Δημοσίευση - Τα συστατικά και η οργάνωση ενός λογισμικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Τα συστατικά και η οργάνωση ενός λογισμικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2001
Συγγραφείς: Μαρία Τζεβελέκου; Σ. Πασχάλης
Τίτλος βιβλίου: Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας
Σελίδες: 228-239
Διεύθυνση: Ρέθυμνο
[Bibtex]