Δημοσίευση - Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: κλίμακα αξιολόγησης και μέτρηση του επιπέδου γνώσης της ελληνικής στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: κλίμακα αξιολόγησης και μέτρηση του επιπέδου γνώσης της ελληνικής στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Τεχνική αναφορά

 

Έτος: 2004
Συγγραφείς: Μαρία Τζεβελέκου; Βίκυ Κάντζου; Σπυριδούλα Σταμούλη; Σ. Βαρλοκώστα; Β. Χονδρογιάννη; Γιάννης Παπαγεωργακόπουλος; Β. Λύτρα; Μ. Ιακώβου
Διεύθυνση: Athens
Είδος: Τελική έκθεση
[Bibtex]