Αντωνίου-Κρητικού, Ιωάννα
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Ερευνήτρια Α'
Email: agianna_AT_athenarc.gr
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875341

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • Διδακτική γλωσσών
 • Υποβοηθούμενη από Υπολογιστή Γλωσσική Εκμάθηση
 • Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων

Βιογραφικά στοιχεία

Η Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη Θεωρητική Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο Paris 7. Έχει επιπλέον αποκτήσει Δίπλωμα Προκεχωρημένων Σπουδών (DEA) στη Θεωρητική Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο Paris 7 και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διδακτικής Γλωσσών από το Πανεπιστήμιο Paris 3 (Universite de la Sorbonne Nouvelle). Έχει εργαστεί ως υπάλληλος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τμήμα μετάφρασης) και ως επιμορφώτρια καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης στα Π.Ε.Κ. σε θέματα Διδακτικής γλωσσών. Από το 1994 εργάζεται ως ερευνήτρια-γλωσσολόγος στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) και έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού γλωσσικής διδασκαλίας στο πλαίσιο διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων (SRIDE-LOGOS, ΔΙΑΛΟΓΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΓΛΩΣΣΑ-ΕΠΕΑΕΚ 1.1α, MYTHE , e-LEARNING κ.λπ.). Η Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού είναι σήμερα ερευνήτρια Α΄ Βαθμίδας και υπεύθυνη του τμήματος Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΙΕΛ. Από το 2001 διδάσκει θέματα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσική Τεχνολογία». Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα στο χώρο της Διδακτικής γλωσσών και της Υποβοηθούμενης από Υπολογιστή Γλωσσικής Εκμάθησης.

Δημοσιεύσεις

 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Οικονόμου, Ν. & Φλούδα, Χ. (2020). Designing a Greek App for Interactive Learner Experience in Authentic Environments. In Proceedings of the 13th International Conference of Education, Research and Innovation, pages 1979-1986. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Οικονόμου, Ν., Φλούδα, Χ. & Καριώρης, Π (2019). Innovative Mobile Tourism Services: The Case of ‘Greek at the Hotel’. In Kavoura A., Kefallonitis E. & Giovanis A. (editors), Strategic Innovative Marketing and Tourism. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Οικονόμου, Ν. & Φλούδα, Χ. (2018). Quick Greek: A Mall App to Support Communication in Greek as a Foreign Language. In Proceedings of the Edulearn18 Conference, pages 3239-3248. Palma, Mallorca, Spain. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Οικονόμου, Ν. & Φλούδα, Χ. (2018). Εφαρμογές σε κινητό στην υπηρεσία της γλωσσικής εκπαίδευσης: Προβληματισμοί και προοπτικές. In Γιώτα Παπαδημητρίου & Χριστόφορος Κωσταρή (editors), Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα, pages 174-183. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2017). The Effect of Emblematic Gestures on the Memorization of Greek Expressions by Immigrants. International Journal of Language and Linguistics, 4(4), 77-87. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Μποτίνη, Π. & Οικονόμου, Ν. (2014). Αξιολόγηση της πλατφόρμας "Γλώσσα για ΕΠΑΛ": Μεθοδολογία και αποτελέσματα. i-Teacher, 9, 8-17. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Μποτίνη, Π. & Οικονόμου, Ν. (2014). Αξιολόγηση της πλατφόρμας «Γλώσσα για ΕΠΑΛ»: Μεθοδολογία και αποτελέσματα. i-Teacher, 9, 8-17. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Μποτίνη, Π., Οικονόμου, Ν., Φλούδα, Χ., Σιδηρόπουλος, Ν. & Βακαλοπούλου, Ά. (2014). ICT in Vocational Secondary Education: a Platform to Support Greek Language Learning. In ICT for Language Learning. Florence, Italy : Libreriauniversitaria.it. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Μποτίνη, Π., Οικονόμου, Ν., Σιδηρόπουλος, Ν., Φλούδα, Χ. & Βακαλοπούλου, Ά. (2014). The implementation of a web platform for teaching and learning modern Greek for vocational secondary education. International Journal of Technologies in Learning, 20(3), 15-26. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Κάντζου, Β. & Σταμούλη, Σ. (2013). Το Αερόστατο. Αναπτύσσοντας διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό για μικρά παιδιά. Νέος Παιδαγωγός, 1, 176-184. [...] 
