Δημοσίευση - Αξιοποίηση ανάλυσης λαθών γραπτού και προφορικού λογού για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας: το έργο «ε-λογο»
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Αξιοποίηση ανάλυσης λαθών γραπτού και προφορικού λογού για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας: το έργο «ε-λογο»

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2007
Συγγραφείς: Μαρία Γιάγκου; Φρίντα Χαραλαμποπούλου; Γρηγόρης Σταϊνχάουερ; Ε. Κεχαγιά; Δ. Κωνσταντοπούλου
Τίτλος βιβλίου: Τα Λάθη των Μαθητών: δείκτες αποτελεσματικότητας ή κλειδιά για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης;
Σελίδες: 68-77
Διεύθυνση: Αθήνα
Οργανισμός: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
Ημερομηνία: 1-2 Νοεμβρίου
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το έργο “ε-λογο: Εργαστήρι προφορικού και γραπτού λόγου” πυρήνας του οποίου είναι μια μελέτη ανάλυσης λαθών γραπτού και προφορικού λόγου παιδιών του δημοτικού σχολείου και ενήλικων που μαθαίνουν Ελληνικά ως ξένη γλώσσα. Η ανάλυση και επεξεργασία των λαθών των δύο ομάδων-στόχων θα λειτουργήσει ως αφετηρία για τον σχεδιασμό και την βελτιστοποίηση των τελικών εκδόσεων α) ενός εργαλείου αυτόματου εντοπισμού και διόρθωσης ορθογραφικών και γραμματικο-συντακτικών λαθών και β) ενός εργαλείου αυτόματου εντοπισμού λαθών προφοράς, ώστε αυτά να εστιάσουν στις ιδιαίτερες ανάγκες των συγκεκριμένων ομάδων-στόχων, να είναι παιδαγωγικά αξιοποιήσιμα και να διευκολύνουν την παραγωγή σε επίπεδο προφορικού και γραπτού λόγου. Στο πλαίσιο αυτό συγκεντρώθηκαν δύο σώματα κειμένων (ΣΚ) με παραγωγές γραπτού λόγου και δύο σώματα ηχογραφήσεων προφορικού λόγου: - ένα ΣΚ με κείμενα παιδιών του δημοτικού σχολείου και - ένα ΣΚ ξένων που μαθαίνουν Ελληνικά ως Κ2 - ένα σώμα ηχογραφήσεων προφορικού λόγου (αναγνώσεων) παιδιών του δημοτικού - ένα σώμα ηχογραφήσεων ξένων αρχάριων στην ελληνική Στη συνέχεια, εντοπίστηκαν τα λάθη, σχολιάστηκαν σύμφωνα με το σχήμα κωδικοποίησης που υιοθετήθηκε και έγινε η στατιστική επεξεργασία τους. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση των προαναφερθέντων εργαλείων είναι σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση της πρώτης έκδοσης (εργαστηριακό πρωτότυπο) του ορθογραφικού διορθωτή και τα πρώτα αποτελέσματα φαίνεται να είναι ικανοποιητικά, καθώς αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συνηθέστερα λάθη κατά την παραγωγή γραπτού λόγου, όπως λάθη τονισμού και συμφωνίας όρων της πρότασης.
[Bibtex]