Ράπτης, Σπύρος
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Σπύρος Ράπτης

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Ερευνητής Α'
Email: spy_AT_athenarc.gr
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875407

Άξονες ενδιαφερόντων

 • επεξεργασία φωνής και σήματος
 • διάδραση ανθρώπου-μηχανής
 • προσβασιμότητα
 • υπολογιστική νοημοσύνη
 • ρομποτική

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Δρ. Σπύρος Ν. Ράπτης αποφοίτησε το 1994 από το Τμήμα Ηλ. Μηχ & Μηχ. Υπολ. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το 2001 ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή με θέμα: "Υβριδικές Γενετικές, Ασαφείς και Νευρωνικές Τεχνικές στη Βελτιστοποίηση, τη Μοντελοποίηση και τη Λήψη Αποφάσεων". Από το 1996 μέχρι και σήμερα αποτελεί μέλος του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" (ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά") όπου σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθυντή Ερευνών (Α’ Βαθμίδας) στο Τμήμα Τεχνολογίας Φωνής και Ήχου συντονίζοντας τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες της Ομάδας Σύνθεσης Φωνής.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει εμπλακεί ενεργά σε πολυάριθμα Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα ως ερευνητής πλήρους απασχόλησης με διαχειριστικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές αρμοδιότητες.

Ως μέλος του Εργαστηρίου Ρομποτικής και Αυτοματισμού του Ε.Μ.Π., συμμετείχε ενεργά στην διδακτική δραστηριότητα του Τμήματος και στη προετοιμασία διδακτικών βιβλίων ή/και σημειώσεων ενώ παράλληλα βοήθησε στην επίβλεψη φοιτητών σε ανεξάρτητες εργασίες και τελειοφοίτων σε δύο διπλωματικές εργασίες σε θέματα Ρομποτικής και Ελέγχου.

Τα έτη 2004-2005 διατέλεσε επιστημονικός συνεργάτης (ΠΔ. 407) στην σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. όπου ανέλαβε την διδασκαλία του μαθήματος: «Έμπειρα Συστήματα στην Σχεδίαση και Λειτουργία Πλοίων» του 8ου εξαμήνου.

Στο πλαίσιο του Διεπιστημονικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΕΑΕΚ) "Γλωσσική Τεχνολογία (Τεχνογλωσσία)" το οποίο οργανώνεται από κοινού από τον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Υπολ. του Ε.Μ.Π., ανέλαβε την διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων "Μηχανισμοί παραγωγής φωνής και το φωνητικό σήμα στον Η/Υ - Παραγωγή συνθετικής φωνής" και "Υπολογιστική Νοημοσύνη: Ασαφής Λογική, Νευρωνικά Δίκτυα και Γενετικοί Αλγόριθμοι" σε μικτό ακροατήριο Μηχανικών και Γλωσσολόγων και την επιμέλεια του σχετικού συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού.

Στο πλαίσιο του Διεπιστημονικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΕΑΕΚ) "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" το οποίο οργανώθηκε από κοινού από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) και το Τμήμα Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Υπολ. του Ε.Μ.Π. επιτέλεσε χρέη Υπεύθυνου Εργαστηρίου και συμμετείχε στην προετοιμασία και διεξαγωγή των ασκήσεων του μαθήματος του Β' εξαμήνου "Ευφυή και Πολύπλοκα Συστήματα".

Επίσης, ο Δρ. Ράπτης έχει συμμετάσχει στην ομάδα ανάπτυξης ενός από τα πρώτα συστήματα σύνθεσης φωνής από κείμενο για την Ελληνική γλώσσα, του λογισμικού "ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ", που διατίθεται από το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά".

Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή πλέον των 40 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και βιβλία σε θέματα επεξεργασίας φωνής, υπολογιστικής νοημοσύνης και μουσικής τεχνολογίας.

