Δημοσίευση - Χρόνος, Άποψη και Συμφωνία υποκειμένου-ρήματος: Η περίπτωση ενός ελληνόφωνου παιδιού με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Χρόνος, Άποψη και Συμφωνία υποκειμένου-ρήματος: Η περίπτωση ενός ελληνόφωνου παιδιού με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή.

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2001
Συγγραφείς: Σπυριδούλα Σταμούλη
Τίτλος βιβλίου: Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.
Σελίδες: 712-723
Διεύθυνση: Θεσσαλονίκη
Οργανισμός: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Γλωσσολογίας
Ημερομηνία: 12-14 Μαΐου 2000
Περίληψη:
In this paper spontaneous speech data from a Greek SLI child (age 4.3) are presented with respect to the morphosyntactic properties of the verbal domain. The morphosyntactic categories under study are Tense, Aspect and Subject-Verb Agreement. The central observation about the child's verbal grammar is that tense marking appears to be the most problematic domain, whereas errors of S-V agreement are rare. Tense marking in obligatory contexts appears to be correctly used for present tense (90% correct use) but problematic for past tenses (56.8% correct use). Imperfective aspect predominates in verb forms, since Present tense is the most frequently used verb form. Verb forms marked for imperfective aspect underspecified for tense features (Past tense forms) substitute Perfective Past and Perfective modal forms in contexts that require verb forms marked for perfective aspect. S-V agreement is correctly marked in all persons singular and plural (over 98% correct marking).
[Bibtex]