Πιπερίδης, Στέλιος
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Στέλιος Πιπερίδης

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α'
Email: spip_AT_athenarc.gr
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875421

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Επεξεργασία και κατανόηση φυσικής γλώσσας
 • Επεξεργασία και κατανόηση φυσικής γλώσσας
 • Γλωσσικοί πόροι και αυτόματη εξαγωγή γλωσσικής γνώσης
 • Γλωσσικές και ερευνητικές υποδομές
 • Επεξεργασία πολυγλωσσικής πληροφορίας
 • Μηχανική μετάφραση
 • Φιλοσοφία γλώσσας

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Στέλιος Πιπερίδης είναι υπεύθυνος του τμήματος Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Γλωσσικών Υποδομών του ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά. Είναι Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΕΛ από το 2018 και Διευθυντής της Ερευνητικής Υποδομής Clarin:El από το 2016. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του European Language Resources Association (ELRA), μέλος της Επιτροπής LREC, μέλος της διοικούσας επιτροπής των δικτύων FLaReNet και ΜΕΤΑ-ΝΕΤ και επιστημονικός υπεύθυνος των υποδομών META-SHARE και ELRC-SHARE. Έχει ηγηθεί της συμμετοχής του ΙΕΛ ως επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 35 ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στις περιοχές της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, επεξεργασίας μονο/πολύγλωσσης και πολυμεσικής πληροφορίας, καθώς επίσης και σε έργα γλωσσικών και ερευνητικών υποδομών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν στατιστικές και επαγωγικές μεθόδους στην επεξεργασία και κατανόηση φυσικής γλώσσας, γλωσσικούς πόρους και αυτόματη εξαγωγή γλωσσικής γνώσης, επεξεργασία πολυγλωσσικής πληροφορίας, μηχανικής μετάφρασης και φιλοσοφίας της γλώσσας. Έχει διδάξει Λογική, Εισαγωγή στο Λογικό Προγραμματισμό και Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας σε μεταπτυχιακά προγράμματα Γλωσσικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ και του ΕΚΠΑ.

Δημοσιεύσεις

 • Andrea Lösch, Valérie Mapelli, Πιπερίδης, Σ., Andrejs Vasicljevs, Lilli Smal, Thierry Declerck et al. (2018). European Language Resource Coordination: Collecting Language Resources for Public Sector Multilingual Information Management. In Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2018). [...] 
 • Παπαβασιλείου, Β., Σοφιανόπουλος, Σ., Προκοπίδης, Π. & Πιπερίδης, Σ. (2018). The ILSP/ARC submission to the WMT 2018 Parallel Corpus Filtering Shared Task. In Proceedings of the Third Conference on Machine Translation: Shared Task Papers, pages 928-933. Belgium, Brussels : Association for Computational Linguistics. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Λαμπροπούλου, Π., Δεληγιάννης, Μ. & Γιάγκου, Μ. (2018). Managing public sector data for multilingual applications development. In Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2018). [...] 
 • Παπαβασιλείου, Β., Προκοπίδης, Π. & Πιπερίδης, Σ. (2018). Discovering Parallel Language Resources for Training MT Engines. In Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). European Language Resources Association (ELRA). [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Λαμπροπούλου, Π. & Γαβριηλίδου, Μ. (2017). clarin:el: a language resources documentation, sharing and processing infrastructure [in Greek]. In Georgakopoulos, Thanasis , Pavlidou, Theodossia-Soula , Pehlivanos, Miltos et al (editors), Proceedings of the 12th International Conference on Greek Linguistics, pages 851–869. Berlin : Edition Romiosini/CeMoG. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Λαμπροπούλου, Π. & Γαβριηλίδου, Μ. (2016). Language infrastructures in support of text mining, New York, USA, Zenodo, 5th International Workshop on Mining Scientific Publications (WOSP). [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Γαβριηλίδου, Μ. (2016). Setting up the national infrastructure clarin: el. In. Aix-en Provence, France. [...] 
 • Piotr Przybyla, Matthew Shardlow, Sophie Aubin, Robert Bossy, Eckart de Castilho, R., Πιπερίδης, Σ. et al. (2016). Text mining resources for the life sciences. Database, 2016. [...] 