 • Σταϊνχάουερ, Ν. & Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2012). Πρόταση για τη διδασκαλία των χειρονομιών και εκφράσεων της ελληνικής γλώσσας με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. In Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΕΠ – ΔΤΠΕ «Η εκπαίδευση την εποχή των ΤΠΕ», pages 690-697. Αθήνα. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2011). Les projets interdisciplinaires en classe de FLE: Un defi a ne pas manqué. In R. Delveroudi, M. Papadaki, M.C. Anastassiadi & A.M. Pateli (editors), Croisements, pages 135-142. Athens : Book Institute. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Γιάγκου, Μ., Κάντζου, Β. & Σταμούλη, Σ. (2010). Ο μαθητής ως ερευνητής: Αξιοποίηση Σωμάτων Κειμένων στη Γλωσσική Διδασκαλία. In Πρακτικά της 30ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., pages 98-111. Θεσσαλονίκη : Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. [...] 
 • Σταϊνχάουερ, Γ., Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Τζεβελέκου, Μ. & Χαραλαμποπούλου, Φ. (2009). ICT in language and culture education. In International conference of Intercultural Education:Paideia, Polity, Demoi. Athens. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2009). Επικοινωνώ στα Ελληνικά με χειρονομίες και εκφράσεις: κριτήρια επιλογής και προτάσεις αξιοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. In Πανελλήνιο Συνέδριο: Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης), pages 61-69. Νυμφαίο Φλώρινας. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2009). Ελληνικά με χειρονομίες και εκφράσεις - Δραστηριότητες για την ανάπτυξη της επικοινωνιακής. Ελληνικά Γράμματα. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2009). Χειρονομίες και εκφράσεις: προτάσεις για την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. In 3ο Διεθνές Συνέδριο: Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, pages 61-69. Αθήνα. [...] 
 • Καλαματιανού, Φ., Τερζή, Γ. & Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2009). Σχεδιάζοντας το “ΚΟHΤΑΚΤ”: Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε Ποντίους. In 30 Διεθνές Συνέδριο: Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, pages 261-274. Αθήνα. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Μποτίνη, Π., Οικονόμου, Ν. & Παπαματθαιάκης, Γ. (2009). Αρχαία με Νόημα για μαθητές Γυμνασίου με κώφωση ή προβλήματα ακοής. In Γούσια & Φ. (editors), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, pages 299-305. Αθήνα. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2008). Επικοινωνώ στα Ελληνικά – Εννοιολογικό λεξικό χειρονομιών και εκφράσεων. Ελληνικά Γράμματα. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2008). Πληροφορική και σχέδια εργασίας. In 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Διδακτική της Πληροφορικής, pages 603-606. Πάτρα. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. & Οικονόμου, Ν. (2008). Localization of Educational Software for Deaf Children: Suggestions and Perspectives. In Lytras M. et al (editor), First World Summit on the The Knowledge Society, pages 75-82. Αθήνα : Springer. [...] 
 • Μαμουζέλου A., Σακελλαροπούλου Θ. & Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2008). «Ελλήνων–τρόπος»: εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. In Διεθνές Συνέδριο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Μετανάστευση και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, pages 116-127. Πάτρα. [...] 
 • Σταϊνχάουερ, Γ., Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Οικονόμου, Ν. & Γιάγκου, Μ. (2008). Γλωσσική και Πολιτισμική Εκπαίδευση σε ένα Σχολείο του Μέλλοντος με Χρήση Ειδικού Λογισμικού. In Δούκας Κ. & Κωτσάνης Γ. (editors), Πρακτικά Διεθνούς εκπαιδευτικού συνεδρίου: Το σχολείο του μέλλοντος, το μέλλον του σχολείου, pages 215-226. Αθήνα. [...] 
