Κατσούρος, Βασίλης
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Βασίλης Κατσούρος

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Ερευνητής Α'
Email: vsk_AT_athenarc.gr
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875305

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Βασίλειος Κατσούρος αποφοίτησε το 1992 από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με βαθμό Πολύ Καλά (7.98). Το 1993 έλαβε με διάκριση το μεταπτυχιακό δίπλωμα Μάστερ στις Επικοινωνίες και την Επεξεργασία Σήματος (Msc with Distinction in Communications and Signal Processing) από το Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και το 1997 το διδακτορικό του δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο.  Η διδακτορική του διατριβή εντάσσεται στην περιοχή του Στοχαστικού Ελέγχου και ο τίτλος της ήταν «Modeling and Control of flotation phenomena». Από το 1993 έως το 1997 ο κ. Κατσούρος κατείχε τη θέση του Βοηθού Ερευνητή (Research Assistant) μέλος της Ερευνητικής Ομάδας ‘Adaptive Control and Stochastic Systems’ στο Διατμηματικό Ερευνητικό Κέντρο της Μηχανικής Επεξεργασίας Συστημάτων (Intedisciplinary Research Centre for Process Systems Engineering) του Imperial College.  Ήταν υπεύθυνος για το ερευνητικό έργο Statistical Analysis, Stochastic Modelling and Control of Flotation Processes.  Στο ίδιο διάστημα δίδαξε στο τμήμα των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Electrical and Electronics Department) του Imperial College μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο που περιλαμβάνουν μαθηματικές μεθόδους, ηλεκτρονική και αυτόματο έλεγχο.

Από το 1998 εργάζεται στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) και στο διάστημα 2000-2009 ήταν υπεύθυνος του Γραφείου Ελέγχου Ποιότητας του ΙΕΛ. Το 2001 ο κ. Κατσούρος συμμετείχε στην ομάδα ερευνητών του ΙΕΛ που ίδρυσαν την LIBRIS-TECH ως τεχνοβλαστό (spin-off) εταιρεία του Ινστιτούτου. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2004 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου.

Τον Σεπτέμβριο του 2004 εκλέχθηκε σε θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας και από τον Δεκέμβριο του 2009 εξελίχθηκε σε Ερευνητή Β’ βαθμίδας. Τον Ιούλιο του 2009 εκλέχθηκε μέλος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ΙΕΛ και στο διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2009 έως τον Οκτώβριο του 2010 εκτελούσε χρέη Αναπληρωτή Διευθυντή του ΙΕΛ.

Έως σήμερα έχει συντονίσει τον έλεγχο ποιότητας 30 εμπορικών προϊόντων λογισμικού του ΙΕΛ καθώς και τον έλεγχο ποιότητας 6 συστημάτων λογισμικού αναπτυξιακών προγραμμάτων. Παράλληλα έχει ασχοληθεί με ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα με αντικείμενο πολυμεσικές εφαρμογές που ενσωματώνουν εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, πολυμεσικές εφαρμογές για την προβολή πολιτιστικού περιεχομένου, πολυμεσικά ηλεκτρονικά λεξικά και συστήματα διαχείρισης πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου. Κατά το διάστημα 2000 έως το 2002 ο κ. Κατσούρος υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ‘Multimedia Young Children Thesaurus for Educational Purposes(MYTHE)’, IST-1999-12395. Από το 2006 συμμετέχει ως τεχνικός υπεύθυνος σε έργα πολιτιστικής τεχνολογίας που αφορούν στην ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των αρχείων πολιτιστικού περιεχομένου. Είναι επιστημονικός συνεργάτης στην εκπόνηση τεσσάρων διδακτορικών διατριβών σχετικά με την δεικτοδότηση ομιλητών σε αρχεία φωνής, την αναγνώριση χειρόγραφων χαρακτήρων στην Ελληνική, την αναγνώριση χειρόγραφων μαθηματικών εκφράσεων και ανάκτηση μουσικής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Πιθανότητες και Στοχαστικές Ανελίξεις, Στατιστική Ανάλυση, Θεωρία Παιγνίων, Συστήματα Πολυμέσων και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού. Είναι μέλος του IEEE (the Institute of Electrical and Electronic Engineers) από το 1992, του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ) από το 1992 και της American Mathematical Society από το 1999.  Από το 1999 είναι πιστοποιημένος ειδικός διαπραγματευτής (market maker/trader) του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών.