 • Λαμπροπούλου, Π., Πιπερίδης, Σ. & Thomas Margoni. (2016). Legal Interoperability Issues in the Framework of the OpenMinTeD Project: a Methodological Overview. In Proceedings of the Cross-Platform Text Mining and Natural Language Processing Interoperability Workshop, International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portoroz, Slovenia : European Language Resources Association (ELRA). [...] 
 • Παπαβασιλείου, Β., Προκοπίδης, Π. & Πιπερίδης, Σ. (2016). The ILSP/ARC submission to the WMT 2016 Bilingual Document Alignment Shared Task. In Proceedings of the First Conference on Machine Translation, pages 733-739. Berlin, Germany : Association for Computational Linguistics. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Παπαβασιλείου, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2016). Parallel Global Voices: a Collection of Multilingual Corpora with Citizen Media Stories. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) , Khalid Choukri , Thierry Declerck , Marko Grobelnik , Bente Maegaard , Joseph Mariani et al (editors), Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA). [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Λαμπροπούλου, Π. & Γαβριηλίδου, Μ. (2015). CLARIN EL: Δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι. In Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, pages 363-371. Αθήνα. [...] 
 • Καπιδάκης Σ., Πιπερίδης, Σ., Γαβριηλίδου, Μ. & Λαμπροπούλου, Π. (2015). Ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: Η Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Υπηρεσιών clarin:el. In. Κέρκυρα, Ελλάδα. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Γαλάνης, Δ., Juli Bakagianni & Σοφιανόπουλος, Σ. (2015). A Data Sharing and Annotation Service Infrastructure. Proceedings of ACL-IJCNLP 2015 System Demonstrations, 97-102. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Γαλάνης, Δ., Juli Bakagianni & Σοφιανόπουλος, Σ. (2015). Combining and extending data infrastructures with linguistic annotation services. In International Workshop on Worldwide Language Service Infrastructure, pages 3-17. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Λαμπροπούλου, Π. & Γαβριηλίδου, Μ. (2015). clarin:el: a language resources documentation, sharing and processing infrastructure. In Proceedings of the12th International Conference on Greek Linguistics. [...] 
 • Claudia Soria, Nicoletta Calzolari, Monica Monachini, Valeria Quochi, Núria Bel, Khalid Choukri et al. (2014). The language resource Strategic Agenda: the FLaReNet synthesis of community recommendations. Language resources and evaluation, 48(4), 753-775. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Παπαγεωργίου, Χ., Christian Spurk, Georg Rehm, Khalid Choukri, Olivier Hamon et al. (2014). META-SHARE: One year after.. In LREC, pages 1532-1538. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Δεσύπρη, Ε., Πιπερίδης, Σ., M. Monachini, F. Frontini et al. (2012). The META-SHARE Metadata Schema for the Description of Language Resources. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Mehmet Uğur Doğan, Bente Maegaard, Joseph Mariani et al (editors), Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul, Turkey : European Language Resources Association (ELRA). [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. (2012). The META-SHARE Language Resources Sharing Infrastructure: Principles, Challenges, Solutions. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Mehmet Uğur Doğan, Bente Maegaard, Joseph Mariani et al (editors), Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul, Turkey : European Language Resources Association (ELRA). [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π. & Πιπερίδης, Σ. (2012). A proposal for a metadata model for language resources. In Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (editors), Proceedings of the 10th International Conference of Greek Linguistics (ICGL 10), pages 284-293. Democritus University of Thrace. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Κουτσομπόγερα, Μ., Πατρικάκος, Α. & Πιπερίδης, Σ. (2012). Η Ελληνική Γλώσσα στην Ψηφιακή Εποχή - The Greek Language in the Digital Age. Springer. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Πιπερίδης, Σ., M. Monachini, F. Frontini, G. Francopoulo et al. (2011). A Metadata Schema for the Description of Language Resources. In Proceedings of the Workshop “Language Resources, Technology and Services in the Sharing Paradigm (LRTS)“, Fifth International Joint Conference on Natural Language Processing, pages 84-92. Chiang Mai, Thailand. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π. & Πιπερίδης, Σ. (2011). The META-SHARE Schema for the Description of Language Resources. In Proceedings of the 8th Conference on Greek Language and Terminology, pages 296-306. Hellenic Society for Terminology. [...] 
