Δημοσίευση - Using Patterns for Machine Translation (MT)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Using Patterns for Machine Translation (MT)

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2006
Συγγραφείς: Στέλλα Μαρκαντωνάτου; Σωκράτης Σοφιανόπουλος; V. Spilioti; Γιώργος Ταμπουρατζής; Μαρίνα Βασιλείου; Όλγα Γιαννούτσου
Επιμέλεια: George Potamias;Lonning J.T.; Oepen S.
Τίτλος βιβλίου: Proceedings of EAMT 11th Annual Conference
Σελίδες: 239-246
Διεύθυνση: Oslo, Norway
Οργανισμός: European Association for Machine Translation (ΕΑΜΤ)
Ημερομηνία: June 19-20
ISBN: 82-7368-294-3
Περίληψη:
In this paper an innovative approach is presented for MT, which is based on pattern matching techniques, relies on extensive target language monolingual corpora and employs a series of similarity weights between the source and the target language. Our system is based on the notion of ‘patterns’, which are viewed as ‘models ’ of target language strings, whose final form is defined by the corpus.
[Bibtex]