Δημοσίευση - Μιλάς Ελληνικά Ι-ΙΙ [Εργαλεία μέτρησης γλωσσικής επάρκειας]
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Μιλάς Ελληνικά Ι-ΙΙ [Εργαλεία μέτρησης γλωσσικής επάρκειας]

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2013
Συγγραφείς: Δ. Παπαδοπούλου; Μαρία Γιάγκου; Β. Κάντζου; Σπυριδούλα Σταμούλη
Διεύθυνση: Θεσσαλονίκη
Οργανισμός: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
[Bibtex]