Δημοσιεύσεις

 • Κρίτσης, Κ., Γκιόκας, Ά., Quentin Lamerand, Robert Piéchaud, Carlos Acosta, Maximos Kaliakatsos-Papakostas et al. (2018). Design and Interaction of 3D Virtual Music Instruments for STEAM Education Using Web Technologies. [...] 
 • Κατσούρος, Β., Φωτεινέα, Ε., Renaat Frans, Erica Andreotti, Petros Stergiopoulos, Manolis Chaniotakis et al (2018). iMuSciCA: Interactive Music Science Collaborative Activities for STEAM Learning. Designing for the User Experience in Learning Systems. Springer. [...] 
 • Athanasia Zlatintsi, Panagiotis P Filntisis, Christos Garoufis, Antigoni Tsiami, Κρίτσης, Κ., Καλιακάτσος-Παπακώστας, Μ. et al. (2018). A Web-based Real-Time Kinect Application for Gestural Interaction with Virtual Musical Instruments. In Proceedings of the Audio Mostly 2018 on Sound in Immersion and Emotion, pages 12. [...] 
 • Καλιακάτσος-Παπακώστας, Μ., Γκιόκας, Ά. & Κατσούρος, Β. (2018). Interactive Control of Explicit Musical Features in Generative LSTM-based Systems. In Proceedings of the Audio Mostly 2018 on Sound in Immersion and Emotion, pages 29. [...] 
 • Κρίτσης, Κ., Γκιόκας, Ά., Maximos Kaliakatsos-Papakostas, Κατσούρος, Β. & Πικράκης, Ά. (2018). Design and Interaction of 3D Virtual Music Instruments for STEAM Education Using Web Technologies. [...] 
 • Κρίτσης, Κ., Γκιόκας, Ά., Carlos Acosta, Quentin Lamerand, Robert Piéchaud, Maximos Kaliakatsos-Papakostas et al. (2018). A web-based 3D environment for gestural interaction with virtual music instruments as a STEAM education tool. [...] 
 • Γκιόκας, Ά. & Κατσούρος, Β. (2017). Convolutional Neural Networks for Real-Time Beat Tracking: A Dancing Robot Application.. In ISMIR, pages 286-293. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε. & Κατσούρος, Β. (2016). "Δημιουργία του Ψηφιακού Αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στην Βενετία". In Ν. Ε. Μυρίδης (editor), Τουρκοκρατία και Τεχνολογία, Κεφάλαιο ΙΙ, pages 83-118. Αφοί Κυριακίδη. [...] 
 • Ioannis Karydis, Γκιόκας, Ά. & Κατσούρος, Β. (2016). Musical track popularity mining dataset. In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, pages 562-572. [...] 
 • Γκιόκας, Ά., Κατσούρος, Β. & George Carayannis. (2016). Towards multi-purpose spectral rhythm features: An application to dance style, meter and tempo estimation. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing (TASLP), 24(11), 1885-1896. [...] 
 • Εμμανουηλίδης, Χ., Πιστοφίδης, Π., Apostolos Fournaris, Maurizio Bevilacqua, I Durazo-Cardenas, Pantelis N Botsaris et al. (2016). Context-based and human-centred information fusion in diagnostics. IFAC-PapersOnLine, 49(28), 220-225. [...] 
 • Κατσούρος, Β., Παπαβασιλείου, Β., Σιμιστήρα, Φ. & Basilis Gatos. (2016). Recognition of Greek Polytonic on Historical Degraded Texts Using HMMs. In, pages 346-351. [...] 
 • Γκιόκας, Ά., Lattner, S., Κατσούρος, Β., Flexer, A. & Καραγιάννης, Γ. (2015). Towards an Invertible Rhythm Representation. In Proceedings of the 18th International Conference on Digital Audio Effects (DAFX15). [...] 
 • Σιμιστήρα, Φ., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2015). Recognition of online handwritten mathematical formulas using probabilistic SVMs and stochastic context free grammars. Pattern Recognition Letters, 53, 85-92. [...] 
 • George Mavrotas, Nikos Gakis, Sotiria Skoulaxinou, Κατσούρος, Β. & Elena Georgopoulou. (2015). Municipal solid waste management and energy production: Consideration of external cost through multi-objective optimization and its effect on waste-to-energy solutions. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 51, 1205-1222. [...] 
 • Κατσούρος, Β., Christos Koulamas, Apostolos P Fournaris & Εμμανουηλίδης, Χ. (2015). Embedded event detection for self-aware and safer assets. IFAC-PapersOnLine, 48(21), 802-807. [...] 
 • Σιμιστήρα, Φ., Adnan Ul-Hassan, Παπαβασιλείου, Β., Basilis Gatos, Κατσούρος, Β. & Marcus Liwicki. (2015). Recognition of historical Greek polytonic scripts using LSTM networks. In, pages 766-770. [...] 
 • Basilis Gatos, Nikos Stamatopoulos, Giorgos Sfikas, George Rekatsinas, Παπαβασιλείου, Β., Σιμιστήρα, Φ. et al. (2015). GRPOLY-DB: An old Greek polytonic document image database.. In, pages 646-650. [...] 