Δημοσιεύσεις

 • Ράπτης, Σ., Τσιάκουλης, Π., Χαλαμανδάρης, Α. & Sotiris Karabetsos. (2016). Expressive speech synthesis for storytelling: the INNOETICS’entry to the blizzard challenge 2016. In Proc. Blizzard Challenge workshop. [...] 
 • Ράπτης, Σ. & Panos Kakoulidis. (2016). Enhancing the accessibility of e-learning platforms through synthetic speech. In Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics, pages 37. [...] 
 • Ράπτης, Σ. & Γιάγκου, Μ. (2016). From capturing to generating human behavior: closing the interaction loop at the HUBIC Lab. In Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI) with International Participation. ACM. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Καραμπέτσος, Σ., Χαλαμανδάρης, Α. & Τσιάκουλης, Π. (2015). A framework towards expressive speech analysis and synthesis with preliminary results. Journal on Multimodal User Interfaces, 9(4), 387-394. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Καραμπέτσος, Σ., Χαλαμανδάρης, Α. & Τσιάκουλης, Π. (2014). Towards expressive speech synthesis: Analysis and modeling of expressive speech. In 2014 5th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), pages 461-465. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π., Καραμπέτσος, Σ. & Ράπτης, Σ. (2014). Using Audio Books for Training a Text-to-Speech System.. In LREC, pages 3076-3080. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π. & Καραμπέτσος, Σ (2014). Open Web-Based Text-to-Speech Services for the Citizens. " HCI International 2014 - Communications in Computer and Information Science". Berlin / Heidelberg : Springer. [...] 
 • Τσιάκουλης, Π., Καραμπέτσος, Σ., Χαλαμανδάρης, Α. & Ράπτης, Σ (2014). An Overview of the ILSP Unit Selection Text-to-Speech Synthesis System. In A. Likas, K., Blekas, D. & Kalles (editors), " Artificial Intelligence: Methods and Applications Lecture Notes in Computer Science.". Berlin / Heidelberg : Springer. [...] 
 • Ράπτης, Σ. (2013). Exploring latent structure in expressive speech. In 2013 IEEE 4th International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), pages 741-746. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π., Καραμπέτσος, Σ. & Ράπτης, Σ. (2013). An Automated Method for Creating New Synthetic Voices from Audiobooks. In Proc. 6th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics (LTC 2013). [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π., Καραμπέτσος, Σ. & Ράπτης, Σ. (2013). The ILSP/INNOETICS Text-to-Speech System for the Blizzard Challenge 2013. In The Blizzard Challenge 2013 workshop. Reykjavik, Iceland Barcelona, Spain. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π. & Καραμπέτσος, Σ. (2012). The ILSP Text-to-Speech System for the Blizzard Challenge 2012. In The Blizzard Challenge 2012. Portland, Oregon, USA. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π. & Καραμπέτσος, Σ (2011). Corpus Design for a Unit Selection TtS System with Application to Bulgarian. In Z. Vetulani (editor), Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics. Berlin/Heidelberg : Springer. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π. & Καραμπέτσος, Σ. (2011). The ILSP Text-to-Speech System for the Blizzard Challenge 2011. In The Blizzard Challenge 2011. Turin, Italy. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π. & Καραμπέτσος, Σ. (2010). The ILSP Text-to-Speech System for the Blizzard Challenge 2010. In Proc. Blizzard Challenge 2010 Workshop. Kyoto, Japan. [...] 
