Δημοσίευση - Σύντομη Εισαγωγή στη Διγλωσσία
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Σύντομη Εισαγωγή στη Διγλωσσία

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2014
Συγγραφείς: Σπυριδούλα Σταμούλη; Β. Κάντζου
Επιμέλεια: Μ. Ιακώβου (Επιμ.)
Τίτλος βιβλίου: Επιμορφωτικός Οδηγός: Βασικές Αρχές Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (επίπεδα Α1-Β2)
Σελίδες: 21-42
Διεύθυνση: Θεσσαλονίκη
[Bibtex]