 • S Katsikas, Apostolos Routzomanis, Konstantina Mermikli, Dimitris Dimas, Christos Koulamas, Κατσούρος, Β. et al. (2014). Architectures and Key Points for Implementation of E-maintenance Based on Intelligent Sensor Networks. In. [...] 
 • Γκιόκας, Ά., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2014). Deploying Deep Belief Nets for content based audio music similarity. In IISA 2014, The 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, pages 180-185. [...] 
 • Σιμιστήρα, Φ., Παπαβασιλείου, Β., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2014). Recognition of Spatial Relations in Mathematical Formulas. In, pages 164-168. [...] 
 • Γκιόκας, Ά., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2014). Deploying Deep Belief Nets for content based audio music similarity. In The Fifth International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications ( IISA 2014 ). [...] 
 • Κατσούρος, Β., Παπαβασιλείου, Β. & Εμμανουηλίδης, Χ. (2013). A bayesian approach for maintenance action recommendation. International Journal of Prognostics and Health Management, International Journal of Prognostics and Health Management, 4(2), 034. [...] 
 • Κατσούρος, Β., Παπαβασιλείου, Β. & Εμμανουηλίδης, Χ. (2013). A Bayesian Approach for Maintenance Action Recommendation. International Journal of the PHM Society, 4 (2)(034). [...] 
 • Σιμιστήρα, Φ., Παπαβασιλείου, Β., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2013). Structural analysis of online handwritten mathematical symbols based on support vector machines. In Document Recognition and Retrieval XX. San Francisco, USA. [...] 
 • Παπαβασιλείου, Β., Σιμιστήρα, Φ., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2012). A Morphology based Approach for Binarization of Handwritten Documents. In 13th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition, pages 575-579. Bari, Italy. [...] 
 • Σιμιστήρα, Φ., Παπαβασιλείου, Β., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2012). A System for Recognition of On-Line Handwritten Mathematical Expressions. In 13th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition, pages 193-198. Bari, Italy. [...] 
 • Γκιόκας, Ά., Κατσούρος, Β., Καραγιάννης, Γ. & Σταφυλάκης, Θ. (2012). Music Tempo Estimation and Beat Tracking by Applying Source Separation and Metrical Relations. In Proceedings of the 37th IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. Kyoto, Japan. [...] 
 • Γκιόκας, Ά., Παπαβασιλείου, Β., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2012). Deploying Nonlinear Image Filters to Spectrogram for Harmonic/Percussive Separation. In 15th International Conference on Digital Audio Effects. York, UK. [...] 
 • Γκιόκας, Ά., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2012). Recuding Tempo Octave Errors by Periodicity Vector Coding and SVM Learning. In Proceedings of the 13th International Conference on Music Information Retrieval. Porto, Portugal. [...] 
 • Σταφυλάκης, Θ., Anguera, X., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2011). Closed-form expressions vs. BIC: A comparison for speaker clustering. In Proceedings of 2011 IEEE International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing (ICASSP). Prague, Czech Republic. [...] 
 • Σταφυλάκης, Θ. & Κατσούρος, Β (2011). A Review of Recent Advances in Speaker Diarization with Bayesian Methods. In Ivo Ipsic (editor), Speech and Language Technologies. InTech. [...] 
 • Κατσούρος, Β. & Παπαβασιλείου, Β (2011). Segmentation of Handwritten Document Images into Text Lines. Image Segmentation. INTECH OPEN ACCESS PUBLISHER. [...] 
 • Γκιόκας, Ά., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2010). Tempo Induction Using Filterbank Analysis and Tonal Features. In Proceedings of the 11th International Conference on Music Information Retrieval. Utrecht, Netherlands. [...] 
 • Σταφυλάκης, Θ., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2010). Speaker Clustering via the mean shift algorithm. In Proceedings of the 2010 Speaker and Language Recognition Workshop (Speaker Odyssey), pages 186 - 193. Brno, Czech Republic. [...] 
 • Σταφυλάκης, Θ., Tzimiropoulos, G., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2010). A new penalty term for the BIC with respect to speaker diarization. In Proceedings of 2010 IEEE International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing (ICASSP), pages 4978-4981. Dallas, Texas, USA. [...] 