 • Γιάγκου, Μ. & Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2008). Feedback from integrating corpus consultation in teaching Greek as mother tongue at school. In Proceedings of the 8th Teaching and Language Corpora Conference, pages 386-391. Lisbon : ISLA. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. & Οικονόμου, Ν. (2007). “Nea Logomatheia”: an alternative suggestion for language teaching. In Sotiriou S. (editor), Proceedings of the Symposium: Designing the School of Tomorrow – Advanced Technologies in Education, pages 213-215. Αθήνα. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Οικονόμου, Ν. & Μποτίνη, Π. (2007). Νέα λογομάθεια: Ορθογραφία. Αθήνα : ΙΕΛ. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Οικονόμου, Ν., Μποτίνη, Π. & Αντωνοπούλου, Ζ. (2007). Νέα λογομάθεια: Συντακτικό. Αθήνα : ΙΕΛ. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. & Kolovou, E. (2006). La dimension interculturelle, un defi pour toute l’annee: une experience tentee en classe de F.L.E.. In 5e Congres panhellenique des Professeurs de F.L.E., pages 157-167. Athenes. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2005). A la carte αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού με «ενεργά» εκπαιδευτικά σενάρια. In Λιοναράκης Α. (editor), 3ο Διεθνές Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές, pages 350-358. Πάτρα. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Μποτίνη, Π. & Αντωνοπούλου, Ζ. (2005). Νέα λογομάθεια: Περί γλώσσας – Εισαγωγή. Αθήνα : ΙΕΛ. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2004). Μεθοδολογία ανάπτυξης σχεδίων εργασίας με βάση τη συγγραφική διαδικασία. Φιλολογική(88), 19-27. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. & Κατσούρος, Β (2004). Designing a validation plan of a CALL application: Key factors of success. In M. Kelleher, A. Haldane & E. Kruizinga (editors), The future of technology enhanced learning: Insights from the European research community. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι (2004). Πλαίσιο αρχών για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού γλωσσικής διδασκαλίας. In Δ. Ψύλλος, Ι. Βλαχάβας, Β. Δαγδιλέλης, Γ. Ευαγγελίδης, Μ. Σατρατζέμη & Γ. Παπαδόπουλος (editors), Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην ελληνική εκπαίδευση: Απολογισμός και προοπτικές. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2003). Ποικιλία της γλωσσικής έκφρασης - Πρόταση διδασκαλίας με χρήση του λογισμικού «Γλώσσα η Ελληνική - Οι περιπέτειες των λέξεων». Φιλολογική, 55-58. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2003). Πρόταση διαθεματικού σχεδίου εργασίας για την Ευέλικτη ζώνη. Contact+(24), 49-54. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2002). Γλωσσικές κοινωνικές αποκλίσεις: Eιδικές γλώσσες και ιδιογλωσσίες. Φιλόλογος(107), 85-94. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. & Κατσούρος, Β. (2002). MYTHE – Πολυγλωσσική πλατφόρμα για την παράλληλη διδασκαλία μητρικής και δεύτερης γλώσσας σε παιδιά 6-8 ετών. In Η Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, pages 53-56. Παλλήνη. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. & Καραγιάννης, Γ. (2002). Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης: προβληματική και δυνατότητες. In Γεωργογιάννης Π. (editor), 4ο Διεθνές Συνέδριο Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση, pages 298-314. Πάτρα. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Αντωνοπούλου, Ζ., Κατσούρος, Β., Κωνσταντάκης, Ν., Πασχάλης, Σ., Σιμιστήρα, Φ. et al. (2002). Διαπολιτισμικότητα και πολυγλωσσία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΜΥΤΗΕ» (Multimedia Young-children’s Thesaurus for Educational Purposes). In Γεωργογιάννης Π. (editor), 4ο Διεθνές Συνέδριο Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση, pages 183-195. Πάτρα. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Καραγιάννης, Γ., Οικονόμου, Ν. & Σταϊνχάουερ, Γ. (2002). Συστήματα υποστηριζόμενα από τη γλωσσική τεχνολογία: Δυνατότητες για γλωσσικές δραστηριότητες ανοικτού τύπου. In Δημητρακοπούλου Α. (editor), Πρακτικά του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, pages 512-515. Ρόδος. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2001). Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών - Γλωσσική εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Λογοπλοήγηση(8), 3-5. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2001). Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη γλωσσική εκπαίδευση: παραδείγματα εφαρμογών. In Αντωνίου-Κρητικού Ι. (editor), Ημερίδα με θέμα Γλωσσική εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Αθήνα. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2001). Γλωσσική εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ευρωπαϊκό έτος Γλωσσών/ Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2001). Dans une classe active. Dossiers d’activites pour l’apprenant. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Editions Eiffel. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2001). Vers une classe active. Techniques d’enseignement du Francais Langue Etrangere. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Editions Eiffel. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Καραγιάννης, Γ. & Κατσούρος, Β. (2001). A multimedia Storyboard as an Object and as a Starting Point for Language Learning. In EDEN 10th Anniversary Conference: Learning without limits, pages 313-318. Stockholm. [...] 