 • Calzolari, N., Soria, C., Del Gratta, R., Goggi, S., Quochi, V., Russo, I. et al. (2010). The LREC 2010 Resource Map. In Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC 2010), pages 949-956. Valletta, Malta. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Δεσύπρη, Ε. & Πιπερίδης, Σ. (2010). Preliminary proposal for a metadata scheme for the description of LRs. In Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2010) - Workshop on Language Resource and Language Technology Standards – state of the art, emerging needs, and future developments. Malta. [...] 
 • Marzelou, E., Zourari, M., Γιούλη, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2008). Building a Greek corpus of Textual Entailment. In Proceedings of the 6th Language Resources and Evaluation Conference, pages 1680-1686. Marrakech, Morocco. [...] 
 • Schmidt, P., Vandeghinste, V., Dirix, P., Schuurman, I., Μαρκαντωνάτου, Σ., Σοφιανόπουλος, Σ. et al. (2008). Evaluation of a Machine Translation System for Low Resource Languages: METIS-II. In Calzolari N., Choukri K., Maegaard B., Mariani J., Odjik J., Piperidis S. et al (editors), Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation (LREC'08), pages 449-456. Marrakech, Morocco. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Karra, V., Papagianopoulou, A. & Πιπερίδης, Σ. (2008). Condensing Sentences for Subtitle Generation. In Khalid Choukri , Bente Maegaard , Joseph Mariani , Jan Odjik , Stelios Piperidis , Daniel Tapias et al (editors), Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation (LREC'08). Marrakech, Morocco. [...] 
 • Γκιόκας, Ά., Δεμοίρος, Ι. & Πιπερίδης, Σ. (2006). An Analysis of Linear Weight Updating Algorithms for Text Classification. In Proceedings of the 4th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 06). Athens Greece. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Πάστρα, Κ. (2006). Crossing media for video search: enabling usability beyond traditional broadcast and TV. In Proceedings of the 4th European Interactive TV conference (EuroITV). [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Πάστρα, Κ. (2006). Video Search: New challenges in the Pervasive Digital Video Era. Virtual Reality and Broadcasting, 3(11). [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Δεμοίρος, Ι. & Προκοπίδης, Π (2006). Infrastructure for a multilingual subtitle generation system. In Elo?na Miyares Berm?dez & Leonel Ruiz Miyares (editors), Linguistics in the Twenty First Century. Cambridge Scholars Press. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Πιπερίδης, Σ., Γιούλη, Β., Calzolari, N., Monachini, M. et al. (2006). Language resources production models: the case of INTERA multilingual corpus and terminology. In Language Resources and Evaluation Conference (LREC-2006). Genova, Italy. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Γαβριηλίδου, Μ (2006). Parallel corpora infrastructures for bilingual linguistic knowledge elicitation and applications. In Angelova Galia, Simov Kiril & Slavcheva Milena (editors), Readings in Multilinguality. Selected papers for young researchers. Shoumen, Bulgaria : Incoma Ltd.. [...] 
 • Προκοπίδης, Π., Δεσύπρη, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (2005). Theoretical and Practical Issues in the Construction of a Greek Dependency Treebank. In Montserrat Civit , S, Ra K?bler & Ma. Ant?nia Mart? (editors), Proceedings of The Fourth Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2005), pages 149-160. Barcelona, Spain. [...] 