 • Σταφυλάκης, Θ., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2010). The Segmental Bayesian Information Criterion and Its Applications to Speaker Diarization. Selected Topics in Signal Processing, IEEE Journal of, 4(1), 857 - 866. [...] 
 • Παπαβασιλείου, Β., Σταφυλάκης, Θ., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2010). Handwritten Document Image Segmentation into Text Lines and Words. Pattern Recognition, 43(1), 369-377. [...] 
 • Παπαβασιλείου, Β., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2010). A Morphological Approach for Text-Line Segmentation in Handwritten Documents. In Proceedings of the 12th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition 2010. Kolkata, India : IEEE computer society CPS. [...] 
 • Σταφυλάκης, Θ., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2009). Redefining the Bayesian Information Criterion for speaker diarization. In Proceedings of Interspeech. Brighton, UK. [...] 
 • Σιμιστήρα, Φ., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2008). A Template Matching Distance for Recognition of On-Line Mathematical Symbols. In Fotini Simistira, Vassilis Katsouros & George Carayannis (editors), 11th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR 2008). Quebec, Canada. [...] 
 • Δεμοίρος, Ι., Καραγιάννης, Γ., Αντωνόπουλος, Β., Kambourakis, G., Κατσούρος, Β., Kolevris, P. et al. (2008). PANOPTIS: a System for Intelligent Monitoring of the Hellenic Broadcast Sector. In Proceedings of the 19th International Workshop on Database and Expert Systems Application, 2008. DEXA '08., pages 605 - 609. Turin. [...] 
 • Σταφυλάκης, Θ., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2007). Efficient combination of parametric spaces, models and metrics for speaker diarization. In Proceedings of the IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition & Understanding, ASRU 2007., pages 256 - 261. Kyoto, Japan. [...] 
 • Παπαβασιλείου, Β., Σταφυλάκης, Θ., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2007). A Parametric Spectral-Based Method for Verification of Text in Videos. In Proceedings of the 9-th International Conference on Document Analysis and Recognition, 2007. ICDAR 2007., pages 879 - 883. Curitiba, Parana, Brazil. [...] 
 • Σταφυλάκης, Θ., Παπαβασιλείου, Β., Κατσούρος, Β. & Καραγιάννης, Γ. (2007). Robust Text-Line and Word Segmentation for Handwritten Document Images. In Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2008. ICASSP 2008., pages 3393 - 3396. Las Vegas, NV. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε. & Κατσούρος, Β. (2004). Eνότητα 4 – Υπολογιστικά Φύλλα - Ελληνική Έκδοση Excel 2002. LIBRIS-TECH. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. & Κατσούρος, Β (2004). Designing a validation plan of a CALL application: Key factors of success. In M. Kelleher, A. Haldane & E. Kruizinga (editors), The future of technology enhanced learning: Insights from the European research community. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε. & Κατσούρος, Β. (2003). Eνότητα 4 – Λογιστικά Φύλλα - Ελληνική Έκδοση Excel 2000. LIBRIS-TECH. [...] 
 • Antonopoulou, Z., Καραγιάννης, Γ., Χαραλαμποπούλου, Φ., Κατσούρος, Β., Paschalis, S., Σιμιστήρα, Φ. et al. (2002). MYTHE: A storyline-based language learning environment for young children. In EUROCALL 2002-Ιnternational Conference-Networked language learning- a link missing?. Jyvaskyla, Finland. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. & Κατσούρος, Β. (2002). MYTHE – Πολυγλωσσική πλατφόρμα για την παράλληλη διδασκαλία μητρικής και δεύτερης γλώσσας σε παιδιά 6-8 ετών. In Η Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, pages 53-56. Παλλήνη. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Αντωνοπούλου, Ζ., Κατσούρος, Β., Κωνσταντάκης, Ν., Πασχάλης, Σ., Σιμιστήρα, Φ. et al. (2002). Διαπολιτισμικότητα και πολυγλωσσία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΜΥΤΗΕ» (Multimedia Young-children’s Thesaurus for Educational Purposes). In Γεωργογιάννης Π. (editor), 4ο Διεθνές Συνέδριο Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση, pages 183-195. Πάτρα. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Καραγιάννης, Γ. & Κατσούρος, Β. (2001). A multimedia Storyboard as an Object and as a Starting Point for Language Learning. In EDEN 10th Anniversary Conference: Learning without limits, pages 313-318. Stockholm. [...]