 • Καραμπέτσος, Σ., Τσιάκουλης, Π., Χαλαμανδάρης, Α. & Ράπτης, Σ. (2010). One-Class Classification for Spectral Join Cost Calculation in Unit Selection Speech Synthesis. IEEE Signal Processing Letters, 17(8), 746-749. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Καραμπέτσος, Σ., Τσιάκουλης, Π. & Ράπτης, Σ. (2010). A Unit Selection Text-to-Speech Synthesis System Optimized for Use with Screen Readers. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 56(3), 1890-1897. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π., Ράπτης, Σ. & Καραμπέτσος, Σ. (2009). Design of an Efficient Corpus for High-Quality Unit Selection TTS for Bulgarian. In Proc. 4th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Poland. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π., Καραμπέτσος, Σ. & Ράπτης, Σ. (2009). An Efficient and Robust Pitch Marking Algorithm on the Speech Waveform for TD-PSOLA. In Proc. Intl. IEEE Conference on Signal and Image Processing Applications (ICSIPA). Malaysia. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Τσιάκουλης, Π., Χαλαμανδάρης, Α. & Καραμπέτσος, Σ. (2009). High Quality Unit-Selection Speech Synthesis for Bulgarian. In Proc. 13th International Conference on Speech and Computer (SPECOM'2009). St. Petersburg, Russia. [...] 
 • Καραμπέτσος, Σ., Τσιάκουλης, Π., Χαλαμανδάρης, Α. & Ράπτης, Σ. (2009). Embedded Unit Selection Text-to-Speech Synthesis for Mobile Devices. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 56(2). [...] 
 • Ράπτης, Σ., Τσιάκουλης, Π., Χαλαμανδάρης, Α. & Καραμπέτσος, Σ (2009). User Interaction Design for a Home-Based Telecare System. In A. Holzinger & K. Miesenberger (editors), Human-computer interaction and Usability for eInclusion. Berlin / Heidelberg : Springer. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Ράπτης, Σ., Τσιάκουλης, Π. & Καραμπέτσος, Σ (2009). Enhancing Accessibility of Web Content for the Print-Impaired and Blind People. In A. Holzinger & K. Miesenberger (editors), Human-computer interaction and Usability for eInclusion. Berlin / Heidelberg : Springer. [...] 
 • Τσιάκουλης, Π., Χαλαμανδάρης, Α., Καραμπέτσος, Σ. & Ράπτης, Σ. (2008). A Statistical Method for Database Reduction for Embedded Unit Selection Speech Synthesis. In IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP 2008), pages 759-762. USA, Las Vegas. [...] 
 • Καραμπέτσος, Σ., Τσιάκουλης, Π., Χαλαμανδάρης, Α. & Ράπτης, Σ (2008). HMM-based Speech Synthesis for the Greek Language. In Petr Sojka, Ivan Kopecek & Karel Pala (editors), Text, Speech and Dialogue. Berlin / Heidelberg : Springer. [...] 
 • Δεμοίρος, Ι., Καραγιάννης, Γ., Αντωνόπουλος, Β., Kambourakis, G., Κατσούρος, Β., Kolevris, P. et al. (2008). PANOPTIS: a System for Intelligent Monitoring of the Hellenic Broadcast Sector. In Proceedings of the 19th International Workshop on Database and Expert Systems Application, 2008. DEXA '08., pages 605 - 609. Turin. [...] 
 • Ράπτης, Σ. & Tzafestas, E. (2007). Robot Inverse Kinematics via Neural and Neurofuzzy Networks: Architectural and Computational Aspects for Improved Performance. Journal of Information and Optimization Sciences, 28(6), 905-933. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Πρωτόπαπας, Α., Τσιάκουλης, Π. & Ράπτης, Σ. (2006). All Greek to me! An automatic Greeklish to Greek Transliteration System. In 5th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2006). Genoa, Italy. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Spais, I. & Τσιάκουλης, Π. (2005). A Tool for Enhancing Web Accessibility: Synthetic Speech and Content Restructuring. In Proc. HCII 2005: 11th International Conference on Human-Computer Interaction. Las Vegas, USA. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Askenfelt, A., Fober, D., Χαλαμανδάρης, Α., Schoonderwaldt, E., Letz, S. et al. (2005). IMUTUS – An Effective Practicing Environment For Music Tuition. In International Computer Music Conference (ICMC 2005). Barcelona, Spain. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Ράπτης, Σ. & Τσιάκουλης, Π. (2005). Rule-based grapheme-to-phoneme method for the Greek. In Proc. Interspeech’2005: 9th European Conference on Speech Communication and Technology. Lisbon, Portugal. [...] 
 • Ράπτης, Σ. & Χαλαμανδάρης, Α. (2005). IMUTUS - Interactive Music Tuition System. In 5th Open MusicNetwork Workshop. Vienna, Austria. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π., Ράπτης, Σ., Giannopoulos, G. & Καραγιάννης, Γ. (2004). Bypassing Greeklish!. In Proc. LREC 2004: 4th International Conference on Language Resources And Evaluation. Lisbon, Portugal. [...] 
 • Χαλαμανδάρης, Α., Τσιάκουλης, Π., Ράπτης, Σ. & Giannopoulos, G. (2004). An Efficient and Robust Algorithm for Bypassing Greeklish. In Proc. IC-SCCE 2004: 1st International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, pages 8-10 September. Athens, Greece. [...] 
 • Tzafestas, S., Ράπτης, Σ. & Pimenides, T. (2003). Genetic Algorithm-Based Fuzzy System Design Using a New Representation Scheme. Studies in Informatics and Control, 12(2), 91-99. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Tzafestas, S. & Καραγιάννης, Γ. (2001). Semi-Automatic Parameter Extraction for Formant Speech Synthesis: The Genetic Algorithms Case. In Proc. The 4th European Conference on Noise Control (Euronoise 2001). Greece. [...] 
 • Malliopoulos, C., Ράπτης, Σ., Μπακαμίδης, Σ. & Georgaki, A. (2001). Music Editors for Visually Impaired Persons: User Interface Specifications and System Design. In Int’l Conference on Web Delivering of Music 2001. Florence, Italy. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Tzafestas, S. & Karagianni, H (2001). Optimal Genetic Representation of Complete Strictly-Layered Feedforward Neural Networks. In Jose Mira & Alberto Prieto (editors), Bio-inspired Applications of Connectionism. Berlin / Heidelberg : Springer. [...] 
 • Georgaki, A., Ράπτης, Σ., Μπακαμίδης, Σ. & Μαλλιόπουλος, Χ. (2000). Ανάπτυξη Συστήματος Διακίνησης και Επεξεργασίας της Μουσικής Πληροφορίας μέσω του Διαδικτύου για Τυφλούς Μουσικούς στο Πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος WEDELMUSIC. In Δεύτερο Συμπόσιο Μουσικής Πληροφορικής. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα. [...] 
 • Georgaki, A., Ράπτης, Σ. & Μπακαμίδης, Σ. (2000). A Music Interface for Visually Impaired People in the WEDELMUSIC Environment. Design and Architecture. In International Symposium on Music Information Retrieval, MUSIC IR 2000. Plymouth, Massachusetts. [...] 
 • Georgaki, A., Ράπτης, Σ. & Μπακαμίδης, Σ. (2000). A Music Interface for Visually Impaired People in the WedelMusic Environment: Design and Architecture. In Proc. MUSIC IR2000: Intl. Symposium on Music Information Retrieval. Plymouth, Massachusetts. [...] 
 • Οικονόμου, Ν., Ράπτης, Σ. & Σταϊνχάουερ, Γ. (2000). Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Ορολογίας στο Λύκειο: Η Περίπτωση της Λεξιπλοήγησης. In Οικονόμου Κ., Ράπτης Σ. & Σταϊνχάουερ Γ. (editors), Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, pages 352-360. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Οικονόμου, Ν., Ράπτης, Σ. & Σταϊνχάουερ, Γ. (2000). LEXIPLOIGISSI: An Educational Platform for the Teaching of Terminology in Greece. In Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation, pages 1787-1792. Athens, Greece. [...] 
