Δημοσίευση - Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας: επισκόπηση της βιβλιογραφίας και των υπαρχόντων Σωμάτων Κειμένων
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας: επισκόπηση της βιβλιογραφίας και των υπαρχόντων Σωμάτων Κειμένων

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε περιοδικό

 

Έτος: 2010
Συγγραφείς: Μαρία Γιάγκου
Περιοδικό: i-teacher
Τόμος: 1
Σελίδες: 55-65
ISSN: 1792-4146
Περίληψη:
Η ένταξη Σωμάτων Κειμένων (ΣΚ) στη διδακτική πρακτική του γλωσσικού μαθήματος υποστηρίζεται ότι μετατρέπει το μάθημα σε μια συνεργατική και διερευνητική διαδικασία ανακάλυψης των κανονικοτήτων και των λειτουργιών του γλωσσικού συστήματος. Με άλλα λόγια διαμορφώνει μαθητές-εκκολαπτόμενους ερευνητές και εκπαιδευτικούς-καθοδηγητές στην πορεία κατάκτησης της γνώσης. Αν και τα ΣΚ είναι πλέον ένα αναγνωρισμένο εργαλείο της γλωσσολογικής έρευνας, ελάχιστα είναι γνωστά στην εκπαιδευτική κοινότητα. Στο άρθρο αυτό γίνεται μια σύντομη επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας με έμφαση στις προτάσεις εκπαιδευτικής αξιοποίησης ΣΚ στη διδασκαλία της Ελληνικής και παρουσιάζονται τα ΣΚ της ελληνικής γλώσσας που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
Πλήρες κείμενο:
[Bibtex]