 • Σταϊνχάουερ, Γ., Μπακαμίδης, Σ., Καραγιάννης, Γ., Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Χαραλαμποπούλου, Φ. & Οικονόμου, Ν (2001). Νέες τεχνολογίες και υπολογιστικά εργαλεία στη γλωσσική εκπαίδευση. Γλωσσική εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Πρακτικά Ημερίδας. Αθήνα. [...] 
 • Σταϊνχάουερ, Γ., Μπακαμίδης, Σ., Καραγιάννης, Γ., Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Χαραλαμποπούλου, Φ. & Οικονόμου, Ν. (2001). Νέες τεχνολογίες και υπολογιστικά εργαλεία στη γλωσσική εκπαίδευση. In Αντωνίου-Κρητικού Ι. (editor), Γλωσσική εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Πρακτικά Ημερίδας, pages 55-63. Αθήνα. [...] 
 • Οικονόμου, Ν., Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Καραγιάννης, Γ. & Σταϊνχάουερ, Γ. (2001). Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Προστιθέμενη Μαθησιακή Αξία στη Διδασκαλία Γλώσσας. In Η Συμβολή της Διδασκαλίας και Εκμάθησης Γλωσσών στην Προώθηση ενός Πολιτισμού Ειρήνης, pages 633-645. [...] 
 • Χατζηγεωργίου, Ν., Καραγιάννης, Γ. & Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2001). Design and implementation of mini-Webs for educational uses. In Young D. (editor), 2001 Symposium on Applications and the Internet Workshops, pages 33-38. San Diego, CA , USA. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Καραγιάννης, Γ. & Χατζηγεωργίου, Ν. (2000). Επικοινωνία και Μάθηση: Από το σύστημα της πυρσείας στο διαδίκτυο και τα δίκτυα σχολείων. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών και Επιστημονικών Θεμάτων(3), 81-91. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Γκίκα, Ε., Λαλιώτου, Ε. & Τριαντοπούλου, Θ. (2000). Η συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία των Φιλολογικών Μαθημάτων : Ανάλυση Πειραματικών Διδασκαλιών του έργου «ΟΔΥΣΣΕΑΣ». In 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", pages 109-117. Πάτρα. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Γκίκα, Ε., Λαλιώτου, Ε. & Τριαντοπούλου, Θ. (2000). Διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος με την υποστήριξη των Νέων Τεχνολογιών: Ανάλυση πειραματικών διδασκαλιών του έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ (1997-2000). In Βαμβούκας Μ. & Χατζηδάκη Α. (editors), Πρακτικά Συνεδρίου "Μάθηση και Διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας", pages 619-627. Ρέθυμνο. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1999). Fiche pedagogique: Des fleurs pour le dire. Le Francais dans Le Monde(302), 129. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1999). Pistes de recherche pour un enseignement interculturel. In 3e Congres National des professeurs de francais: Enseigner le Francais a l’aube de l’an 2000, pages 20-25. Αθήνα. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Σιμιστήρα, Φ., Καραγιάννης, Γ. & Σταϊνχάουερ, Γ. (1999). Λογονόστηση – Ενισχυτική διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε περιβάλλον πολυμέσων. In Γεωργογιάννης Π. (editor), Πρακτικά 2ου Συνεδρίου: Η Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, pages 349-359. Πάτρα. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1998). Εκπαιδευτικό λογισμικό ενταγμένο στη σχολική πρακτική: προβληματισμοί και προτάσεις. Σύγχρονη Εκπαίδευση(99), 85-88. [...] 
