Δημοσίευση - Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Εκμάθηση, τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση των Γλωσσών: Συνοπτική παρουσίαση.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Εκμάθηση, τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση των Γλωσσών: Συνοπτική παρουσίαση.

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2014
Συγγραφείς: Β. Κάντζου; Σπυριδούλα Σταμούλη
Επιμέλεια: Μ. Ιακώβου
Τίτλος βιβλίου: Επιμορφωτικός Οδηγός: Βασικές Αρχές Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (επίπεδα Α1-Β2)
Σελίδες: 14-20
Διεύθυνση: Θεσσαλονίκη
[Bibtex]