Δημοσίευση - Επιφανειακή συντακτική ανάλυση και αυτόματη εξαγωγή ονοματικών φράσεων και ρηματικών συνόλων
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Επιφανειακή συντακτική ανάλυση και αυτόματη εξαγωγή ονοματικών φράσεων και ρηματικών συνόλων

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Μεταπτυχιακή εργασία

 

Έτος: 2001
Συγγραφείς: Μαρία Γιάγκου; Α. Παπαθεοδώρου
Πανεπιστήμιο: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Διεύθυνση: Αθήνα
[Bibtex]