Δημοσίευση - Pattern Matching-Based System for Machine Translation (MT)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Pattern Matching-Based System for Machine Translation (MT)

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2006
Συγγραφείς: Γιώργος Ταμπουρατζής; Σωκράτης Σοφιανόπουλος; Vassiliki Spilioti; Μαρίνα Βασιλείου; Όλγα Γιαννούτσου; Στέλλα Μαρκαντωνάτου
Επιμέλεια: G. Antoniou; G. Potamias; C. Spyropoulos, D. Plexousakis
Τόμος: 3955
Τίτλος βιβλίου: Advances in Artificial Intelligence: 4th Hellenic Conference on AI
Σειρά: Lecture Notes in Computer Science
Σελίδες: 345-355
Διεύθυνση: Heraklion, Greece
Οργανισμός: Hellenic Artificial Intelligence Society (EETN)
Ημερομηνία: May 18-20
ISBN: 3-540-34117-X
DOI: 10.1007/11752912_35
Περίληψη:
The innovative feature of the system presented in this paper is the use of pattern-matching techniques to retrieve translations resulting in a flexible, language-independent approach, which employs a limited amount of explicit a priori linguistic knowledge. Furthermore, while all state-of-the-art corpus-based approaches to Machine Translation (MT) rely on bitexts, this system relies on extensive target language monolingual corpora. The translation process distinguishes three phases: 1) pre-processing with ‘light’ rule and statisticsbased NLP techniques 2) search & retrieval, 3) synthesising. At Phase 1, the source language sentence is mapped onto a lemma-to-lemma translated string. This string then forms the input to the search algorithm, which retrieves similar sentences from the corpus (Phase 2). This retrieval process is performed iteratively at increasing levels of detail, until the best match is detected. The best retrieved sentence is sent to the synthesising algorithm (Phase 3), which handles phenomena such as agreement.
[Bibtex]