 • Δεσύπρη, Ε., Προκοπίδης, Π., Κουτσομπόγερα, Μ. & Πιπερίδης, Σ. (2005). Towards a Greek Dependency Corpus. In Stelios Piperidis & Elena Paskaleva (editors), Proceedings of the RANLP 2005 International Workshop on Language and Speech Infrastructure for Information Access in the Balkan Countries, pages 9-14. Borovets, Bulgaria. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Monachini, M., Πιπερίδης, Σ. & Sori, C. (2005). Building Multilingual Terminological Resources. In Proceedings of the RANLP 2005 International Workshop on Language and Speech Infrastructure for Information Access in the Balkan Countries. Borovets, Bulgaria. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Δεμοίρος, Ι. & Μπούτσης, Σ (2004). Αυτόματη κατασκευή δίγλωσσων λεξικών. In Μ. Κατσογιάννου & Ε. Ευθυμίου (editors), Ελληνική Ορολογία: Έρευνα και Εφαρμογές. Καστανιώτης. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Δεμοίρος, Ι., Προκοπίδης, Π., Vanroose, P., Hoethker, A., Daelemans, W. et al. (2004). Multimodal Multilingual Resources in the Subtitling Process. In Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2004), pages 205-208. Lisbon, Portugal. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Δεμοίρος, Ι. & Προκοπίδης, Π. (2004). Multimodal multilingual information processing for automatic subtitle generation: Resources, Methods and System Architecture. In Proceedings of the Workshop on E-Tools and Translation of the 5th International Languages and the Media Conference and Exhibition. Berlin, Germany. [...] 
 • Γαβριηλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Π., Δεσύπρη, Ε., Γιούλη, Β., Αντωνόπουλος, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2004). Building parallel corpora for {eContent} professionals. In COLING 2004. Geneva. [...] 
 • Calzolari, N., Choukri, K., Γαβριηλίδου, Μ., Maegaard, B., Baroni, P., Fersoe, H. et al. (2004). ENABLER Thematic Network of National Projects: Technical, Strategic and Political Issues of LRs. In Proceedings of Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2004). Lisbon, Portugal. [...] 
 • Αντωνόπουλος, Β., Δεμοίρος, Ι., Καραγιάννης, Γ. & Πιπερίδης, Σ. (2004). Integrating translation technologies towards a powerful translation Web service. In Cybernetics and Intelligent Systems, 2004 IEEE Conference on, pages 526-531. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Γιούλη, Β., Δεμοίρος, Ι., Κωνσταντινίδης, Α. & Πιπερίδης, Σ. (2003). Η χρήση της γλωσσικής τεχνολογίας στην επεξεργασία της Ελληνικής. In Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Ρέθυμνο. [...] 
 • Malavazos, C., Αντωνόπουλος, Β., Triantafyllou, I., Καραγιάννης, Γ. & Πιπερίδης, Σ. (2003). All for One: A Hybrid Translation Synthesis Framework. In WSEAS Trans. on Acoustics and Music, pages 69-76. [...] 
 • Αντωνόπουλος, Β., Malavazos, C., Triantafyllou, I. & Πιπερίδης, Σ. (2003). Enhancing Translation Systems with Bilingual Concordancing Functionalities. In Workshop on Balkan Language Resources and Tools. Thessaloniki, Greece. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Δεμοίρος, Ι., Γιούλη, Β., Konstantinidis, A. & Πιπερίδης, Σ. (2002). Multi-level XML-based Corpus Annotation. In Proceedings of the 3nd Language Resources and Evaluation Conference. Las Palmas. [...] 
 • Γιούλη, Β., Δεμοίρος, Ι., Αντωνόπουλος, Β., Παπαγεωργίου, Χ., Πιπερίδης, Σ., Αρβανίτης, Π. et al. (2001). οικΟΝΟΜίΑ: Ενα σώμα σχολιασμένων οικονομικών κειμένων. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Malavazos, C., Triantafyllou, Y., Wagner, K., Πιπερίδης, Σ. et al. (2001). Αυτόματη Παραγωγή Δελτίων Καιρού: Το έργο ΚΑΙΡΟΣ. In Proceedings of the 21st Meeting of the Department of Linguistics, pages 562-573. University of Thessaloniki. [...] 
 • Αντωνόπουλος, Β., Γαβριηλίδου, Μ., Μάντζαρη, Έ., Μπουρουσιάν, Μ., Πιπερίδης, Σ., Ρετάλης, Δ. et al. (2001). Κατάρτιση και Διαχείριση Ορολογικών Πόρων. In 3ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Αθήνα. [...] 
 • Yaseen, M., Haddad, B., Παπαγεωργίου, Χ., Πιπερίδης, Σ., Hattab, N., Theophilopoulos, N. et al. (2001). A Term Base Translator Over The Web. In ACL/EACL 2001 Workshop - ARABIC Language Processing: Status and Prospects, pages 58-65. Toulouse, France. [...] 