 • Καραγιάννης, Γ., Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Χαραλαμποπούλου, Φ., Σιμιστήρα, Φ., Αντωνάτος, Ν., Χατζηγεωργίου, Ν. et al. (1998). Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης και ως δεύτερης γλώσσας με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού: Συγκριτική θεώρηση. In Σελλής Τ. & Θεοδωρίδης Ι. (editors), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΚΤ «Νέες Τεχνολογίες Πληροφόρησης», pages 247-256. Αθήνα. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1997). Le role des situations de production orale dans l'enseignement du FLE en milieu allophone. Contact(50), 34-36. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1996). L'apport de la technologie de multimedia a l’enseignement de la langue et de la culture - L'exemple du programme "Logomathia". Communication(50-51), 23-25. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι (1996). Apprendre a ecrire. In Kourkoutidou S., Canellopoulou A.-L., Cristin R., Hoibian Ph., Botelho F. & Melo V. (editors), Formation de formateurs - Demultiplicateurs en langue etrangere. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι (1996). En vue d/une typologie des genres. Etude de trois situations types du genre" Communication epistolaire". In Kourkoutidou S., Canellopoulou A.-L., Cristin R., Hoibian Ph., Botelho F. & Melo V. (editors), Formation de formateurs - Demultiplicateurs en langue etrangere. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1996). A propos d'un projet educatif visant la pluriformite linguistique et culturelle des apprenants. In 2eme Congres national des professeurs de francais: L’avenir du Francais dans une Europe pluriculturelle, pages 63-67. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1994). Fort de cafe -Fiche pratique VII,VIII Expression. Le Francais dans Le Monde(263), 89-90. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1994). Apprendre a comprendre l’oral en FLE: elements de reflexion et processus a utiliser. Contact(29), 9-12. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1994). Langue et culture a partir d/un document visuel. Le Francais dans Le Monde(274), 72-75. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1993). Contraction et amplification d’un texte. Francais 2000(133), 56-59. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1993). L’importance de la diversification des pratiques grammaticales en classe de FLE. Contact(35), 20-23. [...] 
 • Wilczynska, W., Αντωνίου-Κρητικού, Ι. & Bastian S. (1992). Comprendre l’oral en francais langue etrangere. Dialogues et Cultures(37), 97-103. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. & Antoniou, A. (1992). Comprendre et produire: une demarche en deux temps, en vue de l'elaboration d'un resume d’un texte en FLE. Enjeux(25), 109-119. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1992). La dynamique du contact des langues. Questions de francais vivant(33), 27-31. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1991). Pour l'elaboration d'un programme de formation en francais - Etude d’un cas. Questions de francais vivant(29), 37-41. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1991). Ces anglicismes qui s'incrustent.... Questions de francais vivant(27), 27-28. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1991). Ορθογραφικές τροποποιήσεις στη γαλλική γλώσσα. Γλώσσα(27), 40-45. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. & Antoniou, A. (1991). Apprendre a bien lire un texte long en FLE. Un exemple d'approche "prepedagogique". Enjeux(23), 99-107. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1990). Διδασκαλία γλώσσας με τη βοήθεια μικροϋπολογιστή. Γλώσσα(23), 74-80. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1990). L'enseignement du francais, langue "etrangere" dans la Communaute europeenne. Comment le promouvoir?. Questions de francais vivant(26), 26-29. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1986). Μέθοδοs κατανομήs των στοιχείων στην αμερικάνικη δομολογία - Εφαρμογή σε γλώσσα Swahili. Γλώσσα(12), 72-75. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1985). Μεταφορά: Παράγονταs εννοιολογικού πλούτου. Γλώσσα(8), 20-23. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (1984). Syntaxe et metaphore des verbes psychologiques en grec. Διδακτορική διατριβή, Paris 7. [...]