Δημοσίευση - Χειρονομίες και εκφράσεις: προτάσεις για την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Χειρονομίες και εκφράσεις: προτάσεις για την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Ερευνητική περιοχή:  
Άλλα Γλωσσολογικά Θέματα
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2009
Συγγραφείς: Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού
Τίτλος βιβλίου: 3ο Διεθνές Συνέδριο: Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας
Σελίδες: 61-69
Διεύθυνση: Αθήνα
Οργανισμός: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήιο Αθηνών - Φιλοσοφική σχολή
Ημερομηνία: 22-23 Οκτωβρίου 2004
[Bibtex]