 • Δεμοίρος, Ι., Αντωνόπουλος, Β., Γεωργαντόπουλος, Β., Triantafyllou, Y. & Πιπερίδης, Σ. (2001). Connectionist Models for Sentence-based Text Extracts. In Proceedings of the 2001 IEEE Systems, Man, and Cybernetics Conference. Tucson, Arizona, USA. [...] 
 • Δεμοίρος, Ι., Παπαγεωργίου, Χ., Γεωργαντόπουλος, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2001). Machine Learning Methods for Text Summarization. In Proceedings of Recent Advances in NLP (RANLP2001), pages 85-89. Tzigov Chark, Bulgaria. [...] 
 • Triantafyllou, Y., Δεμοίρος, Ι. & Πιπερίδης, Σ. (2001). Two-level Self-organising Approach to Text Classification. In Proceedings of Recent Advances in NLP (RANLP2001), pages 245-251. Tzigov Chark, Bulgaria. [...] 
 • Γιούλη, Β., Μπούτσης, Σ., Δεμοίρος, Ι., Πιπερίδης, Σ., Παπαγεωργίου, Χ., Αντωνόπουλος, Β. et al. (2000). Αυτόματη Αναγνώριση Ονοματικών Οντοτήτων για Εξαγωγή και Ανάκτηση Πληροφοριών. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, pages 133-143. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Χατζηγεωργίου, Ν., Σπηλιωτοπούλου, Α., Βακαλοπούλου, Ά., Παπακωστοπούλου, Α., Πιπερίδης, Σ., Γαβριηλίδου, Μ. et al. (2000). Εθνικός Θησαυρός Ελληνικών κειμένων: Σώμα Κειμένων της Νέας Ελληνικής στο Διαδίκτυο. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, pages 812-821. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Ρετάλης, Δ., Μακρογιάννης, Τ., Λουράντος, Ν., Ρετάλης, Σ. & Πιπερίδης, Σ. (2000). Παρουσίαση και Πρώτα Αποτελέσματα του Έργου ΚΑΙΡΟΣ. Αυτόματη Παραγωγή Δελτίων Καιρού σε Δύο Γλώσσες: Αγγλική και Ελληνική.. In Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Γιούλη, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2000). A Unified POS Tagging Architecture and its Application to Greek. In Proceedings of the 2nd Language Resources and Evaluation Conference, pages 1455-1462. Athens. [...] 
 • Boutsis, S., Προκοπίδης, Π., Γιούλη, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2000). A Robust Parser for Unrestricted Greek Text. In Proceedings of the 2nd Language Resources and Evaluation Conference, pages 467-474. Athens. [...] 
 • Μπούτσης, Σ., Προκοπίδης, Π., Γιούλη, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2000). Επιφανειακή Συντακτική Ανάλυση Ελεύθερου Κειμένου. In Proceedings of the 21st Meeting of the Department of Linguistics, pages 502-513. [...] 
 • Χατζηγεωργίου, Ν., Γαβριηλίδου, Μ., Πιπερίδης, Σ., Καραγιάννης, Γ., Papakostopoulou, A., Spiliotopoulou, A. et al. (2000). Design and implementation of the online ILSP Greek Corpus. In Language Resources and Evaluation Conference (LREC-2000). Athens, Greece. [...] 
 • Γεωργαντόπουλος, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2000). A Hybrid Technique for Automatic Term Extraction. In Proceedings of International Conference on Artificial and Computational Intelligence for Decision, Control and Automation in Engineering and Industrial Applications (ACIDCA 2000), pages 124-128. Monastir, Tunisia. [...] 
 • Γεωργαντόπουλος, Β. & Πιπερίδης, Σ. (2000). Term-based Identification of sentences for Text Summarisation. In Proceedings of Second International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2000), pages 1067-1070. Athens, Greece. [...] 
 • Δεμοίρος, Ι., Boutsis, S., Γιούλη, Β., Liakata, M., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (2000). Named Entity Recognition in Greek Texts. In Proceedings of Second International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2000), pages 1223-1228. Athens, Greece. [...] 