 • Tzafestas, S., Ράπτης, Σ. & Moschos, N. (1999). A Hybrid Pricing Expert System Based on Fuzzy Reasoning. Found. Comp. & Decision Sci., 24(4), 171-187. [...] 
 • Ράπτης, Σ. & Tzafestas, S. (1998). A Blueprint for a Genetic Meta-Algorithm. In Proc. EUFIT’98: 6th European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing. Aachen, Germany. [...] 
 • Ράπτης, Σ. & Tzafestas, S. (1998). Genetic Design of Fuzzy Systems Based on a Novel Representation Scheme. In Proc. CESA ‘98, IMACS and IEEE-SMC Symposium on Robotics and Cybernetics. Nabeul-Hammamet, Tunisia. [...] 
 • Ράπτης, Σ. & Tzafestas, S. (1998). Genetic Evolution of Neural Networks Based on Subpopulation Schemes. In Proc. SoftCom’98: IMACS International Symposium on Soft Computing in Engineering Applications. Athens, Greece. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Malliopoulos, C., Μπακαμίδης, Σ. & Σταϊνχάουερ, Γ. (1998). A Speech Agent for Remote E-Mail Access. In Proc. The 4th IEEE workshop on Interactive Voice Technology for Telecommunications Applications and ESCA Tutorial and Research Workshop on Applications of Speech Technology in Telecommunications. Torino, Italy. [...] 
 • Tzafestas, E., Ράπτης, Σ. & Tzafestas, S. (1998). Multi-Agent Robot Architectures: The Decomposition Issue and a Case Study. The International Journal of Artificial Intelligence Tools, 7(2), 163-187. [...] 
 • Tzafestas, S. & Ράπτης, Σ. (1997). Neural Networks for Inverse Kinematics. In Proc. The Third ECPD International Conference on Advanced Robotics, Intelligent Automation, and Active Systems. [...] 
 • Ράπτης, Σ. & Καραγιάννης, Γ. (1997). Fuzzy Logic for Rule-Based Formant Speech Synthesis. In Proc. EuroSpeech’97. Rhodes, Greece. [...] 
 • Ράπτης, Σ. & Tzafestas, S. (1997). Agent-Like Neurofuzzy Architectures for Mobile Robot Path Planning. Studies in Informatics and Control, 6(4), 303-317. [...] 
 • Tzafestas, S., Anthopoulos, Y., Ράπτης, Σ., Katevas, N. & Spyropoulou, E. (1996). Design and Functional Issues of an Intelligent Car-Disassembly Robotic Cell. In Proc. IMACS and IEEE-SMC Symposium on Robotics and Cybernetics (CESA ‘96). Lille, France. [...] 
 • Ράπτης, Σ. & Tzafestas, S. (1996). A Fuzzy Controller with Self-Formatting Rules Supervised by an Expert System for Robot Path Planning in Unknown Environments. In Proc. World Automation Congress’96: The First International Symposium on Intelligent Automation and Control. Montpellier, France. [...] 
 • Tzafestas, S., Ράπτης, Σ. & Pantazopoulos, J. (1996). Vision-Based Trajectory Planning for a Robot-Mounted Welding Gun. In Proc. Second ECPD Conference on Advanced Robotics, Intelligent Automation and Active Systems. Vienna, Austria. [...] 
 • Tzafestas, S., Ράπτης, Σ. & Pantazopoulos, J. (1996). A Vision-Based Path Planning Algorithm for a Robot-Mounted Welding Gun. Image Processing & Communications, 2(4). [...] 
 • Tzafestas, S., Ράπτης, Σ. & Stamou, G. (1996). A Flexible Neurofuzzy Cell Structure for General Fuzzy Inference. Mathematics & Computers in Simulation, 41, 219-233. [...] 
 • Stamou, G., Ράπτης, Σ. & Tzafestas, S. (1995). An Agent-Like Architecture for Autonomous Robot Motion in Unknown Environment. In Proceedings of the First ECPD Conference on Advanced Robotics and Intelligent Automation, pages 452-457. Athens, Greece. [...] 
 • Tzafestas, S., Katevas, N., Spyropoulou, E., Anthopoulos, J. & Ράπτης, Σ. (1995). Intelligent Integrated Robotic System for Car Disassembly. In. Athens, Greece. [...]