 • Boutsis, S., Δεμοίρος, Ι., Γιούλη, Β., Liakata, M., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (2000). A System For Recognition of Named Entities in Greek. In Proceedings of the 2nd International Conference on Natural Language Processing (NLP2000), pages 424-435. Patras, Greece. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Malavazos, C. (2000). Application of Analogical Modelling to Example Based Machine Translation. In Proceedings of 18th International Conference on Computational Linguistics (COLING00), pages 516-522. Saarbruecken, Germany. [...] 
 • M. Gavrilidou , G. Carayannis , S. Markantonatou , S. Piperidis & G. Steinhaouer, editors. (2000). Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation, Athens, Greece. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Παπαγεωργίου, Χ. & Boutsis, S (2000). From sentences to words and clauses. In J. Veronis (editor), Parallel Text Processing, Alignment and use of translation corpora. Kluwer Academic Publishers. [...] 
 • Triantafyllou, Ι., Δεμοίρος, Ι., Malavazos, C. & Πιπερίδης, Σ. (2000). An alignment architecture for Translation Memory bootstrapping. In Proceedings of the MT 2000: Machine Translation and Multilingual Applications in the New Millenium, pages 3.1-3.8. Exeter, United Kingdom. [...] 
 • Malavazos, C., Πιπερίδης, Σ. & Καραγιάννης, Γ. (2000). Towards Memory and Template Based Translation Synthesis. In Proceedings of the MT 2000: Machine Translation and Multilingual Applications in the New Millenium, pages 1.1-1.8. Exeter, United Kingdom. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. (2000). New Language Technologies in Information Access. In New Advances in Information Retrieval and Information Skills Development for Young People. Athens, Greece. [...] 
 • Τριανταφύλλου, Ι., Μαλαβάζος, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (1999). TrAID: Ορολογία και σύγχρονη μεταφραστική πρακτική. In 2ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, pages 166-177. Αθήνα. [...] 
 • Boutsis, S., Δεμοίρος, Ι. & Πιπερίδης, Σ. (1999). Generating Translation Lexica from Multilingual Texts.. Journal of Applied Artificial Intelligence, Special issue on multilinguality in the Software Industry, 13(6), 583-606. [...] 
 • Γεωργαντόπουλος, Β. & Πιπερίδης, Σ (1999). Eliciting Terminological Knowledge for Information Extraction Applications. In S. Tzafestas (editor), Advances in Intelligent Systems: Concepts, Tools and Applications. Kluwer Academic. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Malavazos, C. & Triantafyllou, Y. (1999). A Multi-level Framework for Memory-Based Translation Aid Tools. In Proceedings of the 21st International Conference on Translating and the Computer. London. [...] 
 • Boutsis, S., Πιπερίδης, Σ. & Δεμοίρος, Ι. (1999). Generating bilingual lexical equivalences from parallel texts. Applied Artificial Intelligence, 13(6), 583-606(24). [...] 
 • Γεωργαντόπουλος, Β., Boutsis, S. & Πιπερίδης, Σ. (1998). Distributed Thesaurus Storage and Access in a Cultural Domain Application. In LREC98, Workshop on Distributing and Accessing Linguistic Resources, pages 1-7. Granada, Spain. [...] 
 • Boutsis, S. & Πιπερίδης, Σ. (1998). Aligning Clauses in Parallel Texts. In Third Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pages 17-26. Granada, Spain. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Malavazos, C. & Triantafyllou, Y. (1998). TrAID : A Memory-based Translation-Aid Framework. In Natural Language Processing and Industrial Applications Conference, pages 103-109. Moncton, Canada. [...] 
 • Boutsis, S. & Πιπερίδης, Σ. (1998). OK with alignment of sentences. What about clauses?. In Proceedings of the Panhellenic Conference on New Information Technology (NIT98), pages 288-297. Athens, Greece. [...] 
 • Γεωργαντόπουλος, Β. & Πιπερίδης, Σ. (1998). Automatic Acquisition of Terminological Resources for Information Extraction Applications. In Proceedings of the Panhellenic Conference on New Information Technology (NIT98), pages 279-287. Athens, Greece. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Παπαγεωργίου, Χ., Δεμοίρος, Ι., Malavazos, C. & Triantafyllou, I. (1998). A Framework for Example-based Translation-Aid Tools. In Proceedings of the Panhellenic Conference on New Information Technology (NIT'98), pages 269-278. Athens, Greece. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. (1998). Less spoken European Language Resources in a multilingual context. In EPSRC Workshop on NLP Architectures and Language Resources. Baslow, UK. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Μπούτσης, Σ. & Δεμοίρος, Ι. (1997). Αυτόματη Κατασκευή Δίγλωσσων Λεξικών. In 1ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, pages 277-286. Αθήνα. [...] 
 • Γεωργαντόπουλος, Β. & Πιπερίδης, Σ. (1997). Αυτόματη εξαγωγή όρων με χρήση γραμματικής προτύπων. In 1ο Συνέδριο για την ελληνική γλώσσα και ορολογία. Αθήνα. [...] 
 • Cranias, L., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (1997). Example Retrieval from a Translation Memory. Journal of Natural Language Engineering, 3(4), 255-277. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Δεμοίρος, Ι. (1997). Translation Examples in a Multilingual Application Context. In EETN 96, pages 28-32. Athens, Greece. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Boutsis, S. & Δεμοίρος, Ι. (1997). Automatic Translation Lexicon Generation from Multilingual texts. In Workshop on Multilinguality in the Software Industry: the AI Contribution (MULSAIC97), Fifteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI97), pages 57-62. Nagoya, Japan. [...] 
 • Boutsis, S. & Πιπερίδης, Σ. (1997). Automatic Noun-Phrase Extraction in Modern Greek. In Third International Conference on Greek Linguistics. Athens, Greece. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. (1996). Μεταφραστικές μνήμες ή πως να εκμεταλλευτούμε τις παλιές μας μεταφράσεις. In Πρακτικά Διημερίδας Μεταφραστική Πρακτική και Σύγχρονη Πραγματικότητα, pages 206-223. Αθήνα. [...] 
 • Μπούτσης, Σ. & Πιπερίδης, Σ. (1996). Αυτόματη εξαγωγή λεκτικών ισοδυναμιών από δίγλωσσα παράλληλα κείμενα. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 17ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, pages 521-531. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Boutsis, S. & Πιπερίδης, Σ. (1996). Automatic extraction of lexical equivalences from parallel corpora. In Workshop on Multilinguality in the Software Industry: the AI Contribution (MULSAIC96), 12th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI96), pages 27-31. Budapest, Hungary. [...] 
 • Σταϊνχάουερ, Γ., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (1995). Intelligent Device for Retrieving Multilingual Texts. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (1995). Στατιστική, κανόνες ή στατιστικοί κανόνες για μορφολογικό σχολιασμό. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 16ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, pages 669-680. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. (1995). Interactive Corpus-based Translation Drafting Tool. In Aslib Proceedings, pages 83-92. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. (1994). Interactive Corpus-based Translation Drafting Tool (TRANSLEARN). In Aslib Translating and the Computer 16, pages 37-50. London. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Παπαγεωργίου, Χ. (1994). Υπολογιστική επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 15ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, pages 775-786. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Cranias, L. & Πιπερίδης, Σ. (1994). Automatic alignment in parallel corpora. In 32nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL94), pages 334-336. Las Cruces, New Mexico. [...] 
 • Cranias, L., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (1994). Clustering: A Technique for Search Space Reduction in Example-Based Machine Translation. In IEEE International Conference on Systems, Man & Cybernetics, pages 1-6. San Antonio, Texas. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Καραγιάννης, Γ. (1994). TRANSLEARN: Interactive Corpus-based Translation Drafting Tool. In Proceedings of the 1st Language Engineering Convention, pages 105-112. Paris, France. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. (1994). What can a machine translearn?. In Workshop on Language Engineering on the Information Highway. Santorini, Greece. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ. & Γαβριηλίδου, Μ. (1993). Λεξικογραφία και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. In. [...] 
 • Πιπερίδης, Σ., Roniotes, C. & Καραγιάννης, Γ. (1993). Towards an interactive translation environment. In Annual EUROTRA Workshop. Barcelona. [...]